Skip to Content

Redaktionens val

Finsk forskare: Rysslands kapacitetsmekanism varnande exempel

Satu_Viljainen_webb.jpg
Elmarknaden. Rysslands kapacitetsmekanism har minskat exporten av el till Finland dramatiskt. Forskaren Satu Viljainen ser detta som ett varnande exempel på vad som kan inträffa även i Europa.

Vindkraftssamordnare kritisk: ”Miljöbalken kantrar”

Lars Thomsson_webb.jpg
Vindkraft och vattenkraft. Vindkraftssamordnaren Lars Thomsson är kritisk till hur tolkningen av miljöbalken hindrar utbyggnaden av vindkraft och begränsar vattenkraftens reglerförmåga. 

WEC:s generalsekreterare: Den globala energidebatten präglas av myter

Christoph Frei_webb.jpg
Internationellt. World Energy Councils generalsekreterare Christoph Frei menar att delar av den globala energidebatten utgår från myter. 

Alla hushåll måste ges chansen att producera egen förnybar el

Johansson_Nilsson_webb.jpg
Energipolitik. Regeringen har lagt fram ett förslag om en skattereduktion för villaägare som producerar sin egen förnybara el. Det är ett steg i rätt riktning, men tyvärr har förslaget stora brister. Det skriver riksdagsledamöterna Ann-Kristine Johansson (S) och Ingemar Nilsson (S) i en debattartikel. 

Fler än 4 av 5 är aktiva elkunder

Magnus_Thorstensson2_webb.jpg
Elmarknaden. Svensk Energi har genomfört en kartläggning som slår hål på myten om inaktiva elkunder. För faktum är att omkring 85 procent av alla svenska elkunder aktivt väljer ett elavtal som inte är ett så kallat anvisat avtal. Det skriver Magnus Thorstensson, elmarknadsanalytiker på Svensk Energi.

Vill Anna-Karin Hatt skapa förvirring på elmarknaden?

kjell_jansson_1_tryck.jpg

Svensk Energis vd Kjell Jansson frågar sig i en debattartikel hur man ska tolka regeringens nya förslag i Energieffektiviserings- propositionen.

”Viktigt med realistiska förutsättningar i diskussionen om elsystemet”

Carlgren_Klomp_webb.jpg
Elsystemet. Förståelse för elsystemets komplexitet är helt avgörande för energidebatten. Det menar Ekonomifaktas Fredrik Carlgren och civilingenjören Harald Klomp, som tillsammans har utvecklat en så kallad elsimulator.

Lars Hjälmered (M): Vi värnar Alliansens överenskommelse

Lars Hjälmered webb.jpg
Energipolitik. Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas förslag om en energikommission, helt enkelt därför att kärnkraften är helt central för Moderaterna när de skissar på hur framtidens elförsörjning ska se ut.  

Vattenfall vill visa på alternativa miljöåtgärder

lvkarleby_webb.jpg
Vattenkraft. I den svenska tolkningen av vattendirektivet så saknar Richard Holmgren, miljöchef för Vattenfall Vattenkraft, en diskussion om vattenkraftens betydelse som förnybar energikälla. Därför vill hans bolag visa på alternativa åtgärder som inte hotar vattenkraftproduktionen men ändå förbättrar miljön. 

Mer förnybar el till varje pris

Förnybar el. Totalt sett kan man tjäna 18 000 kronor om året om man börjar producera sin egen förnybara el. Mot bakgrund av detta undrar man varför den förnybara elen behöver denna fantastiska stimulans som finansieras med skattemedel. Det skriver Bengt Lindhé.

Vattenfalls analys: Vattenkraftens produktion minskar med 13 TWh

Claes Hedenström och Porjus_webb.jpg
Vattenkraft. Vattenfall presenterar i dag en rapport som visar hur Vattenverksamhetsutredningens förslag påverkar vattenkraftsproduktionen. Bolagets slutsats är att produktionen reduceras med 20 procent, vilket motsvarar 13 TWh.  

Industrin minskar utsläppen

Lina Palm_2_webb.jpg
Utsläpp. Sveriges vision är att minska de inhemska utsläppen, nettoutsläppen ska vara nära noll 2050. Det är ett tufft mål - och frågan är om det är så smart. I stället borde politikerna höja blicken och ha ett globalt perspektiv på våra utsläpp. Det skriver Lina Palm, energidirektör på SKGS.

Energigas Sveriges vd: Flytande naturgas bra för Europa – och Sverige

Anders Mathiasson 3_webb.jpg
Gas. EU:s egna gasresurser minskar och det gäller att hitta nya lösningar för att mätta gasbehovet. En lösning är att importera mer flytande gas - en väg som också Sverige bör gå, tycker Energigas Sveriges vd Anders Mathiasson.

Välkommet om Älvräddarna vill bidra till vårt uthålliga energisystem

Jens Bjöörn webb.jpg
Vattenkraft. Fortums Jens Bjöörn svarar Christer Borg, Älvräddarna, om domen för Untra kraftverk. Jens Bjöörn menar att vi behöver en modern miljölagstiftning som tar lika stor hänsyn till vattenkraftens positiva värden på övergripande nivå som dess eventuellt negativa inverkan lokalt.  

Fortums inställning om Untra-domen märklig

ChristerBorg-webb.jpg
Vattenkraft. Fortum ondgör sig över domen för Untra kraftverk. Det är en märklig inställning. Vill Fortum att vi ska skrota skyddet för Nationalälvarna, för det är ju samma lagstiftning? Det frågar sig Älvräddarnas ordförande Christer Borg.

Göteborg Energis vd: Snedvriden konkurrens på biogasmarknaden

Lotta Brändström webb.jpg
Biogas. I dag inviger Göteborg Energi demonstrationsanläggningen GoBiGas, som ska producera biogas i stor skala. Men satsningen möter en biogasmarknad som behöver utvecklas, menar Göteborg Energis vd Lotta Brändström.

Mats Odell (KD): Elöverskott skapar exportintäkter

Mats Odell webb.jpg
Energipolitik. Kristdemokraterna har stor tilltro till marknadens förmåga att lösa Sveriges energiförsörjning, visar en intervju med ordföranden i riksdagens näringsutskott Mats Odell (kd).

Ingemar Nilsson (S): Tysklands tvära kast inte bra

Ingemar Nilsson_webb.JPG
Energipolitik. Socialdemokraterna driver linjen att tillsätta en energikommission. Ingemar Nilsson (S) menar att den skulle ge politiskt långsiktiga riktlinjer som saknas i dag och som aktörerna behöver.

Unik omprövning - ett föredöme och en variant

Johansson_Borg_webb.jpg
Vattenkraft. Mark- och miljödomstolen fastställde nyligen ökad minimitappning i Bulsjöån. Det unika är att det var verksamhetsägaren själv som lämnade in omprövningsansökan. Oss veterligen har det aldrig hänt tidigare, skriver Tranås Energis vd och Älvräddarnas ordförande.

Greenpeace skapar nyheter - igen

O3_webb.jpg
Kärnkraft. I går genomförde Greenpeace en aktion mot kärnkraftverket i Oskarshamn. Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation, ser problem i mediernas förhållningssätt vid sådana här situationer. Det har han berättat om i en tidigare artikel här på Second Opinion Energi.  

Vindkraftens brist på svängmassa ett lösbart problem

Engström webb.jpg
Energisystemet. Vindturbiner har en stor svängmassa och när den inte kan användas i kraftsystemet beror det på kontrollsystemets utformning. Men det går att ändra på. Det skriver vindkraftskonsulten Staffan Engström.

Svängmassan avgörande för utbyggnaden av sol- och vindkraft

Generator Porjus vattenkraftverk webb.jpg
Energisystemet. Svängmassan är central för att energisystemet ska vara stabilt och inte kollapsa. Vind- och solkraft tillför inte energisystemet svängmassa till skillnad från kärnkraft och vattenkraft - därför blir svängmassan en avgörande faktor för utbyggnaden av sol och vind.

REPLIK: Fler studier om framtidens energisystem behövs

Lennart Söder webb.jpg
Energisystemet. Det finns många möjliga scenarier gällande olika produktionsalternativ, elhandel och så vidare. Och jag håller helt med Erik Ek om att fler studier behövs för att välja den mest kostnadseffektiva lösningen. Det skriver Lennart Söder i en replik.

”Energibranschen riskerar bli EU:s nästa jordbrukssektor”

Birgitta Resvik webb.jpg
Elmarknaden. Utvecklingen i Europa med olika nationella stödsystem leder fel. Det säger Birgitta Resvik, chef för samhällskontakter på Fortum, och menar att investeringar görs utifrån stödsystemens utformande i stället för på marknadsmässiga grunder. 

 

"Fossilfrihet på väg" missar målet

Transporter. Regeringsutredningen "Fossilfrihet på väg" tar bara upp två slags förnybara drivmedel, biodrivmedel och el. Men de kan inte ersätta dagens 90 TWh bensin/diesel till år 2030. Det skriver Jan-Gerhard Hemming.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    Nästa

Läsarnas val

Den här veckan

Mest lästa den här veckan

Mest kommenterade den här veckanMest lyfta den här veckanMest begravda den här veckan

Den här månaden

Mest lästa den här månaden

Mest kommenterade den här månaden

Mest lyfta den här månaden

Mest begravda den här månaden