Skip to Content

Redaktionens val

Samhällsekonomiskt lönsamt att slopa effektskatten

HaraldKlomp_webb.jpg
Kärnkraft. Harald Klomp menar att det är svårt att producera el billigare än i de kärnkraftsreaktorer vi har och vill därför att de är drift så länge det är tekniskt möjligt. Det skulle vara samhällsekonomiskt lönsamt.

Central juridik på elmarknaden är bortglömd

LarsBlomqvist_webb.jpg
Elmarknaden. Lars Blomqvist på Svensk Elbrukarförening menar att förlängningen av effektreserven inte ska behövas, marknadslösningen på frågan fanns redan vid omregleringen 1996. 

Forskning om kundflexibilitet: Storanvändare vill ha fast pris

Flexiblakunder_webb.jpg
Elmarknaden. Ju mer el som du använder, desto mer benägen är du att binda priset i ditt elavtal. Ju högre inkomst du har, desto mer benägen är du att använda el under effekttopparna. Det visar ny forskning om kundflexibilitet. 

Ekologisk kompensation kan ge möjligheter för vattenkraften

AndersEnetjärn_webb.jpg
Vattenkraft. Ekologisk kompensation kan ge möjligheter för vattenkraften. Metoden innebär att man kompenserar för förlusten av biologisk mångfald någon annanstans än i direkt anslutning till kraftanläggningen. Konsulten Anders Enetjärn ser en stor potential.  

Varför följer E.ON Putin trots Västeuropas sanktioner?

 svenbergquist_webb.jpg
Sven Bergquist frågar sig om det finns ett samband mellan en eventuell nedläggning av kärnreaktorer i Oskarshamn och planerna på ökad användning av naturgas.

Almedalsseminarium: Runar Brännlund ser hot i ny regleringsvåg

RunarBrännlund_Almedalen_webb.JPG
Elmarknaden. På ett seminarium i Almedalen gav Runar Brännlund uttryck för att han ser en ny regleringsvåg som ett potentiellt hot mot skapandet av en effektiv elmarknad. 

Frågetecken för om energikommissionen kommer att ägna sig åt skatter

Politik. I direktiven nämns inte uttryckligen uppdraget att se över energiskatterna. Huruvida dessa blir föremål för kommissionens arbete blir upp till de politiska ledamöterna att avgöra.

Olika motiv bakom länders vilja att reglera med kapacitetsmekanismer

MatsNilsson_webb.jpg
Elmarknaden. Det blir alltmer aktuellt för politiker i olika länder att införa så kallade kapacitetsmekanismer. Motiven för att införa dessa skiljer sig åt, berättar Mats Nilsson, adjungerad professor i nationalekonomi och elmarknadsanalytiker på Svensk Energi.

Var finns solidariteten i svensk energipolitik?

Calle_Berglöf_webb.jpg
Energisystemet. Svenska energibeslut bör fattas i solidaritet med andra länders strävan att minska sina koldioxidutsläpp. Det menar Carl Berglöf, ordförande för Sveriges Kärntekniska Sällskap.

REPLIK: En mer solidarisk svensk energipolitik 

SLUTREPLIK: Sveriges elproduktion i det närmaste redan koldioxidfri

Nya intäktsramar och elkonsumenten är helt utan skydd

Eric_Anderzon_webb.jpg
Elnät. Eric Anderzon på Elnätsupproret menar att de intäktsramar som Energimarknadsinspektionen har beslutat om är orimliga och tillåter nätbolagen att ta betalt flera gånger.

Allvarliga tekniska konsekvenser vid fortsatt avveckling av kärnkraftsblock

KlasRouden_webb.jpg
Kärnkraft. Civilingenjören Klas Roudén varnar för att avveckling av kärnkraftsreaktorer kommer att får allvarliga tekniska konsekvenser för det svenska kraftsystemet.  

Vad kostar en storskalig utbyggnad av havsbaserad vindkraft i Sverige?

BeritTennbakk_webb.jpg
Vindkraften. Investeringar i storskalig havsbaserad vindkraft i södra Sverige kommer att bli över 40 procent dyrare jämfört med att bygga ut motsvarande landbaserad vindkraft i norra Sverige. De skriver Berit Tennbakk på THEMA Consulting Group. 
 

REPLIK: Flytandenilsandersson_webb200_100.jpg havsbaserad vindkraft kan ge betydande samhällsekonomiska vinster

SLUTREPLIK: Vindkraft ger generellt sett relativt få arbetstillfällen

Birger Lahti (V) kritisk mot långa tillståndsprocesser: "Något är fel"

BirgerLahti_webb.jpg
Energipolitik. Birger Lahti är Vänsterpartiets nya energipolitiska talesperson. Han tycker att det är "jättekorkat" att bygga ny kärnkraft i Sverige, är kritisk mot de långa tillståndsprocesserna och vill se en satsning på havsbaserad vindkraft genom att erbjuda producenterna ett fast pris.

Ett stöd för havsbaserad vindkraft är inte samhällsekonomiskt försvarbart

HansKreisel_webb.jpg
Vindkraft. Hans Kreisel, koncernchef för Skellefteå Kraft, vill inte se ett särskilt ekonomiskt stöd till havsbaserad vindkraft. Ett sådant stöd riskerar att slå sönder dagens framgångsrika modell och är inte smahällsekonomiskt försvarbart, menar han.

Varför är industrins röst så tyst i energidebatten?

svenbergquist_webb.jpg
Energipolitik. Skribenten Sven Bergquist frågar sig var industrins röst finns i dagens energidebatt. Han jämför med 1970- och 1980-talen och upplever ett tomrum.

EU:s energiunion sätter gränser för energikommissionen

 Bird_Sweco_webb.jpg

Energikommissionen. Den svenska energikommissionen måste ta EU:s energipolitik och ambitioner i beaktande, inte minst det senaste utspelet från EU att skapa en europeisk Energiunion. Det menar Kristina Forsbacka, Frank Krönert och Erica Edfeldt.

Charlotte Unger: "Elcertifikatmarknaden är nervös"

 CharlotteUnger_webb.jpg

Vindkraften. Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger menar att ambitionshöjningen i certifikatsystemet är nödvändig för att lugna en nervös elcertifikatmarknad.

Varför klimatmötet i Paris kommer att misslyckas

marian_radetzki_webb2.jpg
Klimatpolitik. Detta sekel har bevittnat många försök att etablera en djup global klimatpolitik, men inget har lyckats. Frånvaron av framgång är paradoxal, skriver Marian Radetzki, professor i nationalekonomi.  

Regeringen måste stimulera bilköparna

EON_VW_Energigas_webb.jpg
Transporter. Ännu en budgetproposition har presenterats. Och ännu en gång uteblir beskedet om den stora utmaningen; hur bilparken ska ställas om från fossila bränslen till förnybara. Det skriver Tina Helin, vd E.ON Gas, Sten Forsberg, chef Volkswagen Sverige och Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.

Klimathotet har fått ansvariga politiker att tappa fattningen

LottaGröning3_webb.jpg
Energipolitik. Samhällsdebattören Lotta Gröning är mycket kritisk till hur energipolitiken sköts. Hon menar att politikerna har tappat fattningen på grund av klimathotet och bedriver en kortsiktig, populistisk och oansvarig energipolitik.

Professor: Gasfordonsmarknaden just nu ljummen – men viktig för omställningen

pertunestal_webb.jpg
Transporter. Per Tunestål, professor vid Lunds universitet, ser gasen som ett framtidsbränsle och en viktig pusselbit i arbetet att ställa om till en fossiloberoende transportsektor. 

Sweco-analys: Politiska beslut lika viktiga för kärnkraftens lönsamhet som elpriset

FrankKrönert_webb.jpg
Kärnkraft. Swecos Frank Krönert pekar i kostnadsanalyser på att kärnkraftens kostnader i väldigt stor grad styrs av politiska beslut och har lika stor påverkan på lönsamheten som elpriset.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    Nästa

Läsarnas val

Den här veckan

Mest lästa den här veckan

Mest kommenterade den här veckan

Mest lyfta den här veckan

Mest begravda den här veckanDen här månaden

Mest lästa den här månaden

Mest kommenterade den här månaden

Mest lyfta den här månaden

Mest begravda den här månaden