Skip to Content

second opinion

Ursprunglig artikel publicerad i: www.expressen.se 15 December 2006 / Medieetik
Rösta på second opinion: Lyft upp den här! +(12)     Begrav den här! +(2)

JK: "Nålsöga till allmänt åtal för förtal"

Pressbild_Anna_Skarhed.ashx_.jpgDe senaste tio åren har endast ett ärende lett till allmänt åtal för förtal. Hellre än att sänka ribban för allmänt åtal vill dock Justitiekanslern Anna Skarhed lyfta debatten om det allt råare samtalsklimatet.

Dela |


Som Second Opinion tidigare berättat anmälde fritidspolitikern Nina Dahlberg för en tid sedan Expressen för förtal. I slutet av maj beslutade JK sig för att inte inte väcka allmänt åtal för förtal. Enligt Justitiekanslern Anna Skarhed krävs det mycket för att allmänt åtal ska bli aktuellt. Dels måste den som anser sig förtalad ange brottet till åtal och dels måste åtalet av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt.
– Det är ett nålsöga och mycket ovanligt att Justitiekanslern väcker åtal. Det finns förarbetsuttalanden som säger att det krävs en situation där någon blir i princip socialt tillintetgjord av ett förtal, men att det också krävs att den förtalade inte har förmåga och möjlighet att själv agera.

Hon säger sig dock vara bekymrad över att det offentliga samtalet, till exempel i medierna, har blivit mer rått i tonen de senaste åren.
– Det handlar inte sällan om yttranden som inte kan anses ha någonting att göra med fri press eller rätten att yttra sina synpunkter, utan bara är skvaller och mer ondsint förtal, och som jag menar inte har något seriöst publicisitiskt intresse.

Riskerar rättegångskostnader
Politikern Nina Dahlberg har efter JK:s beslut valt att avstå enskilt åtal på grund att hon får stå för rättegångskostnaderna vid en friande dom. Att enskilda åtal är riskabla ur ekonomisk synpunkt är Anna Skarhed väl bekant med.
– En invändning mot att den enskilde själv ska agera är att det skulle vara för svårt och kostsamt att själv väcka åtal. Det finns dock möjlighet att ansöka om rättshjälp om man vill väcka ett enskilt åtal för förtal. Hur vanligt förekommande det är känner jag dock inte till.

Anna Skarhed kan tänka sig att många är kritiska till att enskilda inte oftare har möjlighet att få hjälp med förtal, men känner inte till att någon har undersökt saken djupare.
– Lagstiftaren har inte ansett att det allmänna bör ta ansvar när det gäller förtal, som ju är ett brott mot den enskildes integritet, på samma sätt som när det gäller misshandel eller stöld. Det här är en typ av brott som man har menat att den som anser sig drabbad själv får ta ansvar för om han eller hon vill få det prövat i domstol.

Solklart fall för allmänt åtal
Endast ett fall de senaste tio åren, då Expressen påstod att Mikael Persbrandt blivit intagen på klinik för alkoholförgiftning, har lett till allmänt åtal, ett åtal som också ledde till fällande dom. Dåvarande Justitiekanslern Göran Lambertz berättar att denna publicering var ett solklart fall för allmänt åtal.
– Vi bedömde att det var av samhällsintresse att inte skriva sådana kränkade saker utifrån ett så pass litet underlag. Dessutom fick publiceringen väldigt stor spridning eftersom det var Expressen som låg bakom.

Göran Lambertz leder numera Yttrandefrihetskommitténs utredning, som bland annat har till uppgift att överväga hur skyddet för enskildas integritet kan förbättras, men några diskussioner om allmänt förtal har ännu inte förekommit. Göran Lambertz har inte heller några direkta invändningar mot det nuvarande systemet.
– Jag tyckte att det fungerade ganska bra under min tid som Justitiekansler. Det var bara ett eller två fall utöver Persbrandt-ärendet som eventuellt skulle ha kunnat anses ha allmänt intresse. De andra anmälningarna var av sådan karaktär att de borde vara enskilda åtal. 

Viktiga avvägningar
Anna Skarhed tycker att det i grunden framstår som rimligt att förtal är något som den enskilde får driva på eget bevåg och menar att JK hade fått hantera orimligt många mål om spärren för allmänt åtal försvann.
– Förra året fick vi in runt 500 anmälningar som gällde tryck- och yttrandefrihet och ganska många gällde påstått förtal. Justitiekanslern svarar nästan alltid att det är "möjligt att det är förtal", "kan vara förtal" eller att det "måste anses vara förtal", men att det krävs mycket för att JK ska väcka åtal och att omständigheterna i det aktuella fallet inte är sådana att det kan anses påkallat från allmän synpunkt.

En sänkning av ribban för allmänt förtal känns därför inte aktuell, menar hon.
– Jag är inte säker på att det är rätt väg, utan skulle egentligen vilja börja i andra änden med att föra en diskussion om hur vi bör uppföra oss mot varandra. Tryck- och yttrandefriheten är viktig att värna och den innebär bland annat att man ska få säga även otrevliga och negativa saker om offentliga personer. Men med den friheten måste också följa ett ansvar och det är just den avvägningen som är viktig att diskutera.

Jannike Runquist
jannike.runquist@second-opinion.se

Dela |
Rösta på second opinion: Lyft upp den här! +(12)    Begrav den här! +(2)
CAPTCHA
Denna fråga är för att testa om du är en mänsklig besökare och för att förhindra program att spamma.
Image CAPTCHA
Skriv in de tecken som visas i bilden.
Kommentarer. Kommentatorn har juridiskt ansvar för sina inlägg.