Skip to Content

Redaktionens val

Varför klimatmötet i Paris kommer att misslyckas

marian_radetzki_webb2.jpg
Klimatpolitik. Detta sekel har bevittnat många försök att etablera en djup global klimatpolitik, men inget har lyckats. Frånvaron av framgång är paradoxal, skriver Marian Radetzki, professor i nationalekonomi.  

Regeringen måste stimulera bilköparna

EON_VW_Energigas_webb.jpg
Transporter. Ännu en budgetproposition har presenterats. Och ännu en gång uteblir beskedet om den stora utmaningen; hur bilparken ska ställas om från fossila bränslen till förnybara. Det skriver Tina Helin, vd E.ON Gas, Sten Forsberg, chef Volkswagen Sverige och Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.

Klimathotet har fått ansvariga politiker att tappa fattningen

LottaGröning3_webb.jpg
Energipolitik. Samhällsdebattören Lotta Gröning är mycket kritisk till hur energipolitiken sköts. Hon menar att politikerna har tappat fattningen på grund av klimathotet och bedriver en kortsiktig, populistisk och oansvarig energipolitik.

Professor: Gasfordonsmarknaden just nu ljummen – men viktig för omställningen

pertunestal_webb.jpg
Transporter. Per Tunestål, professor vid Lunds universitet, ser gasen som ett framtidsbränsle och en viktig pusselbit i arbetet att ställa om till en fossiloberoende transportsektor. 

Sweco-analys: Politiska beslut lika viktiga för kärnkraftens lönsamhet som elpriset

FrankKrönert_webb.jpg
Kärnkraft. Swecos Frank Krönert pekar i kostnadsanalyser på att kärnkraftens kostnader i väldigt stor grad styrs av politiska beslut och har lika stor påverkan på lönsamheten som elpriset.

Slutreplik: Motverka klimatförändringarna, inte investeringsklimatet

CharlotteUnger_webb.jpg
Slutreplik. Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger skriver: "Mikael Odenberg påstår att vår artikel innehåller sakfel när det i själva verket handlar om att vi har olika syn på hur skatter och avgifter ska sättas och på vad som menas med subventioner." 

Statssekreterare vid avregleringen: Ökad konkurrens och lägre elpriser var målet

jane-cederqvist_webb.jpg
Elmarknaden. Energikommissionen har nyligen påbörjat sitt arbete med att peka ut riktlinjer för framtidens energiförsörjning. När elmarknaden avreglerades för tjugo år sedan var utgångspunkten en delvis annan. Jane Cederqvist, som var statssekreterare när avregleringen genomfördes, berättar om viktiga överväganden.

Replik: Svensk Vindenergi har fel

MikaelOdenberg_webb.jpg
Replik. Måndagens inlägg från Svensk Vindenergis vd, Charlotte Unger, innehåller en rad felaktigheter, skriver Svenska kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg.

Höjda skatter och avgifter för vindkraften äventyrar förnybarhetsmålet

CharlotteUnger_webb.jpg
Vindkraft. Både myndigheter och regering inför skatte- och avgiftshöjningar som riskerar att hota möjligheten att nå det föreslagna målet för förnybar elproduktion. Regeringen måste nu agera för att den höjda ambitionen för förnybar energi inte äventyras på grund av försämrade villkor för vindkraften, skriver Svensk vindenergis vd Charlotte Unger.

Energiunionen riskerar att öka detaljregleringen

Henrik_Bergström_webb.jpg
Elnät. Energiunionen ska ta EU mot en alltmer integrerad elmarknad. Henrik Bergström på Fortum Distribution välkomnar ambitionen, men är samtidigt rädd för att centraliseringen och detaljstyrningen kan öka. 

AGA: "Kunderna förväntar sig få gas när de behöver den – inte när elpriset är lågt"

MarquardtJens_webb.jpg
Elmarknaden. Industrikoncernen AGA ser med oro på omställningen av elsystemet och ökade krav på efterfrågeflexibilitet. Det kommer att innebära både ekonomiska och tekniska påfrestningar, menar Jens Marquardt, energiansvarig på AGA. 

Flera medier missar problemet lågt elpris och uteblivna investeringar

Elpris.jpg
Medier. Dagens låga elpris gör investeringar i ny kraftproduktion olönsamma. Det slår mot de nödvändiga investeringar som måste till för att säkra framtidens elproduktion. Men det här missar flera medier att rapportera om. 

”90-talets rädsla för el som drivmedel är borta”

martinawikstrom_webb.jpg
Elbilar. Andelen elbilar inom fordonssektorn ligger på låga nivåer, men utvecklingskurvan är den senaste tiden både tydlig och betydelsefull, enligt KTH-forskaren Martina Wikström. Samtidigt stärks svenskarnas syn på elen som den bästa ersättaren till diesel och bensin. 

O3 klarade häftig politisk turbulens – men vad händer i energikommissionen?

svenbergquist_webb.jpg
Kärnkraft. Hur kunde Oskarshamn 3 (O3) byggas? Praktiskt taget allt; maktens huvudpersoner, politiska scenförändringar hemma och ute i världen gjorde tummen ner. Men en stark motpart till politikerna var inflytelserika talesmän för industrin. Det skriver Sven Bergquist, fristående skribent.

Viktiga förslag från miljömyndighetsutredningen som regeringen bör ta till vara

Cecilia_Kellberg_webb.jpg
Tillstånd och tillsyn. Miljömyndighetsutredningen konstaterar bland annat att regeringens styrning av myndigheterna i miljöpolitiken är vag och att tillstånds- och tillsynsprocesser är ineffektiva och brister i enhetlighet mellan regioner. Det är en bild som Svensk Energi delar. Det skriver Cecilia Kellberg, klimat- och miljöansvarig på Svensk Energi. 

SR-inslag om risken för effektbrist friat av Granskningsnämnden

SR_elbrist_webb.jpg
Medier. Sveriges Radio (SR) rapporterade i slutet av förra året om risken för effektbrist när kärnkraftsreaktorer stängs. SR anmäldes till Granskningsnämnden för att gynna kärnkraftsintressen, men nämnden går inte på anmälarens linje utan friar SR. 

Ett år efter förra Earth Hour – många nya lampor har tänts

Winnhed_petter_webb.jpg
Earth Hour. För ett år sedan skrev vi en gemensam artikel och uppmanade om att göra om Earth Hour och istället ”tända för en ljusare framtid”. Konkret innebar denna uppmaning att bidra till att installera lampor på platser på jorden som saknar elektricitet. Det skriver Svensk Energis vd Pernilla Winnhed och Petter Claesson, medgrundrae till GIVEWATTS.

Svårt att få kunder att agera på lågt elpris

JennyLarsson_webb.jpg
Elnät. Smart Grid Gotland genomför just nu ett test för att avgöra hur flexibla elkunderna kan tänka sig vara. Jenny Larsson, vd för GEAB, berättar att det går att få kunder att styra från högt till lågt elpris – men svårare att få dem att öka sin användning timmar när de får så kallad vindrabatt.

Pernilla Winnhed: Uteblivna investeringar elmarknadens främsta utmaning

pernilla_winnhed_porträtt_webb.jpgElmarknaden. Investeringarna i ny kraft uteblir om det inte finns subventioner. Det är i praktiken verklighet i Europa och det är en utveckling som oroar Svensk Energis nya vd Pernilla Winnhed.

Professor: Vattenkraftsbranschen i framkant på att möta klimatförändringar

StenBergstrom_webb.jpg
Vattenkraft. Hur anpassar man byggnadskonstruktioner för att de ska klara av klimatförändringarna? Vattenkraftsbranschen vet och sätter standarden, berättade professor Sten Bergström på ett seminarium om vattenkraften. 

Varför är det så tyst ifrån kommunerna om elcertifikatsystemet?

JonnyFagerstrom_BjornTörnwall_webb.jpg
Elcertifikatsystemet. Det är nu hög tid för kommunerna att ljudligt protestera mot energiministerns planer på att subventionera fram en ökad vindelsproduktion under ett växande elöverskott, skriver Jonny Fagerström och Björn Törnvall från Svenskt Landskapsskydd.

Klimatvändning ger ny kraft: Tre konkreta förslag till regeringen

MattiasGoldmann_webb.jpg
Klimat. Nu har det vänt; för första gången växer den globala ekonomin utan att de klimatpåverkande utsläppen ökar. Det ger ny kraft åt arbetet att hejda klimatförändringarna, med tre konkreta förslag till regeringen. Det skriver Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores.

Ekot-inslag om kärnkraft frias av Granskningsnämnden

Fennovoimaa_webb.jpg
Medier. Granskningsnämnden friar ett inslag publicerat av Sveriges Radio Ekot som handlar om Fennovoima-projektet i Finland. Anmälaren menar att inslaget utan belägg beskriver kärnkraften som farlig.  

Solförmörkelsen utmaning för Europas elsystem

ErikEk_webb.jpg
Elsystemet. Om tio dagar blir det solförmörkelse i Europa, det kommer att innebära en utmaning för elsystemet, berättar Svenska kraftnäts driftchef Erik Ek.  

4 röster om energikommissionens direktiv

Fyra_om_enkomm_webb.jpg
Energikommissionen. I dag presenterade energiministern Ibrahim Baylan (S) energikommissionen. Mikael Odenberg (Svenska kraftnät), Yvonne Fredriksson (konsult och före detta gd för Energimarknadsinspektionen), Birgitta Resvik (Fortum) och Niclas Damsgaard (Sweco) kommenterar innehållet.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    Nästa

Läsarnas val

Den här veckan

Mest lästa den här veckan

Mest kommenterade den här veckan

Mest lyfta den här veckan

Mest begravda den här veckan


Den här månaden

Mest lästa den här månaden

Mest kommenterade den här månaden

Mest lyfta den här månaden

Mest begravda den här månaden