Skip to Content

Redaktionens val

Svårt att få kunder att agera på lågt elpris

JennyLarsson_webb.jpg
Elnät. Smart Grid Gotland genomför just nu ett test för att avgöra hur flexibla elkunderna kan tänka sig vara. Jenny Larsson, vd för GEAB, berättar att det går att få kunder att styra från högt till lågt elpris – men svårare att få dem att öka sin användning timmar när de får så kallad vindrabatt.

Pernilla Winnhed: Uteblivna investeringar elmarknadens främsta utmaning

pernilla_winnhed_porträtt_webb.jpgElmarknaden. Investeringarna i ny kraft uteblir om det inte finns subventioner. Det är i praktiken verklighet i Europa och det är en utveckling som oroar Svensk Energis nya vd Pernilla Winnhed.

Professor: Vattenkraftsbranschen i framkant på att möta klimatförändringar

StenBergstrom_webb.jpg
Vattenkraft. Hur anpassar man byggnadskonstruktioner för att de ska klara av klimatförändringarna? Vattenkraftsbranschen vet och sätter standarden, berättade professor Sten Bergström på ett seminarium om vattenkraften. 

Varför är det så tyst ifrån kommunerna om elcertifikatsystemet?

JonnyFagerstrom_BjornTörnwall_webb.jpg
Elcertifikatsystemet. Det är nu hög tid för kommunerna att ljudligt protestera mot energiministerns planer på att subventionera fram en ökad vindelsproduktion under ett växande elöverskott, skriver Jonny Fagerström och Björn Törnvall från Svenskt Landskapsskydd.

Klimatvändning ger ny kraft: Tre konkreta förslag till regeringen

MattiasGoldmann_webb.jpg
Klimat. Nu har det vänt; för första gången växer den globala ekonomin utan att de klimatpåverkande utsläppen ökar. Det ger ny kraft åt arbetet att hejda klimatförändringarna, med tre konkreta förslag till regeringen. Det skriver Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores.

Ekot-inslag om kärnkraft frias av Granskningsnämnden

Fennovoimaa_webb.jpg
Medier. Granskningsnämnden friar ett inslag publicerat av Sveriges Radio Ekot som handlar om Fennovoima-projektet i Finland. Anmälaren menar att inslaget utan belägg beskriver kärnkraften som farlig.  

Solförmörkelsen utmaning för Europas elsystem

ErikEk_webb.jpg
Elsystemet. Om tio dagar blir det solförmörkelse i Europa, det kommer att innebära en utmaning för elsystemet, berättar Svenska kraftnäts driftchef Erik Ek.  

4 röster om energikommissionens direktiv

Fyra_om_enkomm_webb.jpg
Energikommissionen. I dag presenterade energiministern Ibrahim Baylan (S) energikommissionen. Mikael Odenberg (Svenska kraftnät), Yvonne Fredriksson (konsult och före detta gd för Energimarknadsinspektionen), Birgitta Resvik (Fortum) och Niclas Damsgaard (Sweco) kommenterar innehållet.

Bedömningarna att kärnkraften var döende teknik 1980 har visat sig fel

svenbergquist_webb.jpg
Kärnkraft. De som 1980 levde i föreställningen att kärnkraften var en döende teknik har nog tvingats till ett brutalt uppvaknande. Det skriver Sven Bergquist, fri skribent.

Ingen naturlag att elanvändningen alltid kommer att öka

MichaelSillén_webb.jpg
Elanvändning. Det är hög tid för beslutsfattare inom energiområdet att börja tänka i banor av att det inte finns någon naturlag som säger att elanvändningen alltid ökar. Det skriver Michael Sillén, projektledare inom miljö och energi.

Klimatförändringar utmaning för säkra dammar

CoBrandesten_webb.jpg
Dammsäkerhet. Klimatförändringar ökar vattennivåerna samtidigt som dammarna blir äldre och kräver nya angreppssätt för att behålla säkerheten, häri ligger utmaningar för svensk dammsäkerhet. Det menar Vattenfalls dammsäkerhetschef Claes-Olof Brandesten.

Dåliga förutsättningar för kommissionen att skapa långsiktig hållbar politik

LottaGröning3_webb.jpg
Energikommissionen. Förutsättningarna för att kommissionen ska komma fram till en långsiktig hållbar politik är tyvärr små. Det skriver samhällsdebattören Lotta Gröning.

CharlotteUnger_mindre_webb.jpgReplik: Lotta Gröning har fel om vindkraften 


Slutreplik: Är storsatsningen på vindkraften rätt satsade pengar?

Låt inte energikommissionen bli en elkommission

stig_nilsson_webb.jpg
Energikommissionen. För att nå kostnadseffektiva miljö- och klimatsmarta lösningar och säkerställa industrins behov av konkurrenskraftiga villkor får energikommissionens uppdrag inte bara begränsas till handla om elektricitet. Det skriver Stig Nilsson, ordförande i Industrigruppen Återvunnen energi. 

Magnus Hall: Viktigt att ge marknaden en långsiktig inriktning i god tid

Magnus_Hall2_webb.jpg
Energikommissionen. Vattenfalls vd Magnus Hall ser positivt på en energikommission och understryker att det är viktigt att kommissionen ger marknaden en långsiktig inriktning i god tid - en forcerad omställning blir kostsam för alla.

En energikommission måste svara på rätt frågor

MariaSunerFleming_webb.jpg
Energikommissionen. Svenskt Näringsliv stödjer tanken på en energikommission. Men det finns en stark oro för att regeringen, snävar in en kommissions handlingsutrymme så att det blir en meningslös övning. Det skriver Svenskt Näringslivs Maria Sunér Fleming.

Grundfrågan: Ska alla ha el varje sekund årets alla timmar i Sverige?

Kjell_Jansson2_webb.jpg
Elsystemet. Debatten om framtida svensk el måste utgå från en definition av önskad leveranssäkerhet. Med ett tydligt mål kan konkreta åtgärder identifieras, skriver Svensk Energis vd Kjell Jansson.

Tyskland hindrar elöverföringen från Danmark – påverkar även Sveriges export

CarstenChachah_webb.jpg
Elmarknaden. Bara en tredjedel av överföringskapaciteten mellan västra Danmark och Tyskland utnyttjas. Förklaringen är att Tyskland inte klarar av att föra över all vindkraftsproducerad el i sitt stamnät och blockerar därför förbindelsen med Danmark, berättar Carsten Chachah vid branschorganisationen Dansk energi.

Energikommissionen – viktigt med faktabaserade beslut

Stamnät webb.jpg

Energikommissionen. Miljövänner för kärnkraft ger i förslag på kriterier för att jämföra olika kraftslag.
- För närvarande råder närmast anarki på området med mest tyckanden och lite fakta, som gör det omöjligt att bilda sig en objektiv uppfattning om kraftslagens egenskaper och kunna jämföra dem, skriver Nils-Erik Nilsson.

Hög elförbrukning mycket ovanligt

lennart.jpg
Effektbehov. Professor Lennart Söder presentarar på Second Opinion Energi en ny rapport om hur vanligt det är med situationer med mycket hög elanvädning.

Kunderna är inte flexibla i sin elanvändning

Brannlund_RunarWebb.jpg
Konsumenter. Hur flexibla är elanvändarna i att ändra sina konsumtionsmönster? Det har professor Runar Brännlund undersökt.

Statkraft om energikommissionen: "Leveranssäkerheten måste hanteras"

PerNordlund_webb.jpg
Energikommissionen. Statkrafts Per Nordlund förväntar sig en energikommission som kommer att ge långsiktiga spelregler. 
- Bland annat på vattenkraftsidan råder en osäkerhet om framtida regler som gör det mycket svårt att räkna på investeringar, säger han.

Elens dag: El gör världen bättre

Anders Ystedt.jpg
Energipolitik. "Trots att Sverige har en i stort sett helt utsläppsfri elproduktion saknas det samsyn om värdet av elproduktion och långsiktiga villkor för framtidens elproduktion." Det skriver Anders Ydstedt med anledningen av firandet av elens dag.

KD vill inte minska vattenkraftens elproduktion

PenillaGunther_webb.jpg
Energipolitik. Penilla Gunther är Kristdemokraternas nya energipolitiska talesperson. Hon vill jobba för att förkorta tillståndsprocesserna och vill inte se att dagens produktionskapacitet i vattenkraftverken minskas. 

Rickard Nordin (C): "Bioenergin har en outnyttjad potential"

RichardNordin_webb.jpg
Energipolitik. Med mer ambitiösa mål i elcertifikatsystemet och mer statligt stöd till bioenergin vill Centerpartiet angripa framtidens behov av effekt. Det säger partiets nya energipolitiska talesperson, Rickard Nordin. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    Nästa

Läsarnas val

Den här veckan

Mest lästa den här veckan

Mest kommenterade den här veckan
Mest lyfta den här veckan

Mest begravda den här veckan

Den här månaden

Mest lästa den här månaden

Mest kommenterade den här månaden

Mest lyfta den här månaden

Mest begravda den här månaden