Skip to Content

Redaktionens val

Almedalsseminarium: Runar Brännlund ser hot i ny regleringsvåg

RunarBrännlund_Almedalen_webb.JPG
Elmarknaden. På ett seminarium i Almedalen gav Runar Brännlund uttryck för att han ser en ny regleringsvåg som ett potentiellt hot mot skapandet av en effektiv elmarknad. 

Frågetecken för om energikommissionen kommer att ägna sig åt skatter

Politik. I direktiven nämns inte uttryckligen uppdraget att se över energiskatterna. Huruvida dessa blir föremål för kommissionens arbete blir upp till de politiska ledamöterna att avgöra.

Olika motiv bakom länders vilja att reglera med kapacitetsmekanismer

MatsNilsson_webb.jpg
Elmarknaden. Det blir alltmer aktuellt för politiker i olika länder att införa så kallade kapacitetsmekanismer. Motiven för att införa dessa skiljer sig åt, berättar Mats Nilsson, adjungerad professor i nationalekonomi och elmarknadsanalytiker på Svensk Energi.

Var finns solidariteten i svensk energipolitik?

Calle_Berglöf_webb.jpg
Energisystemet. Svenska energibeslut bör fattas i solidaritet med andra länders strävan att minska sina koldioxidutsläpp. Det menar Carl Berglöf, ordförande för Sveriges Kärntekniska Sällskap.

REPLIK: En mer solidarisk svensk energipolitik 

SLUTREPLIK: Sveriges elproduktion i det närmaste redan koldioxidfri

Nya intäktsramar och elkonsumenten är helt utan skydd

Eric_Anderzon_webb.jpg
Elnät. Eric Anderzon på Elnätsupproret menar att de intäktsramar som Energimarknadsinspektionen har beslutat om är orimliga och tillåter nätbolagen att ta betalt flera gånger.

Allvarliga tekniska konsekvenser vid fortsatt avveckling av kärnkraftsblock

KlasRouden_webb.jpg
Kärnkraft. Civilingenjören Klas Roudén varnar för att avveckling av kärnkraftsreaktorer kommer att får allvarliga tekniska konsekvenser för det svenska kraftsystemet.  

Vad kostar en storskalig utbyggnad av havsbaserad vindkraft i Sverige?

BeritTennbakk_webb.jpg
Vindkraften. Investeringar i storskalig havsbaserad vindkraft i södra Sverige kommer att bli över 40 procent dyrare jämfört med att bygga ut motsvarande landbaserad vindkraft i norra Sverige. De skriver Berit Tennbakk på THEMA Consulting Group. 
 

REPLIK: Flytandenilsandersson_webb200_100.jpg havsbaserad vindkraft kan ge betydande samhällsekonomiska vinster

SLUTREPLIK: Vindkraft ger generellt sett relativt få arbetstillfällen

Birger Lahti (V) kritisk mot långa tillståndsprocesser: "Något är fel"

BirgerLahti_webb.jpg
Energipolitik. Birger Lahti är Vänsterpartiets nya energipolitiska talesperson. Han tycker att det är "jättekorkat" att bygga ny kärnkraft i Sverige, är kritisk mot de långa tillståndsprocesserna och vill se en satsning på havsbaserad vindkraft genom att erbjuda producenterna ett fast pris.

Ett stöd för havsbaserad vindkraft är inte samhällsekonomiskt försvarbart

HansKreisel_webb.jpg
Vindkraft. Hans Kreisel, koncernchef för Skellefteå Kraft, vill inte se ett särskilt ekonomiskt stöd till havsbaserad vindkraft. Ett sådant stöd riskerar att slå sönder dagens framgångsrika modell och är inte smahällsekonomiskt försvarbart, menar han.

Varför är industrins röst så tyst i energidebatten?

svenbergquist_webb.jpg
Energipolitik. Skribenten Sven Bergquist frågar sig var industrins röst finns i dagens energidebatt. Han jämför med 1970- och 1980-talen och upplever ett tomrum.

EU:s energiunion sätter gränser för energikommissionen

 Bird_Sweco_webb.jpg

Energikommissionen. Den svenska energikommissionen måste ta EU:s energipolitik och ambitioner i beaktande, inte minst det senaste utspelet från EU att skapa en europeisk Energiunion. Det menar Kristina Forsbacka, Frank Krönert och Erica Edfeldt.

Charlotte Unger: "Elcertifikatmarknaden är nervös"

 CharlotteUnger_webb.jpg

Vindkraften. Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger menar att ambitionshöjningen i certifikatsystemet är nödvändig för att lugna en nervös elcertifikatmarknad.

Varför klimatmötet i Paris kommer att misslyckas

marian_radetzki_webb2.jpg
Klimatpolitik. Detta sekel har bevittnat många försök att etablera en djup global klimatpolitik, men inget har lyckats. Frånvaron av framgång är paradoxal, skriver Marian Radetzki, professor i nationalekonomi.  

Regeringen måste stimulera bilköparna

EON_VW_Energigas_webb.jpg
Transporter. Ännu en budgetproposition har presenterats. Och ännu en gång uteblir beskedet om den stora utmaningen; hur bilparken ska ställas om från fossila bränslen till förnybara. Det skriver Tina Helin, vd E.ON Gas, Sten Forsberg, chef Volkswagen Sverige och Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.

Klimathotet har fått ansvariga politiker att tappa fattningen

LottaGröning3_webb.jpg
Energipolitik. Samhällsdebattören Lotta Gröning är mycket kritisk till hur energipolitiken sköts. Hon menar att politikerna har tappat fattningen på grund av klimathotet och bedriver en kortsiktig, populistisk och oansvarig energipolitik.

Professor: Gasfordonsmarknaden just nu ljummen – men viktig för omställningen

pertunestal_webb.jpg
Transporter. Per Tunestål, professor vid Lunds universitet, ser gasen som ett framtidsbränsle och en viktig pusselbit i arbetet att ställa om till en fossiloberoende transportsektor. 

Sweco-analys: Politiska beslut lika viktiga för kärnkraftens lönsamhet som elpriset

FrankKrönert_webb.jpg
Kärnkraft. Swecos Frank Krönert pekar i kostnadsanalyser på att kärnkraftens kostnader i väldigt stor grad styrs av politiska beslut och har lika stor påverkan på lönsamheten som elpriset.

Slutreplik: Motverka klimatförändringarna, inte investeringsklimatet

CharlotteUnger_webb.jpg
Slutreplik. Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger skriver: "Mikael Odenberg påstår att vår artikel innehåller sakfel när det i själva verket handlar om att vi har olika syn på hur skatter och avgifter ska sättas och på vad som menas med subventioner." 

Statssekreterare vid avregleringen: Ökad konkurrens och lägre elpriser var målet

jane-cederqvist_webb.jpg
Elmarknaden. Energikommissionen har nyligen påbörjat sitt arbete med att peka ut riktlinjer för framtidens energiförsörjning. När elmarknaden avreglerades för tjugo år sedan var utgångspunkten en delvis annan. Jane Cederqvist, som var statssekreterare när avregleringen genomfördes, berättar om viktiga överväganden.

Replik: Svensk Vindenergi har fel

MikaelOdenberg_webb.jpg
Replik. Måndagens inlägg från Svensk Vindenergis vd, Charlotte Unger, innehåller en rad felaktigheter, skriver Svenska kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg.

Höjda skatter och avgifter för vindkraften äventyrar förnybarhetsmålet

CharlotteUnger_webb.jpg
Vindkraft. Både myndigheter och regering inför skatte- och avgiftshöjningar som riskerar att hota möjligheten att nå det föreslagna målet för förnybar elproduktion. Regeringen måste nu agera för att den höjda ambitionen för förnybar energi inte äventyras på grund av försämrade villkor för vindkraften, skriver Svensk vindenergis vd Charlotte Unger.

Energiunionen riskerar att öka detaljregleringen

Henrik_Bergström_webb.jpg
Elnät. Energiunionen ska ta EU mot en alltmer integrerad elmarknad. Henrik Bergström på Fortum Distribution välkomnar ambitionen, men är samtidigt rädd för att centraliseringen och detaljstyrningen kan öka. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    Nästa

Läsarnas val