Skip to Content

Redaktionens val

Replik: Energiewende ger internationell industrialisering av sol och vind

TomasKåbergerWebb.jpg
Förnybar energi. Det viktiga med den tyska energipolitiken är inte konsekvenserna i Tyskland. Det viktiga är att det stora tyska utbyggnaden har lett till en internationell industrialisering. Det skriver Tomas Kåberger i en replik till Mats Odell. 

Energiewende uppmuntrar användningen av brunkol

MatsOdellWebb.jpg
Kolkraft. Tyska Energiewende avvecklar kärnkraften och uppmuntrar i stället användningen av brunkol. Det skriver Mats Odell (KD), ordförande i näringsutskottet. 

Vattenkraftschef: Omprövning av pumpkraftverk ger bara vinnare

ToniKekkinen_webb.jpg
Vattenkraft. Bättre biologisk mångfald och ökat effektuttag. Det menar Fortum kan bli resultatet om bolaget får vattendomen ändrad och tillåts pumpa mer vatten än i dag i värmländska Kymmen sjön. 

Avvecklad kärnkraft ger ökade koldioxidutsläpp

Ramböll_Christian_Fredrik_webb.jpg
Energisystemet. Teknikkonsultföretaget Ramböll har studerat effekterna av att avveckla kärnkraften. Det går, men kommer att påverka klimatmålen negativt är deras slutsats.

Hushållen viktiga när Sverige satsar miljarder på el till Afrika

JesperochPetterGivewatts_webb.jpg
Internationellt. Sverige har gått med i initiativet "Power Africa" och satsar 1 miljard USD. Sverige kommer framför allt att bidra med resurser, garantier och expertkunskap kring ren och hållbar energi, skriver Jesper Hörnberg och Petter Claesson, grundarna av organisationen Givewatts.

Per Kågeson: Enkelspårigt med Sveriges polarisering

PerKågeson_webb.jpg
Energisystemet. "Vi har ett polariserat läge i Sverige, antingen anser man att kärnkraften är lösningen eller så tycker man att vind- och solkraft löser alla problem. I båda fallen kan det bli för enkelspårigt." Det säger Per Kågeson.

Vindkraftens reglerbehov kräver nya domar för vattenkraften

Vattenkraft5_webb.jpg
Vattenkraft. Den fortsatta utbyggnaden av vindkraften kräver en markant ökning av kraftsystemets reglerresurser, om gällande planerings- och avkastningsmål för vindkraftsproduktionen skall uppnås. Det skriver civilingenjören Klas Roudén. 

Låt energibolagen vara med och bidra till omställningen

Hallandskraft.jpg
Elnät. Nu ska Sverige få en ny elnätsreglering igen. Energiminister Anna-Karin Hatts förslag riskerar en sämre utveckling för vårt elnät i södra Halland och ett högre elpris för kunden, skriver Tommy Karlsson, vd för Södra Hallands kraft.

En elfaktura - krångligare för bolagen och dyrare för kunden

Daniel Fåhraeus2_webb.jpg
Elmarknaden. Syftet med en gemensam nordisk slutkundsmarknad är att stärka kundens ställning på marknaden vilket givetvis är bra, men mycket talar emot att det verkligen blir så, skriver Pite Energis vd Daniel Fåhraeus.

Swedegas vd: ”Logiskt att bygga gaskraftverk vid Barsebäck och Ringhals”

Lars_Gustafsson_Swedegas_webb.jpg
Gaskraft. Om gamla kärnkraftsreaktorer inte ersätts med nya är Lars Gustafsson, vd för Swedegas, övertygad om att gaskraft kommer att bli en del i att täcka bortfallet.

Tvivelaktigt behov av vindkraft

Radetzki_Fagerström2_webb.jpg
Vindkraft. Det finns ett behov att tillsätta en oberoende utredning om vindkraftens totala samhällskostnader, skriver Marian Radetzki och Jonny Fagerström.

REPLIK: Energimyndigheten: Kontrollstation 2015 handlar om hur vi ska nå målen

SLUTREPLIK: Kraftig ambitionshöjning av subventionerna

Kraftigt statligt stöd driver på elbilsutvecklingen i Norge

Ole H Hannisdahl_webb.jpg
Elfordon. I Norge står elbilen för hela 15 procent av nybilsförsäljningen. Drivkraften är en kraftig avgiftslättnad - i snitt 100 000 kronor per bil. Härtill kommer att köpet är befriat från moms. 

Kerstin Hessius om investeringar i vindkraft: Certifikatsystemet måste bli tydligare

Kerstin Hessius_webb.jpg
Vindkraft. Vindkraftsbranschen ser gärna att det svenska pensionskapitalet satsas här. Det kan bli aktuellt i framtiden, men just nu är risken med elcertifikatsystemet för stor. Det menar Kerstin Hessius, vd för Tredje AP-fonden.

Generaldirektörer presenterar strategi för vattenkraften

Brandsma_Risinger_webb.jpg
Vattenkraften. Erik Brandsma, gd för Energimyndigheten och Björn Risinger, gd för Havs- och vattenmyndigheten presenterar i en debattartikel en gemensam strategi för den svenska vattenkraften.

REPLIK: Framtiden kräver annat än vattenkraft

Älvräddarnas Christer Borg anser att det är märkligt att vattenkraften inte ska behöva följa miljölagstiftningen. Läs mer...

Vi behöver ”spänning” och ”balans” – inte ”baskraft”

Lennart Söder webb.jpg

Kraftsystemet. Under senaste året har det dykt upp en ganska märklig diskussion om vi behöver ”baskraft”. Det märkliga är att man ofta inte klart definierar vad man menar med ”baskraft” och därmed blir det svårt att se vad diskussionen leder till. Det skriver Lennart Söder, professor vid KTH. 

Effektbrist riskeras snabbare än vi anar

Kraftvärme webb.jpg

Energisystemet. Svensk Energis Kjell Jansson och Helena Wänlund menar i en debattartikel att det är dags att knyta ihop säcken i diskussionen om framtidens energisystem.

Konsekvensanalys saknas i utredning om vattenkraft

Claes Hedenström och Porjus_webb.jpg

Vattenkraften. Politikerna måste begära underlag för konsekvenserna av idéerna i Vattenverksamhetsutredningen innan de tar ställning till förslagen, menar Vattenfalls Claes Hedenström.

Så kan skogen bli en del av utsläppshandeln

Skog_utsläpp_webb.jpg
Utsläppshandel. Kan skogen bli en del av EU:s utsläppshandel? Ja, är svaret om du frågar Hans Winsa, forskningsledare på Sveaskog.

”Uran och kärnbränsleelement förväxlas i mediedebatten”

Kärnavfall_webb.jpg
Kärnkraft. Kärnbränslefrågan väcks till liv i medierna med jämna mellanrum – tyvärr ges dock alltför ofta en bristfällig bild. Det menar Per-Olof Nestenborg, vd för Vattenfall Nuclear Fuel. 

Sommarlov på Second Opinion Energi

Sommarbild_webb.JPG
Sommar. Nu tar Second Opinion Energi sommarledigt. Vi är tillbaka den 11 augusti igen och vill önska er alla en riktigt skön sommar!

Matts Ekman: Nätinvesteringarnas lönsamhet är för låg

Matts Ekman_webb.jpg
Elnät. Matts Ekman är före detta finansdirektör på Vattenfall. Han menar att lönsamheten för elnät i dag är för låg och att vi därför sannolikt kommer att få se elbolag som säljer av sin elnätsverksamhet.

Både gas och kärnkraft är möjliga alternativ för ny baskraft

joran-hagglund_webb.jpg
Kraftsystemet. Jöran Hägglund har på uppdrag av SKGS utrett olika alternativ för ny baskraft. I dag presenterar han sitt resultat. "De praktiskt möjliga lösningarna för ny baskraft i det svenska systemet är kärnkraft och/eller gaskraft", skriver han.

Brevens Bruks vd: ”Domen är ett dråpslag”

Sten Geijer_webb.jpg
Vattenkraft. Efter en dom i Mark- och miljööverdomstolen har Brevens Bruk fått så långtgående och kostnadskrävande krav på sig att de kommer att tvingas upphöra med verksamheten och riva ut sina vattenkraftsanläggningar.

SVK:s driftchef: Samhället är inte berett att vara utan el

Erik Ek webb.jpg
Elsystemet. Elleverantörerna måste ta sitt ansvar fullt ut, då löser vi balansfrågan med mer väderberoende kraft i systemet. Det menar Chalmersprofessorn Tomas Kåberger. Erik Ek, driftchef på Svenska Kraftnät, håller med om det teoretiska resonemanget, men menar att realiteteten är en annan. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18    Nästa

Läsarnas val

Den här veckan

Mest lästa den här veckan

Mest kommenterade den här veckan

Mest lyfta den här veckan

Mest begravda den här veckan

Den här månaden

Mest lästa den här månaden

Mest kommenterade den här månaden

Mest lyfta den här månaden

Mest begravda den här månaden