Skip to Content

Redaktionens val

Medierna belyser inte effektproblematiken - inslag i SR ett undantag

SvenBörjesson_webb.jpg
Medier och energifrågan. Effekt är knäckfrågan för framtidens energisystem med större andel vindkraft. Men att det skulle vara så har inte nått medierna, det visar en genomgång av ett 100-tal artiklar som Second Opinion Energi har gjort. Sveriges Radio gjorde dock nyligen ett inslag som går emot strömmen och belyser effektproblematiken.

Granskningsnämnden fäller SVT-inslag om vindkraft och friar SR om kärnkraft

GRN_SVT_SR_webb.jpg
Medier och energifrågan. Nyligen har Granskningsnämnden för radio och tv avgjort två fall som handlar om energifrågan: Det ena om vindkraft i SVT fälldes, det andra om kärnkraft i SR friades.

Det finns ingen objektiv sanning om vilken effekttillgänglighet som är den rätta

MikaelOdenberg_webb.jpg
Replik energisystemet. Mikael Odenberg, generaldirektör för SVK skriver apropå KTH-professorn Lennart Söders artikel om effekt: "De tillgänglighetstal som Svensk Energi använde i sina beräkningar härrör från de kraftbalansrapporter som Svenska kraftnät årligen lämnar till regeringen." 

Även professorer måste kunna läsa

Kjell_Jansson2_webb.jpg
Replik energisystemet. "De siffror vi delgav energiminster Ibrahim Baylan (S) kommer från Svenska kraftnät, vars kompetens vi har fullt förtroende för", skriver Svensk Energis vd Kjell Jansson i en replik till Lennart Söder, professor vid KTH.

Märklig argumentation av Svensk Energi

LennartSöder_webb.jpg
Energisystemet. Det är olyckligt att Svensk Energi på ett så felaktigt sätt beskriver vindkraftens effektbidrag. Det tar bort fokus från det som är intressant, det vill säga att vi måste diskutera effektfrågan. Det skriver Lennart Söder, professor vid KTH.

EU:s marknadsintegrering kräver ny indelning av budområden

Björn Hagman_webb.jpg
Elnät. EU:s första nätkod är nära att antas, CACM. Den kommer att reglera handelskapaciteter mellan olika områden. Energikonsulten Björn Hagman menar att initiativet är lovande men det måste kombineras med ny budområdesindelning. 

Första nätkoden nära att antas av EU

FredrikNorlund_webb.jpg
Elnät. Efter att ha varit i process sedan 2011 är stunden här för EU:s nätkoder. Den första av ungefär tio koder är klar för godkännande före årsskiftet eller senast i början av nästa år.

Torbjörn Wahlborg om budgetförslaget: ”Höja effektskatten är orimligt”

Torbjörn_Wahlborg_webb.jpg
Kärnkraft. Vattenfalls Nordenchef, Torbjörn Wahlborg, är mycket kritisk mot regeringens budgetförslag att höja effektskatten. "Långsökt och orimligt" kallar han förslaget.

Ställa kraftslagen mot varandra leder fel

BjörnSjöström_webb.jpg
Energisystemet. För att klara omställningen av energisystemet till att bli hållbart spelar alla kraftslag sin roll. Kunskap om växelbruket dem emellan behöver fördjupas, menar Varberg Energis vd Björn Sjöström.

Vattenkraften hotar landsbygdsutveckling

anders_karlsson_webb.jpg
Vattenkraft. Den småskaliga vattenkraften hotar landsbygdsutvecklingen. Det skriver Sportfiskarnas generalsekreterare Anders Karlsson i en replik till Annika Qarlsson (C).

Vattenkraften har lägst produktionskostnader

HelenaSellerholm_webb.jpg
Elproduktion. Om man ska bygga en ny anläggning för att producera el är det vattenkraften som har lägst produktionskostnader följt av vindkraften. Det visar Elforsk i en ny studie.

Den småskaliga vattenkraften är hotad

AnnikaQarlsson_webb.jpg
Vattenkraft. Regeringen bör via sina länsstyrelser göra halt i nu pågående processer tills utredningen om den småskaliga vattenkraften blir klar och beslut om den tas. Det skriver riksdagsledamoten Annika Qarlsson (C).

Energimarknadsinspektionen misstror elnätsbranschen grovt

Kjell_Jansson2_webb.jpg
Elnät. Energimarknadsinspektionen säger sig stå på kundernas sida, men myndigheten uttrycker sig som om elnätsföretagen, som ofta är kommunalt ägda, vore sina kunders fiender. Det skriver Svensk Energis vd Kjell Jansson. 

Oförenliga myndighetsbesked

Förnybart. Energimyndigheten och Naturvårdsverket har diametralt motsatta åsikter om vad som krävs för att vi skall klara målet för andel förnybar energi 2020. Det skriver Einar Fjellman.

Är det svårt att förstå att solen inte lyser på natten?

PerÅhlström_webb.jpg
Energisystemet. Det är absurt att subventionera utbyggnaden av energiproduktion som bara fungerar då den inte behövs. Är det verkligen svårt att förstå att solen inte lyser på natten, frågar sig skribenten Per Åhlström som har både ett förflutet i regeringskansliet och i energibranschen.

Det går för långsamt att få bort tillsvidareavtalen

ChristofferSvanberg_webb.jpg
Elmarknaden. Något färre antal elkonsumenter köper sin el via dyra tillsvidareavtal idag jämfört med för ett år sedan. Men var sjätte elkonsument sitter fortfarande med ett onödigt dyrt elavtal, utvecklingen går för långsamt, skriver Christoffer Svanberg på Skellefteå Kraft.

O1-reaktorn riskfylld satsning - nu har den gått i mer än 40 år

svenbergquist_webb.jpg

Kärnkraft. Skribenten Sven Bergquist ger historiskt perspektiv på Oskarshamn 1 och skriver om under vilka premisser reaktorn kom till. 

Bengt Kriström: Flexiblare vattenkraftsreglering kan ge samhällsekonomiska vinster

BengtKriström_webb.jpg
Elmarknaden. Mängder av ineffektiva konstruktioner på elmarknaden leder till samhällsekonomiska förluster, menar Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi. Den stelbenta regleringen av vattenkraften är ett exempel.

Vindkraftssubventioner bryter mot EU-rätten

VindkraftBerg_webb.jpg
Vindkraft. Nu i slutet av oktober ser vi mycket lägre spotpriser för elen än vi gjort på många år, samtidigt finns det inget som tyder på en prisuppgång under lång tid framöver. Prisnivån gör det omöjligt att på kommersiella grunder få någon lönsamhet i att producera vindel, skriver Jonny Fagerström, Per-Olof Eriksson och Björn Törnvall. 

Stödsystemen till förnybar el riskerar stänga ute den bästa tekniken

PatrikSöderholm_webb.jpg
Stödsystem. Dagens stödsystem riskerar att stänga ute tekniker som i dag har höga kostnader, men som samtidigt har en betydande potential för att erbjuda billig kraft på lång sikt. Det menar Patrik Söderholm, professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet. 

Åtgärdstakten för att lösa problemet med vandringshinder måste öka

ChristerBorg_ordforande2_webb.jpg
Vattenkraft. Ävräddarnas ordförande Christer Borg ger energibranschen ett erkännande för att den har vaknat upp i frågan om miljöåtgärder vid vattenkraftverken. Samtidigt anser han att åtgärdstakten måste öka.

Höjning av effektskatten ger oönskade ekonomiska och miljömässiga konsekvenser

Forsmark_webb.jpg
Kärnkraft. Carl Berglöf, ordförande för Sveriges kärntekniska sällskap, menar att den konsekvensanalys som regeringen gjort för höjningen av effektskatten är mycket bristfällig. 

Feltänkt om räntan på kärnavfallsfonden

LarsBergman2_webb.jpg
Kärnkraften. Avgiften till kärnavfallsfonden skulle behöva mångdubblas om man ändrar den principiella synen på vilken ränta som ska användas. Men förslaget är feltänkt, menade professor Lars Bergman i en intervju med Second Opinion i fjol. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    Nästa

Läsarnas val

Den här veckan

Mest lästa den här veckan

Mest kommenterade den här veckan
Mest lyfta den här veckan

Mest begravda den här veckan


Den här månaden

Mest lästa den här månaden

Mest kommenterade den här månaden

Mest lyfta den här månaden

Mest begravda den här månaden