Skip to Content

Redaktionens val

Viktigt med helheten - Regelverken för el- och värmeproduktion påverkar varandra

pernilla_winnhed_porträtt_webb.jpg
Energisystemet. I morgon har Energikommissionen ett expertseminarium om samverkan mellan el- och värmemarknaderna. Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen, menar att de olika marknaderna påverkar varandra på flera sätt och uppmanar till helhetssyn.

"Ingen har frågat kunderna vad de vill ha"

MatsRAnderssonWebb.JPG
Elmarknaden. Mats R Andersson är vd för Grästorp Energi. Han menar att både kundens intressen och de lokala aspekterna av framtidens elsystem går förlorade i dagens omställning. 

Vindenergi till havs – en möjlighet till förnybar el, industriell tillväxt och export

IvarssonJacobssonWebb.jpg
Vindkraft. En nyckelteknik i omvandlingen av elsektorn är havsbaserad vindkraft och är en möjlighet till förnybar el, industriell tillväxt och export. Det skriver Stefan Ivarsson, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, och Staffan Jacobsson, Chalmers.

Skärp EU:s klimatpolitik - säkerställ att svenska klimatåtgärder får effekt

KellbergWinnhedWebb.png
Klimatpolitik. En översyn av utsläppshandelssystemet (EU ETS) pågår just nu. Energiföretagen Sverige menar att systemet nu behöver skärpas ytterligare - och på flera sätt - med tanke på innehållet i det nya klimatavtalet. Det skriver Cecilia Kellberg och Pernilla Winnhed på Energiföretagen Sverige.  

Fingrid föreslår ny elmarknadsmodell

Sihvonenpunkkawebb.jpg

Elmarknaden. I dag den 17 maj presenterar den finländska stamnätsoperatören Fingrid en uppsättning konkreta utvecklingsförslag för en nordisk energimarknadsmodell 2.0.

- Klarar vi inte att utveckla en fungerande ny marknadsmodell, är alternativet ett centralstyrt energisystem. En mixad modell är ingen lösning, säger marknadsdirektören Asta Sihvonen-Punkka.

Norge har fått nog av elcertifikatsystemet

Vindkrafterkwebb.jpgElcertifikat. ”Det gröna skiftet kan inte genomföras med röda siffror”, säger Norges energiminister Tord Lien. Någon utbyggnad av elcertifikatsystemet vill den norska regeringen inte ha, och dessutom vill den dra sig ur systemet med ursprungsgarantier.

Basindustrin lämplig delägare i kraftindustrin

svenbergquist_webb.jpg
Elmarknaden. Sven Bergquist, fristående skribent, menar att basindustrin borde vara delägare i kraftindustrin. 

Omställningen av kraftsystemet kräver förändrade driftrutiner

BrannlundChenine.jpg
Kraftsystemet. Den europeiska elförsörjningen ställs nu om till att i en större omfattning baseras på förnybara energikällor, detta medför förändrade krav på planering och operativ drift av kraftsystemet, skriver Swecokonsulterna Moustafa Chenine och Håkan Brännlund.

Professor jämför elmarknaden med jordbruket: "Vi kommer att få se 'elberg'"

bengtkristromwebb.jpg
Elmarknaden. Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi, menar att subventionerna på elmarknaden leder fel. Precis som jordbrukspolitiken tidigare har skapat kött- och smörberg, kommer det att bli samma situation för elen med vad han kallar "elberg". 

Agneta Rising: Kärnkraftens mål är 25 procent av världens elproduktion 2050

AgnetaRising_webb.JPG
Kärnkraft. Det råder tillväxtläge i kärnkraftsvärlden. Det berättar Agneta Rising, chef för World Nuclear Association, och säger att målet för kärnkraftsindustrin är att leverera 25 procent av världens el till 2050. 

EU-kommissionen pekar på risker med kapacitetsmekanismer

Bjornklasmanwebb.jpg
Elmarknaden. EU-kommissionen har kartlagt elva medlemsländers kapacitetsmekanismer och menar att mekanismerna kan vara en lösning på effektproblematiken, men att det också finns risker i form av bland annat ökade kostnader. Det berättar Björn Klasman på Energimarknadsinspektionen.

”Svensk kärnkraft bättre än någonsin”

mattiaslantzwebb.jpg
Kärnkraft.
Den svenska kärnkraften är inte omodern, utan i bättre skick än någonsin. Och kostnaderna för de utökade säkerhetsarrangemangen överskattas i debatten, säger Mattias Lantz, ordförande för Analysgruppen.  

Behåll dagens marknadsstruktur - men modifiera vissa detaljer

LennartSöder_webb.jpg
Elmarknaden. Dagens marknadsstruktur kan behållas men bör modifieras. Med certifikat (ger energi) och effektmarknad (ger effekt) bör man kunna få till ett fungerande system.

Skatten på vattenkraft begränsar nödvändiga investeringar

PerNordlund_webb.jpg
Vattenkraft. Per Nordlund, senior advisor på Statkraft, menar att beskattningen av vattenkraften begränsar de nödvändiga investeringar som kraftslaget står inför.

Kapacitetsmarknader är en nödlösning

Langer_Ollus.jpg
Elmarknaden. Det som saknas i debatten om Sverige ska införa en kapacitetsmarknad är perspektivet på hur vi säkrar konkurrenskraftiga elpriser i en värld som allt mer domineras av förnybart. Det skriver Fortums Per Langer och Simon-Erik Ollus.

Låga kol- och koldioxidpriser huvudorsakerna till elprisets nivå

VonShemde_webb.jpg
Elpriser. Det är nedgången i kol- och CO2-priser sedan 2008 som är den främsta orsaken till dagens låga elpriser, skriver Arndt von Schemde på Thema.

Utmanande energiuppdrag för Jorma Ollila

Ollila_Koch_webb.jpg
Nordiskt samarbete. Svenolof Karlsson rapporterar idag om Jorma Ollilas uppdrag att genomlysa det energipolitiska samarbetet i Norden. "Ska vi nu tro att det nya nordiska initiativet verkligen ger resultat?", frågar sig Svenolof Karlsson och ger exempel på både framgångar och misslyckanden.

Svenolof Karlsson till Second Opinion

SvenolofKarlsson_webb.jpgSecond Opinion. I dag välkomnar Second Opinion Svenolof Karlsson som ny skribent. Han har bevakat energifrågor under många år, bland annat som journalist på Dagens Industri. Läs vad han tycker om nyhetsmediernas energirapportering.

Vattenkraftens potential i tre älvar - effekthöjning med 41 procent

JensBjoorn_webb.jpg
Vattenkraft. Fortum har i en studie analyserat möjlighterna till effekthöjning i sin vattenkraftsproduktion i Ljusnan, Dalälven och Klarälven. Potentialen är 41 procents effektökning, berättar Jens Bjöörn. 

Prisbildningen på elmarknaden är komplex

Thorstensson_Nilsson_webb.jpg
Elpriser. Syftet med den studie som Svensk Energi, numera Energiföretagen Sverige, har publicerat, är att visa att prisbildningen på elmarknaden är komplex. Det skriver Magnus Thorstensson och Mats Nilsson i ett svar till Lennart Söder.

Märkligt utspel av Svensk Energi LennartSöder_webb.jpg

Lennart Söder drar slutsatser ur Svensk Energis studie, numera Energiföretagen, och undrar hur branschorganisationen ställer sig till hans slutsatser. 

Ny studie visar: Låg efterfrågan och subventioner förklarar prisfallet på el

Okunskap om gasens betydelse för industrin

MariaMalmkvist_webb.jpg
Gas. Ska vi nå ett fossilfritt Sverige är industrins processutsläpp en särskild utmaning, skriver Energigas nya vd Maria Malmkvist, som tycker att förståelsen för gasens betydelse brister.

Förändra elmarknaden: Låt nätägarna sälja fysisk el

Rapp_Andersson.jpg
Elmarknaden. Energikonsulterna Matthias Rapp och Nils Andersson tycker att elmarknaden ska förändras. De vill låta nätägarna sälja fysisk el på en marknad som är uppdelad mellan fysisk elförsäljning och finansiell elhandel.

Ny studie visar: Låg efterfrågan och subventioner förklarar prisfallet på el

Prisnedgång_studie_002.jpg
Elmarknaden. Låg efterfrågan på el i kombination med den ökade stödbaserade produktionskapaciteten är förklaringarna till de senaste årens elprisfall. Det visar en ny studie som energikonsulten Lion Hirth har tagit fram på uppdrag av Svensk Energi.  

Faxälven – förbättrad miljö utan förlorad produktion

JohanTielman_webb.JPG
Vattenkraft. 17 mil fri vandringsväg. Det är målet med de åtgärder som Uniper just nu genomför i Faxälven, berättar företagets miljöchef Johan Tielman och pekar på att det här är ett exmpel på att det går att förbättra miljön utan att få produktionsbortfall.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25    Nästa

Läsarnas val

Den här veckan

Mest lästa den här veckan

Mest kommenterade den här veckan

Mest lyfta den här veckan

Mest begravda den här veckan


Den här månaden

Mest lästa den här månaden

Mest kommenterade den här månaden

Mest lyfta den här månaden

Mest begravda den här månaden