Skip to Content

Redaktionens val

Betydande skillnader i skatter och stöd mellan olika produktionsslag

IVA.jpg
Elmarknaden. Det finns betydande skillnader i hur skatter och subventioner påverkar olika kraftproduktionsslag. Det pekar både IVA och Svensk Energi på i varsin rapport.

Öka vattenkraftsproduktionen i Sverige

CTT_LH_webb.jpg
Vattenkraft. Cecilie Tenfjord-Toftby (M) och Lars Hjälmered (M) skriver att de vill värna och utveckla vattenkraften för att trygga och utöka dagens produktion. De pekar ut tre särskilt viktiga frågor och efterfrågar ett besked ifrån Socialdemokraterna och Miljöpartiet var de står i frågan..

Nord Pools vd: Skatter och stöd är inte överblickbara

MikaelLundin_webb.jpg
Elmarknaden. För Nord Pool Spots vd Mikael Lundin är förklaringen till varför investeringsklimatet i Europa är så dåligt enkel. Skatter och stöd har ingen entydig linje och ger marknadsaktörerna olika villkor. För investerarna blir marknaden oöverblickbar.  

Omställningen av energisystemet större än vad många är medvetna om

Folke_Sjobohm_webb.jpg
Energisystemet. Folke Sjöbohm, kraftsystemsanalytiker och statistiker på Svensk Energi, menar att omställningen i kraftsystemet är väldigt stor och att många inte är medvetna om omfattningen. 

Miljöanpassningar av vattenkraften ger jobb i glesbygd

SNF_SF_WWF_ÄR_webb.jpg
Vattenkraft. Ofta anförs kostnaderna för miljöanpassningar i vattenkraften som ett hot mot jobb i glesbygd, men det är tvärtom, menar Naturskyddsföreningen, WWF, Sportfiskarna och Älvräddarna. 

REPLIK: Miljöåtgärder blir inte bättre för samhällsekonomin ju dyrare de är

SLUTREPLIK: Ju fler miljöanpassningar desto bättre

Regeringens förslag till nya byggregler saknar framtidsperspektiv

Abrahamsson_Hassel_Enström_webb.JPG
Byggregler. Tyvärr kommer det förslag till nya byggregler som regeringen sänt ut på remiss inte att bidra till hållbart byggande. Det skriver Jonas Abrahamsson, vd E.ON Sverige 
Johan Hassel, vd Global Utmaning och 
Carl-Johan Enström, professor i stadsutveckling på KTH.

Elproduktion inte självklart i Mälarenergis nya anläggning

magnus_hemmingsson_webb.jpg
Investeringar. Mälarenergi ska investera i ett nytt kraftvärmeblock, men frågan är om anläggningen ska producera både el och värme - eller bara värme. Företagets vd Magnus Hemmingsson menar att det lutar åt både och, men det är inte säkert med tanke på det dåliga investeringsklimatet.

TEMASIDA OM ELMARKNADEN

Elmarknaden_spot.jpg
Elmarknaden. I morgon anordnar energikommissionen seminarium om marknadsdesign som levererar. Second Opinion har i en rad artiklar belyst utmaningarna. 

Ehrenbergs slutsatser vilar på okunskap om elmarknaden

PernillaWinnhed_webb.jpg
Elmarknaden. Pernilla Winnhed, vd för Svensk Energi, är kritisk till hur Johan Ehrenberg, ansvarig utgivare för ETC, beskriver elmarknaden. Hans slutsatser vilar på okunskap om marknaden, skriver hon.

REPLIK: Elkoncernerna försöker skydda sina affärer

SLUTREPLIK: Det krävs insikt om omställningens komplexitet

Odenberg om reaktorstängningar: ”Systemet blir mer sårbart”

MikaelOdenberg_webb.jpg
Energisystemet. Mikael Odenberg, generaldirektör för Svenska kraftnät, säger att reaktorsstängningarna ger krympande marginaler och ett mer sårbart system.

Tre bra skäl för mer förnybar energi

CharlotteUnger_webb.jpg
Förnybar energi. Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger möter med tre punkter kritiken mot att den förnybara energin byggs ut. Den är gynnsam för klimatet, försörjningstryggheten och samhällsekonomin, skriver hon.

REPLIK: Utfasningen av certifikatsystemet bör tidigareläggas 

SLUTREPLIK: Mer förnybart - bra för plånbooken och klimatet

Ny bok analyserar priset på olja

marian_radetzki_webb2.jpg
Energi. Marian Radetzki, professor i nationalekonomi, redogör i en analys för hur skifferrevolutionen och den "konventionella" revolutionen kommer att påverka det globala oljeutbudet de närmaste 20 åren.

Fortums chefsekonom: ”Investeringsklimatet uselt i hela Europa”

Simon_Erik_Ollus_webb.jpg
Elmarknaden. Det är inte bara Norden som kämpar med dåliga förutsättningar för att investera. Investeringsklimatet i hela Europa är uselt, säger Fortums chefsekonom Simon-Erik Ollus.

Gustav Melin: Bioenergi en del av lösningen på effektfrågan

GustavMelin_webb.JPG
Bioenergi. Gustav Melin, vd för Svebio, menar att bioenergin borde vara en självklar del i lösningen av effektproblemtiken. 

REPLIK: Utfasningen av certifikatsystemet bör tidigareläggas

Hedman_Wachtmeister_webb.jpg
Vindkraft. Jan Hedman och Henrik Wachtmeister på Svenskt Landskapsskydd skriver att utfasningen av elcertifikatsystemet bör tidigareläggas.

Stöd för havsbaserad vindkraft behövs

MatthiasRapp_webb.jpg
Vindkraft. Svensk Energi frågar sig om det behövs ett stöd för havsbaserad vindkraft. Svaret på den frågan är ja, skriver Matthias Rapp, tidigare vd för Svensk Vindenergi nu ordförande för SWPTC, Svenskt vindkrafttekniskt centrum.

"Chickenrace om marknadens utveckling"

BosseAndersson_webb.JPG
Elmarknaden. Politiker kommer att prövas hårt när priserna till följd av mer väderberoende kraft börjar variera kraftigt. När priserna under perioder stiger måste politikerna klara att stå upp för marknadens funktion, menar Bosse Andersson, vice vd på Svensk Energi.

Vindkraftsinvesterare illa behandlade

Vindkraft_webb.jpg
Vindkraft. De som har investerat i vindkraft blir nu mycket illa behandlade av energimarknaden och politiker, skriver Alfred Maultasch, Vindpark Vänern.

Missuppfattningarna i effektfrågan kan leda till fel lösningar

LennartSöder_webb.jpg

Energisystemet. Lennart Söder, professor vid KTH, menar att det finns en rad missuppfattningar om effektbrist och detta kan leda till att man kommer fram till fel lösningar av problemet.

Frågan om det behövs stöd till havsbaserad vindkraft är obesvarad

CeciliaKellberg_webb.jpg
Vindkraft. Cecilia Kellberg på Svensk Energi frågar sig om det behövs ett stöd till havsbaserad vindkraft och uppmanar energikommissionen att ta ett helhetsgrepp om frågan.

SKGS: "Vi vill inte vara stötdämpare i elsystemet"

AnnaHolmberg_webb.jpg
Energipolitik. SKGS energidirektör Anna Holmberg är positiv till att kommissionen är igång men är samtidgt orolig för att enskilda regeringsbeslut, som till exempel höjd effektskatt, kommer att leda till effektbrist. Här ser hon en risk att den elintensiva industrin kommer att få ta smällen.

Nya antaganden om reaktorernas drifttid förändrar energiprognoser

Anna_Andersson_webb.jpg
Energianvändning. I morgon arrangerar energikommissionen ett seminarium om Sveriges energianvändning. Att göra framtidsprognoser är komplext och en rad faktorer påverkar. Vad som händer med reaktorernas drifttid är en av dem som påverkar mycket, berättar Anna Andersson på Energimyndigheten. 

Moditys prisanalys: 2018 vänder det uppåt

MiaBodin_webb.jpg
Elmarknaden. Det låga elpriset rör sig sakta mot sin vändpunkt och kommer att börja klättra uppåt 2018. Stängda reaktorer, kabelutbyggnad och Tysklands utveckling påverkar, bedömer Mia Bodin på Modity.

Avveckla den politiska inblandningen i Vattenfall

AndersYdstedt_webb.jpg
Energipolitik. Anders Ydstedt är kritisk till hur svenska politiker vill styra Vattenfalls agerande i Tyskland och därmed den tyska energipolitiken.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    Nästa

Läsarnas val

Den här veckan

Mest lästa den här veckan

Mest kommenterade den här veckan


Mest lyfta den här veckan

Mest begravda den här veckan


Den här månaden

Mest lästa den här månaden

Mest kommenterade den här månaden

Mest lyfta den här månaden

Mest begravda den här månaden