Skip to Content

Redaktionens val

Statkraft om energikommissionen: "Leveranssäkerheten måste hanteras"

 PerNordlund_webb.jpg
Energikommissionen. Statkrafts Per Nordlund förväntar sig en energikommission som kommer att ge långsiktiga spelregler. 
- Bland annat på vattenkraftsidan råder en osäkerhet om framtida regler som gör det mycket svårt att räkna på investeringar, säger han.

Elens dag: El gör världen bättre

 Anders Ystedt.jpg
Energipolitik. "Trots att Sverige har en i stort sett helt utsläppsfri elproduktion saknas det samsyn om värdet av elproduktion och långsiktiga villkor för framtidens elproduktion." Det skriver Anders Ydstedt med anledningen av firandet av elens dag.

KD vill inte minska vattenkraftens elproduktion

PenillaGunther_webb.jpg
Energipolitik. Penilla Gunther är Kristdemokraternas nya energipolitiska talesperson. Hon vill jobba för att förkorta tillståndsprocesserna och vill inte se att dagens produktionskapacitet i vattenkraftverken minskas. 

Rickard Nordin (C): "Bioenergin har en outnyttjad potential"

RichardNordin_webb.jpg
Energipolitik. Med mer ambitiösa mål i elcertifikatsystemet och mer statligt stöd till bioenergin vill Centerpartiet angripa framtidens behov av effekt. Det säger partiets nya energipolitiska talesperson, Rickard Nordin. 

Per Langer om kommissionen: "Absolut viktigast är säkerställandet av effekt"

Per_Langer_webb.jpg
Energisystemet. Per Langer, vd för Fortum Sverige, är näste man att i Second Opinions intervjuer med energibolagen ge sin syn på energikommissionen. Han pekar ut effektfrågan som kommissionens viktigaste fråga att hantera.

Jonas Abrahamsson om kommissionen: "Utmaningen ligger i långsiktigheten"

JonasAbrahamsson_webb.jpg
Energisystemet. Energikommissionen kommer allt närmare sjösättning, men vad krävs för att den ska bli framgångsrik? Vi har intervjuat några av Sveriges energibolag för att få deras perspektiv. Först ut Jonas Abrahamsson, koncernchef och vd för E.ON Sverige. 

Därför behövs energikommissionen nu

IngemarNilsson_webb.jpg
Energisystemet. Ingemar Nilsson (S) förklarar att energikommissionen är nödvändig för att skapa långsiktiga spelregler: "Spelregler skapar förutsägbarhet och vilja till investeringar, som i sin tur medverkar till konkurrenskraftiga energipriser och ger rimliga förutsättningar för en klimatsmart produktion", skriver han.

Småbolagen nonchalerades i rapport om slutkundsmarknaden

DI_Mats_Thomas_webb.jpg
Elmarknaden. Konflikten mellan de lokala elnätsföretagen och det nordiska regleringsorganet Nordreg skärps.
Den här artikeln ingår i ett samarbete mellan Second Opinion Energi och Di Agenda Energi som är en prenumerationstjänst. Artikeln är skriven av Di Agenda Energi och kan läsas kostnadsfritt här hos oss. 

Dom i kammarrätten nödvändig för investeringar i elnäten

roger_johansson_webb.jpg
Elnät. Kammarrätten har slagit fast att kommunala elbolag ska få tjäna pengar på sin elnätsverksamhet. En dom som är helt nödvändig om framtidens investeringsbehov ska kunna genomföras, menar Roger Johansson, vd för Uddevalla energi. 

Medierna belyser inte effektproblematiken - inslag i SR ett undantag

SvenBörjesson_webb.jpg
Medier och energifrågan. Effekt är knäckfrågan för framtidens energisystem med större andel vindkraft. Men att det skulle vara så har inte nått medierna, det visar en genomgång av ett 100-tal artiklar som Second Opinion Energi har gjort. Sveriges Radio gjorde dock nyligen ett inslag som går emot strömmen och belyser effektproblematiken.

Uppföljning: SvD-artikel om effektbrist

Granskningsnämnden fäller SVT-inslag om vindkraft och friar SR om kärnkraft

GRN_SVT_SR_webb.jpg
Medier och energifrågan. Nyligen har Granskningsnämnden för radio och tv avgjort två fall som handlar om energifrågan: Det ena om vindkraft i SVT fälldes, det andra om kärnkraft i SR friades.

Det finns ingen objektiv sanning om vilken effekttillgänglighet som är den rätta

MikaelOdenberg_webb.jpg
Replik energisystemet. Mikael Odenberg, generaldirektör för SVK skriver apropå KTH-professorn Lennart Söders artikel om effekt: "De tillgänglighetstal som Svensk Energi använde i sina beräkningar härrör från de kraftbalansrapporter som Svenska kraftnät årligen lämnar till regeringen." 

Även professorer måste kunna läsa

Kjell_Jansson2_webb.jpg
Replik energisystemet. "De siffror vi delgav energiminster Ibrahim Baylan (S) kommer från Svenska kraftnät, vars kompetens vi har fullt förtroende för", skriver Svensk Energis vd Kjell Jansson i en replik till Lennart Söder, professor vid KTH.

Märklig argumentation av Svensk Energi

LennartSöder_webb.jpg
Energisystemet. Det är olyckligt att Svensk Energi på ett så felaktigt sätt beskriver vindkraftens effektbidrag. Det tar bort fokus från det som är intressant, det vill säga att vi måste diskutera effektfrågan. Det skriver Lennart Söder, professor vid KTH.

EU:s marknadsintegrering kräver ny indelning av budområden

Björn Hagman_webb.jpg
Elnät. EU:s första nätkod är nära att antas, CACM. Den kommer att reglera handelskapaciteter mellan olika områden. Energikonsulten Björn Hagman menar att initiativet är lovande men det måste kombineras med ny budområdesindelning. 

Första nätkoden nära att antas av EU

FredrikNorlund_webb.jpg
Elnät. Efter att ha varit i process sedan 2011 är stunden här för EU:s nätkoder. Den första av ungefär tio koder är klar för godkännande före årsskiftet eller senast i början av nästa år.

Torbjörn Wahlborg om budgetförslaget: ”Höja effektskatten är orimligt”

Torbjörn_Wahlborg_webb.jpg
Kärnkraft. Vattenfalls Nordenchef, Torbjörn Wahlborg, är mycket kritisk mot regeringens budgetförslag att höja effektskatten. "Långsökt och orimligt" kallar han förslaget.

Ställa kraftslagen mot varandra leder fel

BjörnSjöström_webb.jpg
Energisystemet. För att klara omställningen av energisystemet till att bli hållbart spelar alla kraftslag sin roll. Kunskap om växelbruket dem emellan behöver fördjupas, menar Varberg Energis vd Björn Sjöström.

Vattenkraften hotar landsbygdsutveckling

anders_karlsson_webb.jpg
Vattenkraft. Den småskaliga vattenkraften hotar landsbygdsutvecklingen. Det skriver Sportfiskarnas generalsekreterare Anders Karlsson i en replik till Annika Qarlsson (C).

Vattenkraften har lägst produktionskostnader

HelenaSellerholm_webb.jpg
Elproduktion. Om man ska bygga en ny anläggning för att producera el är det vattenkraften som har lägst produktionskostnader följt av vindkraften. Det visar Elforsk i en ny studie.

Den småskaliga vattenkraften är hotad

AnnikaQarlsson_webb.jpg
Vattenkraft. Regeringen bör via sina länsstyrelser göra halt i nu pågående processer tills utredningen om den småskaliga vattenkraften blir klar och beslut om den tas. Det skriver riksdagsledamoten Annika Qarlsson (C).

Energimarknadsinspektionen misstror elnätsbranschen grovt

Kjell_Jansson2_webb.jpg
Elnät. Energimarknadsinspektionen säger sig stå på kundernas sida, men myndigheten uttrycker sig som om elnätsföretagen, som ofta är kommunalt ägda, vore sina kunders fiender. Det skriver Svensk Energis vd Kjell Jansson. 

Oförenliga myndighetsbesked

Förnybart. Energimyndigheten och Naturvårdsverket har diametralt motsatta åsikter om vad som krävs för att vi skall klara målet för andel förnybar energi 2020. Det skriver Einar Fjellman.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Nästa

Läsarnas val

Den här veckan

Mest lästa den här veckan

Mest kommenterade den här veckan

Mest lyfta den här veckan

Mest begravda den här veckan

Den här månaden

Mest lästa den här månaden

Mest kommenterade den här månaden

Mest lyfta den här månaden

Mest begravda den här månaden