Skip to Content

Redaktionens val

Missuppfattningarna i effektfrågan kan leda till fel lösningar

LennartSöder_webb.jpg

Energisystemet. Lennart Söder, professor vid KTH, menar att det finns en rad missuppfattningar om effektbrist och detta kan leda till att man kommer fram till fel lösningar av problemet.

Frågan om det behövs stöd till havsbaserad vindkraft är obesvarad

CeciliaKellberg_webb.jpg
Vindkraft. Cecilia Kellberg på Svensk Energi frågar sig om det behövs ett stöd till havsbaserad vindkraft och uppmanar energikommissionen att ta ett helhetsgrepp om frågan.

SKGS: "Vi vill inte vara stötdämpare i elsystemet"

AnnaHolmberg_webb.jpg
Energipolitik. SKGS energidirektör Anna Holmberg är positiv till att kommissionen är igång men är samtidgt orolig för att enskilda regeringsbeslut, som till exempel höjd effektskatt, kommer att leda till effektbrist. Här ser hon en risk att den elintensiva industrin kommer att få ta smällen.

Tre bra skäl för mer förnybar energi

CharlotteUnger_webb.jpg
Förnybar energi. Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger möter med tre punkter kritiken mot att den förnybara energin byggs ut. Den är gynnsam för klimatet, försörjningstryggheten och samhällsekonomin, skriver hon.  

Nya antaganden om reaktorernas drifttid förändrar energiprognoser

Anna_Andersson_webb.jpg
Energianvändning. I morgon arrangerar energikommissionen ett seminarium om Sveriges energianvändning. Att göra framtidsprognoser är komplext och en rad faktorer påverkar. Vad som händer med reaktorernas drifttid är en av dem som påverkar mycket, berättar Anna Andersson på Energimyndigheten. 

Moditys prisanalys: 2018 vänder det uppåt

MiaBodin_webb.jpg
Elmarknaden. Det låga elpriset rör sig sakta mot sin vändpunkt och kommer att börja klättra uppåt 2018. Stängda reaktorer, kabelutbyggnad och Tysklands utveckling påverkar, bedömer Mia Bodin på Modity.

Avveckla den politiska inblandningen i Vattenfall

AndersYdstedt_webb.jpg
Energipolitik. Anders Ydstedt är kritisk till hur svenska politiker vill styra Vattenfalls agerande i Tyskland och därmed den tyska energipolitiken.  

Nils Andersson: Stoppa certifikatsystemet och skapa ny marknadsmodell

nils_andersson_webb.jpg
Elmarknaden. Nils Andersson vill stoppa elcertifikatsystemet och skapa en ny marknadsmodell, som är en mix av dagens och den vi hade före omregleringen.  

Carl Bennet: ”Öka kapaciteten i vattenkraften”

carlbennet_webb.jpg
Elmarknaden. Carl Bennet understryker värdet av vattenkraften och kärnkraften för Sveriges industriella styrka. Han vill se slopad effektskatt och en utbyggnad av vattenkraftens kapacitet. 

Samhällsekonomiskt lönsamt att slopa effektskatten

HaraldKlomp_webb.jpg
Kärnkraft. Harald Klomp menar att det är svårt att producera el billigare än i de kärnkraftsreaktorer vi har och vill därför att de är drift så länge det är tekniskt möjligt. Det skulle vara samhällsekonomiskt lönsamt.

Central juridik på elmarknaden är bortglömd

LarsBlomqvist_webb.jpg
Elmarknaden. Lars Blomqvist på Svensk Elbrukarförening menar att förlängningen av effektreserven inte ska behövas, marknadslösningen på frågan fanns redan vid omregleringen 1996. 

Forskning om kundflexibilitet: Storanvändare vill ha fast pris

Flexiblakunder_webb.jpg
Elmarknaden. Ju mer el som du använder, desto mer benägen är du att binda priset i ditt elavtal. Ju högre inkomst du har, desto mer benägen är du att använda el under effekttopparna. Det visar ny forskning om kundflexibilitet. 

Ekologisk kompensation kan ge möjligheter för vattenkraften

AndersEnetjärn_webb.jpg
Vattenkraft. Ekologisk kompensation kan ge möjligheter för vattenkraften. Metoden innebär att man kompenserar för förlusten av biologisk mångfald någon annanstans än i direkt anslutning till kraftanläggningen. Konsulten Anders Enetjärn ser en stor potential.  

Varför följer E.ON Putin trots Västeuropas sanktioner?

 svenbergquist_webb.jpg
Sven Bergquist frågar sig om det finns ett samband mellan en eventuell nedläggning av kärnreaktorer i Oskarshamn och planerna på ökad användning av naturgas.

Almedalsseminarium: Runar Brännlund ser hot i ny regleringsvåg

RunarBrännlund_Almedalen_webb.JPG
Elmarknaden. På ett seminarium i Almedalen gav Runar Brännlund uttryck för att han ser en ny regleringsvåg som ett potentiellt hot mot skapandet av en effektiv elmarknad. 

Frågetecken för om energikommissionen kommer att ägna sig åt skatter

Politik. I direktiven nämns inte uttryckligen uppdraget att se över energiskatterna. Huruvida dessa blir föremål för kommissionens arbete blir upp till de politiska ledamöterna att avgöra.

Olika motiv bakom länders vilja att reglera med kapacitetsmekanismer

MatsNilsson_webb.jpg
Elmarknaden. Det blir alltmer aktuellt för politiker i olika länder att införa så kallade kapacitetsmekanismer. Motiven för att införa dessa skiljer sig åt, berättar Mats Nilsson, adjungerad professor i nationalekonomi och elmarknadsanalytiker på Svensk Energi.

Var finns solidariteten i svensk energipolitik?

Calle_Berglöf_webb.jpg
Energisystemet. Svenska energibeslut bör fattas i solidaritet med andra länders strävan att minska sina koldioxidutsläpp. Det menar Carl Berglöf, ordförande för Sveriges Kärntekniska Sällskap.

REPLIK: En mer solidarisk svensk energipolitik 

SLUTREPLIK: Sveriges elproduktion i det närmaste redan koldioxidfri

Nya intäktsramar och elkonsumenten är helt utan skydd

Eric_Anderzon_webb.jpg
Elnät. Eric Anderzon på Elnätsupproret menar att de intäktsramar som Energimarknadsinspektionen har beslutat om är orimliga och tillåter nätbolagen att ta betalt flera gånger.

Allvarliga tekniska konsekvenser vid fortsatt avveckling av kärnkraftsblock

KlasRouden_webb.jpg
Kärnkraft. Civilingenjören Klas Roudén varnar för att avveckling av kärnkraftsreaktorer kommer att får allvarliga tekniska konsekvenser för det svenska kraftsystemet.  

Vad kostar en storskalig utbyggnad av havsbaserad vindkraft i Sverige?

BeritTennbakk_webb.jpg
Vindkraften. Investeringar i storskalig havsbaserad vindkraft i södra Sverige kommer att bli över 40 procent dyrare jämfört med att bygga ut motsvarande landbaserad vindkraft i norra Sverige. De skriver Berit Tennbakk på THEMA Consulting Group. 
 

REPLIK: Flytandenilsandersson_webb200_100.jpg havsbaserad vindkraft kan ge betydande samhällsekonomiska vinster

SLUTREPLIK: Vindkraft ger generellt sett relativt få arbetstillfällen

Birger Lahti (V) kritisk mot långa tillståndsprocesser: "Något är fel"

BirgerLahti_webb.jpg
Energipolitik. Birger Lahti är Vänsterpartiets nya energipolitiska talesperson. Han tycker att det är "jättekorkat" att bygga ny kärnkraft i Sverige, är kritisk mot de långa tillståndsprocesserna och vill se en satsning på havsbaserad vindkraft genom att erbjuda producenterna ett fast pris.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    Nästa

Läsarnas val

Den här veckan

Mest lästa den här veckan

Mest kommenterade den här veckan
Mest lyfta den här veckan

Mest begravda den här veckan
Den här månaden

Mest lästa den här månaden

Mest kommenterade den här månaden

Mest lyfta den här månaden

Mest begravda den här månaden