Skip to Content

Redaktionens val

Fysiken ger ramarna: Effekt och balansrisk måste lyftas

Stig Göthe.jpg
Elsystemet. Debatten om elsystemet har styrts av energimål - i all välmening - men målen kan bara nås inom de ramar fysiken ställer upp. Det skriver Stig Göthe med mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom Vattenfall.

Ökad politisk risk för investeringar i energisektorn

Per_Klevnas_webb.jpg
Investeringar. Med energisektorns utveckling förändras investerarnas förutsättningar påtagligt och investeringarna blir mer sårbara för politisk risk. Det berättar Per Klevnäs, vd för Copenhagen Economics kontor i Stockholm. 

Sverige har bra tekniskt utgångsläge för fjärde generationens kärnkraft

CarlHellesen_webb.jpg
Kärnkraft. Carl Hellesen, forskare i tillämpad fysik vid Uppsala Universitet, menar att fjärde generationens kärnkraft har de egenskaper som krävs för att vara en del av framtidens elproduktion och säger att Sverige har goda tekniska förutsättningar för att kunna använda den här kärnkraften.  

Svensk avfallsimport från Norge negativt för miljön

 Leidal_webb.JPG
Avfallsåtervinning.
 Torbjørn Leidal på den norska organsiationen Rammevilkår 2016 ifrågasätter miljönyttan med avfallsimport från Norge till Sverige. Organisationen verkar för ökad materialåtervinning.

Import av avfall bra för miljön

 Johan_Sundberg_webb.jpg
Avfallsåtervinning. I nyhetsmedier har import och förbränning av avfall problematiserats. Men forskaren Johan Sundberg menar att det finns gott om fakta som talar för att avfallsimport är bra för miljön.
- En vanlig missuppfattning är att förbränning står i konflikt med återvinning, men det är precis tvärt om, säger han.

El kan bli nästa nordiska exportäventyr

Winnhed_Aagard.jpg
Elens dag. I morgon den 23 januari firar vi Elens Dag i de nordiska länderna och skälen till detta är uppenbara: El är själva livsnerven i det moderna samhället. Det skriver Pernilla Winnhed, vd för Svensk Energi och Lars Agaard, vd för Dansk Energi.

Kapacitetsmekanism riskerar skapa ond cirkel

LarsBergman_webb.jpg
Elmarknaden. Lars Bergman, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, menar att det vore dumt att i detta läge förändra marknadsdesignen med en kapacitetsmekanism. Vi vet inte vart utvecklingen tar vägen och risken är att en ond cirkel skapas som kräver fler regleringar.  

Varifrån ska vi importera när kärnkraften snabbavvecklas?

LottaGröning3_webb.jpg
Kärnkraft. Samhällsdebattören Lotta Gröning skriver att om ansvariga politiker vågar tänka konstruktivt och inte känslomässigt partipolitisk skulle de finna att den bästa lösningen är vattenkraft, kärnkraft kompletterat med förnybara energikällor.

TEMASIDA OM VATTENKRAFTEN

Vattenkraft_webb.jpg
Vattenkraft. Kraftslaget är mer aktuellt än på länge, det avspeglar sig också här på Second Opinion Energi. Vi har på en temasida om vattenkraften samlat flera intressanta aspekter av kraftslaget.

När tar eleffekten slut?

svenbergquist_webb.jpg

Energisystemet. Det tar tid att bygga upp nya energisystem. För att komma igång måste man också veta vad man vill bygga. Om kärnkraft och vattenkraft inte ska byggas ut, vilka energislag återstår då? Det frågar sig skribenten Sven Bergquist.

23 november var marginalerna små i elsystemet

Ulf_Moberg_webb.jpg
Elsystemet. Ulf Moberg, teknisk direktör på Svenska kraftnät menar att den omställning vi står inför är stor. 23 november i år blev en försmak på vad som väntar: avställd kärnkraft, lite vind och kallare än vad prognosen visade innebar små marginaler i systemet.

REPLIK: Ställ krav på vindkraften

SLUTREPLIK: Vindkraftens systemmässiga utmaningar inte lösta

Tre åtgärder för att minska lastbilarnas utsläpp

AndersMathiasson_webb.jpg
Gas. Anders Mathiasson, vd för Energigas Sverige, föreslår tre åtgärder för att påskynda utvecklingen med minskade utsläpp från lastbilar.

Beviset på att det går – 2010 byggdes ett helt nytt vattenkraftverk

ChristerLangner_webb.JPG
Vattenkraft. Christer Langner, före detta vd för Växjö Energi, lyfter fram vattenkraftverket Stocke i Småland som byggdes så sent som 2010 som "solskensexempel" på hur man borde ta vara på vattendragen för småskalig vattenkraft.  

Nytt klimatavtal kräver förnybara investeringar

CharlotteUnger_webb.jpg

Vindkraft. För Sveriges del är FN:s ambitiösa klimatavtal ett starkt skäl att införa ett ambitiöst mål för förnybar energi till 2030 och att satsa på elexport. Det skriver Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger.

Vattenkraftens årsreglering har en kapacitet på 34 TWh

JonasBengtsson_webb.JPG
Vattenkraft. I jakten på effekt när den väderberoende kraften ökar blir vattenkraftens flexibilitet allt viktigare. Årsregleringen är avgörande för lagringen och ger förutsättningar för att kunna reglera vattenkraften på kort tid, berättar Jonas Bengtsson, vd för Vattenregleringsföretagen.

Öka vattenkraftsproduktionen i Sverige

CTT_LH_webb.jpg
Vattenkraft. Cecilie Tenfjord-Toftby (M) och Lars Hjälmered (M) skriver att de vill värna och utveckla vattenkraften för att trygga och utöka dagens produktion. De pekar ut tre särskilt viktiga frågor och efterfrågar ett besked ifrån Socialdemokraterna och Miljöpartiet var de står i frågan.

REPLIK: Vattenkraften är vår största tillgång

Inblandade aktörer borde ta fram och enas om miljömål för vattenkraften

Helsingforsforskare_webb.jpg
Vattenkraft. Tre finska forskare menar att en väg framåt för att lyckas hantera balansen mellan vattenkraftens nytta och dess inverkan på den biologiska mångfalden är att låta elproducenter tillsammans med staten, forskare och fritidsfiskare tar fram och enas kring övergripande miljömål. 

Realistiskt att tro på effekthöjning i vattenkraften

vattenkraft_webb.jpg
Vattenkraft.
Vattenkraften har medvind just nu och flera initiativ tas från branschen för att visa hur effektuttaget kan ökas. Frågan är om det är realistiskt att tro på ökad vattenkraftproduktion. Ja är svaret från flera branschröster. 

Betydande skillnader i skatter och stöd mellan olika produktionsslag

IVA.jpg
Elmarknaden. Det finns betydande skillnader i hur skatter och subventioner påverkar olika kraftproduktionsslag. Det pekar både IVA och Svensk Energi på i varsin rapport.

Nord Pools vd: Skatter och stöd är inte överblickbara

MikaelLundin_webb.jpg
Elmarknaden. För Nord Pool Spots vd Mikael Lundin är förklaringen till varför investeringsklimatet i Europa är så dåligt enkel. Skatter och stöd har ingen entydig linje och ger marknadsaktörerna olika villkor. För investerarna blir marknaden oöverblickbar.  

Omställningen av energisystemet större än vad många är medvetna om

Folke_Sjobohm_webb.jpg
Energisystemet. Folke Sjöbohm, kraftsystemsanalytiker och statistiker på Svensk Energi, menar att omställningen i kraftsystemet är väldigt stor och att många inte är medvetna om omfattningen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    Nästa

Läsarnas val

Den här månaden

Mest lästa den här månaden

Mest kommenterade den här månaden

Mest lyfta den här månaden

Mest begravda den här månaden