Skip to Content

Redaktionens val

”Svensk kärnkraft bättre än någonsin”

mattiaslantzwebb.jpg
Kärnkraft.
Den svenska kärnkraften är inte omodern, utan i bättre skick än någonsin. Och kostnaderna för de utökade säkerhetsarrangemangen överskattas i debatten, säger Mattias Lantz, ordförande för Analysgruppen.  

Behåll dagens marknadsstruktur - men modifiera vissa detaljer

LennartSöder_webb.jpg
Elmarknaden. Dagens marknadsstruktur kan behållas men bör modifieras. Med certifikat (ger energi) och effektmarknad (ger effekt) bör man kunna få till ett fungerande system.

Skatten på vattenkraft begränsar nödvändiga investeringar

PerNordlund_webb.jpg
Vattenkraft. Per Nordlund, senior advisor på Statkraft, menar att beskattningen av vattenkraften begränsar de nödvändiga investeringar som kraftslaget står inför.

Kapacitetsmarknader är en nödlösning

Langer_Ollus.jpg
Elmarknaden. Det som saknas i debatten om Sverige ska införa en kapacitetsmarknad är perspektivet på hur vi säkrar konkurrenskraftiga elpriser i en värld som allt mer domineras av förnybart. Det skriver Fortums Per Langer och Simon-Erik Ollus.

Låga kol- och koldioxidpriser huvudorsakerna till elprisets nivå

VonShemde_webb.jpg
Elpriser. Det är nedgången i kol- och CO2-priser sedan 2008 som är den främsta orsaken till dagens låga elpriser, skriver Arndt von Schemde på Thema.

Utmanande energiuppdrag för Jorma Ollila

Ollila_Koch_webb.jpg
Nordiskt samarbete. Svenolof Karlsson rapporterar idag om Jorma Ollilas uppdrag att genomlysa det energipolitiska samarbetet i Norden. "Ska vi nu tro att det nya nordiska initiativet verkligen ger resultat?", frågar sig Svenolof Karlsson och ger exempel på både framgångar och misslyckanden.

Svenolof Karlsson till Second Opinion

SvenolofKarlsson_webb.jpgSecond Opinion. I dag välkomnar Second Opinion Svenolof Karlsson som ny skribent. Han har bevakat energifrågor under många år, bland annat som journalist på Dagens Industri. Läs vad han tycker om nyhetsmediernas energirapportering.

Vattenkraftens potential i tre älvar - effekthöjning med 41 procent

JensBjoorn_webb.jpg
Vattenkraft. Fortum har i en studie analyserat möjlighterna till effekthöjning i sin vattenkraftsproduktion i Ljusnan, Dalälven och Klarälven. Potentialen är 41 procents effektökning, berättar Jens Bjöörn. 

Prisbildningen på elmarknaden är komplex

Thorstensson_Nilsson_webb.jpg
Elpriser. Syftet med den studie som Svensk Energi, numera Energiföretagen Sverige, har publicerat, är att visa att prisbildningen på elmarknaden är komplex. Det skriver Magnus Thorstensson och Mats Nilsson i ett svar till Lennart Söder.

Märkligt utspel av Svensk Energi LennartSöder_webb.jpg

Lennart Söder drar slutsatser ur Svensk Energis studie, numera Energiföretagen, och undrar hur branschorganisationen ställer sig till hans slutsatser. 

Ny studie visar: Låg efterfrågan och subventioner förklarar prisfallet på el

Agneta Rising: Kärnkraftens mål är 25 procent av världens elproduktion 2050

AgnetaRising_webb.JPG
Kärnkraft. Det råder tillväxtläge i kärnkraftsvärlden. Det berättar Agneta Rising, chef för World Nuclear Association, och säger att målet för kärnkraftsindustrin är att leverera 25 procent av världens el till 2050. 

Okunskap om gasens betydelse för industrin

MariaMalmkvist_webb.jpg
Gas. Ska vi nå ett fossilfritt Sverige är industrins processutsläpp en särskild utmaning, skriver Energigas nya vd Maria Malmkvist, som tycker att förståelsen för gasens betydelse brister.

Förändra elmarknaden: Låt nätägarna sälja fysisk el

Rapp_Andersson.jpg
Elmarknaden. Energikonsulterna Matthias Rapp och Nils Andersson tycker att elmarknaden ska förändras. De vill låta nätägarna sälja fysisk el på en marknad som är uppdelad mellan fysisk elförsäljning och finansiell elhandel.

Ny studie visar: Låg efterfrågan och subventioner förklarar prisfallet på el

Prisnedgång_studie_002.jpg
Elmarknaden. Låg efterfrågan på el i kombination med den ökade stödbaserade produktionskapaciteten är förklaringarna till de senaste årens elprisfall. Det visar en ny studie som energikonsulten Lion Hirth har tagit fram på uppdrag av Svensk Energi.  

Faxälven – förbättrad miljö utan förlorad produktion

JohanTielman_webb.JPG
Vattenkraft. 17 mil fri vandringsväg. Det är målet med de åtgärder som Uniper just nu genomför i Faxälven, berättar företagets miljöchef Johan Tielman och pekar på att det här är ett exmpel på att det går att förbättra miljön utan att få produktionsbortfall.  

Myndigheters detaljreglering gynnar inte kunderna i omställningen

Odegren_Olofzon.jpg
Energisystemet. Myndigheterna måste detaljreglera mindre, se på utvecklingen i helheter och låta marknadens aktörer, kunder och leverantörer, utveckla de affärsmodeller som kommer att krävas. Det menar Jan Olofzon, vd för Alingsås Energi, och Ing-Marie Odegren, vd för Alingsåshem.

Cecilia Kellberg: "Sänk skatten på koldioxidsnål elproduktion utan att äventyra statens finanser"

CeciliaKEllberg_webb.jpg
Skatter. Svensk Energis Cecilia Kellberg menar att de fiskala skatterna på vattenkraft och kärnkraft måste sänkas, för att inte styra som de gör i dag.  Hon föreslår andra vägar för staten att dra in dessa inkomster. 

Ny elmarknad behövs - produktionsekonomin måste betonas

LarsEriksson_webb.jpg
Elmarknaden. Lars Eriksson, tidigare på Energimarknadsinspektionen, menar att det behövs en ny elmarknad där produktionsekonomin måste betonas mer.

REPLIK: Troligen inte så svårt att ersätta kärnkraften som många hävdar

svanteaxelsson_webb.jpg
Kärnkraft. Naturligtvis ska rätt vara rätt - 8 av 10 kärnkraftsreaktorer kan inte stängas helt utan risk för effektbrist, men det är troligen inte är så svårt att ersätta kärnkraften i Sverige som många hävdar, skriver Naturskyddsföreningens Svante Axelsson.

Statkraft: Rätt ska vara rätt - effektbristrisken blir inte noll

Per_Nordlund_webb_mindre.jpgPer Nordlund på Statkraft skriver att Natur-skyddsföreningen har gjort en hårdragen tolkning av Statkrafts slutsatser om risken för effektbrist.

Nils Andersson föreslår att den svenska kärnkraften ska förstatligas

nils_andersson_webb.jpg
Elmarknaden. Vattenfall bör ”knoppa av” sina kärnkraftverk till ett Svensk Kärnkraft AB (SK), som då får fortsätta som statsägt. SK kan köpa Unipers, före detta Eons, och Fortums kärnkraftverk i Sverige inklusive SKB. Så resonerar Nils Andersson.

Modernisera elmarknaden - långsiktig leveranssäkerhet måste värderas

StureLarsson_webb.jpg
Elmarknaden. I dag finns inte någon marknadsmässig värdering av långsiktig leveranssäkerhet. Det är därför uppenbart att elmarknaden måste moderniseras för att avspegla det behov av förnyelse av elförsörjningen som finns idag. Det skriver Sture Larsson, före detta teknisk direktör på Svenska kraftnät.

Energikommissionens sammansättning och arbetssätt ger anledning till oro

Kärnkraftverk.jpg
Energikommissionen. Frånvaron av utomparlamentarisk representation i regeringens energikommission är anmärkningsvärd, skriver kärnkraftsnestorn Bengt Pershagen, och efterfrågar gedigen kunskap.

Kapacitetsmekanismer på olika marknader riskerar ge överflöd av kapacitet

BeritTennbakk_webb.jpg
Elmarknaden. Att införa kapacitetsmekanismer kan vara en lösning för att garantera nya investeringar och leveranssäkerheten, men de medför också utmaningar som att handeln mellan olika marknader påverkas negativt och att de totala produktionskostnaderna ökar. Det menar Berit Tennbakk på Thema Consulting.

Import löser inte effektfrågan

RickardNilsson_webb.jpg
Elmarknaden. Importen lyfts ofta fram som en viktig parameter när framtidens elsystem ska byggas. Importen är är en del av lösningen, men det är inte lösningen, förklarar Rickard Nilsson, Manager Market Design på Nord Pool. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25    Nästa

Läsarnas val

Den här månaden

Mest lästa den här månaden

Mest kommenterade den här månaden

Mest lyfta den här månaden

Mest begravda den här månaden