Skip to Content

Redaktionens val

Första nätkoden nära att antas av EU

FredrikNorlund_webb.jpg
Elnät. Efter att ha varit i process sedan 2011 är stunden här för EU:s nätkoder. Den första av ungefär tio koder är klar för godkännande före årsskiftet eller senast i början av nästa år.

Ställa kraftslagen mot varandra leder fel

BjörnSjöström_webb.jpg
Energisystemet. För att klara omställningen av energisystemet till att bli hållbart spelar alla kraftslag sin roll. Kunskap om växelbruket dem emellan behöver fördjupas, menar Varberg Energis vd Björn Sjöström.

Vattenkraften hotar landsbygdsutveckling

anders_karlsson_webb.jpg
Vattenkraft. Den småskaliga vattenkraften hotar landsbygdsutvecklingen. Det skriver Sportfiskarnas generalsekreterare Anders Karlsson i en replik till Annika Qarlsson (C).

Vattenkraften har lägst produktionskostnader

HelenaSellerholm_webb.jpg
Elproduktion. Om man ska bygga en ny anläggning för att producera el är det vattenkraften som har lägst produktionskostnader följt av vindkraften. Det visar Elforsk i en ny studie.

Den småskaliga vattenkraften är hotad

AnnikaQarlsson_webb.jpg
Vattenkraft. Regeringen bör via sina länsstyrelser göra halt i nu pågående processer tills utredningen om den småskaliga vattenkraften blir klar och beslut om den tas. Det skriver riksdagsledamoten Annika Qarlsson (C).

Energimarknadsinspektionen misstror elnätsbranschen grovt

Kjell_Jansson2_webb.jpg
Elnät. Energimarknadsinspektionen säger sig stå på kundernas sida, men myndigheten uttrycker sig som om elnätsföretagen, som ofta är kommunalt ägda, vore sina kunders fiender. Det skriver Svensk Energis vd Kjell Jansson. 

Oförenliga myndighetsbesked

Förnybart. Energimyndigheten och Naturvårdsverket har diametralt motsatta åsikter om vad som krävs för att vi skall klara målet för andel förnybar energi 2020. Det skriver Einar Fjellman.

Är det svårt att förstå att solen inte lyser på natten?

PerÅhlström_webb.jpg
Energisystemet. Det är absurt att subventionera utbyggnaden av energiproduktion som bara fungerar då den inte behövs. Är det verkligen svårt att förstå att solen inte lyser på natten, frågar sig skribenten Per Åhlström som har både ett förflutet i regeringskansliet och i energibranschen.

Det går för långsamt att få bort tillsvidareavtalen

ChristofferSvanberg_webb.jpg
Elmarknaden. Något färre antal elkonsumenter köper sin el via dyra tillsvidareavtal idag jämfört med för ett år sedan. Men var sjätte elkonsument sitter fortfarande med ett onödigt dyrt elavtal, utvecklingen går för långsamt, skriver Christoffer Svanberg på Skellefteå Kraft.

O1-reaktorn riskfylld satsning - nu har den gått i mer än 40 år

svenbergquist_webb.jpg

Kärnkraft. Skribenten Sven Bergquist ger historiskt perspektiv på Oskarshamn 1 och skriver om under vilka premisser reaktorn kom till. 

Bengt Kriström: Flexiblare vattenkraftsreglering kan ge samhällsekonomiska vinster

BengtKriström_webb.jpg
Elmarknaden. Mängder av ineffektiva konstruktioner på elmarknaden leder till samhällsekonomiska förluster, menar Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi. Den stelbenta regleringen av vattenkraften är ett exempel.

Vindkraftssubventioner bryter mot EU-rätten

VindkraftBerg_webb.jpg
Vindkraft. Nu i slutet av oktober ser vi mycket lägre spotpriser för elen än vi gjort på många år, samtidigt finns det inget som tyder på en prisuppgång under lång tid framöver. Prisnivån gör det omöjligt att på kommersiella grunder få någon lönsamhet i att producera vindel, skriver Jonny Fagerström, Per-Olof Eriksson och Björn Törnvall. 

Stödsystemen till förnybar el riskerar stänga ute den bästa tekniken

PatrikSöderholm_webb.jpg
Stödsystem. Dagens stödsystem riskerar att stänga ute tekniker som i dag har höga kostnader, men som samtidigt har en betydande potential för att erbjuda billig kraft på lång sikt. Det menar Patrik Söderholm, professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet. 

Åtgärdstakten för att lösa problemet med vandringshinder måste öka

ChristerBorg_ordforande2_webb.jpg
Vattenkraft. Ävräddarnas ordförande Christer Borg ger energibranschen ett erkännande för att den har vaknat upp i frågan om miljöåtgärder vid vattenkraftverken. Samtidigt anser han att åtgärdstakten måste öka.

Höjning av effektskatten ger oönskade ekonomiska och miljömässiga konsekvenser

Forsmark_webb.jpg
Kärnkraft. Carl Berglöf, ordförande för Sveriges kärntekniska sällskap, menar att den konsekvensanalys som regeringen gjort för höjningen av effektskatten är mycket bristfällig. 

Feltänkt om räntan på kärnavfallsfonden

LarsBergman2_webb.jpg
Kärnkraften. Avgiften till kärnavfallsfonden skulle behöva mångdubblas om man ändrar den principiella synen på vilken ränta som ska användas. Men förslaget är feltänkt, menade professor Lars Bergman i en intervju med Second Opinion i fjol. 

Miljöjurist: Helhetssyn för prövningar av vattenkraften saknas

Arvid_Sundelin_webb.jpg
Vattenkraft. Miljöjuristen Arvid Sundelin är kritisk till hur de regler, lagar och direktiv som styr vattenförvaltningen tillämpas. Alldeles för mycket avgörs i de enskilda tillståndsprövningarna och helhetsperspektivet går förlorat.

Vindkraften hotar hela allemansrätten

LottaGröning3_webb.jpg
Vindkraft. Lotta Gröning är kritisk till att skogsbolag satsar på vindkraft, eftersom den inte gynnar skogen utan i stället förstör stora markområden. 

Höjd effektskatt för kärnkraft - när den egentligen bör slopas

 Kjell_Jansson2_webb.jpg
Kärnkraften. Regeringens förslag till höjd skatt på kärnkraften är grumligt motiverad och grusar förutsättningarna för framtidens energisystem, skriver Svensk Energis vd Kjell Jansson i en debattartikel.

”Det internationella ägandet på elnätsmarknaden kommer att öka”

GöranSörell_webb.jpg
Elnäten. Göran Sörell på Sundsvall elnät tror på färre och större aktörer på elnätsmarknaden. Han vill se fortsatt kommunalt ägande och föreslår förändringar i ellagen som gör ett sådant ägande lättare. 

Svenska Kraftnät: Effektbrist när tre reaktorer stängs

OskarSämfors_webb.JPG
Energisystemet. Vad händer när våra tre äldsta kärnkraftsreaktorer stängs? Svenska Kraftnäts Oskar Sämfors redovisade på Svensk Energis seminarium en analys som visar att risken för effektbrist vintertid ökar i södra Sverige. 

”Kostnaderna för havsbaserad vindkraft måste sänkas”

AlbertoMendezRebollo_webb.jpg
Vindkraft. Vattenfall satsar mångmiljardbelopp på den havsbaserade vindkraften. Statliga stödsystem gör det till en bra invetsering, men på sikt kommer stödet att minska och därför måste kostnaderna successivt kapas. 

Statkraft: ”Osäkerhet om vattenkraften riskerar investeringar”

PerNordlund_webb.jpg
Vattenkraft. Per Nordlund, chef för Statkrafts vattenkraft i Sverige, anser att vattenkraften just nu har motvind på flera plan. Vattenverksamhetsutredningen är en del av detta och riskerar ge negativa effekter på investeringarna.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    Nästa

Läsarnas val

Den här veckan

Mest lästa den här veckan

Mest kommenterade den här veckan

Mest lyfta den här veckan

Mest begravda den här veckan


Den här månaden

Mest lästa den här månaden

Mest kommenterade den här månaden

Mest lyfta den här månaden

Mest begravda den här månaden