Skip to Content

second opinion

Ursprunglig artikel publicerad i: www.expressen.se 08 Juni 2009 / Politik
Rösta på second opinion: Lyft upp den här! +(17)     Begrav den här! +(0)

"Ungas politiska intresse ökar"

I medierna klagas på det låga deltagandet i EU-valet och ungas ointresse för politik. Men i själva verket ökar ungas politiska deltagande, säger forskare. De är kritiska till att medierna inte lyckas fånga hur unga engagerar sig utanför de traditionella partierna.

Dela |

Lata, ointresserade, själviska, okunniga. Så beskrivs ofta unga i medierna. Man debatterar även det låga politiska intresset, nu senast i samband med Europaparlamentsvalet där deltagandet inte nådde upp till femtioprocentsspärren.

Vad som lätt glöms bort är att det finns mycket politiskt deltagande som ofta hamnar i skymundan. Det menar Adrienne Sörbom, som är doktor i Sociologi vid Stockholms Universitet. Hon har intresserat sig för människors uppfattningar kring politik och ansvar för samhället.

Politikintresset ökar
I själva verket ökar det politiska intresset, men intresset för partier minskar, säger Adrienne Sörbom.

– Många som är intresserade av politik är inte intresserade av traditionell partipolitik, som en del av individualiseringens konsekvenser.

Hon får medhåll av Erik Amnå, professor i statskunskap vid Örebro Universitet.

 – Media dömer ut unga samtidigt som man inte lyckas fånga vad de faktiskt ägnar sig åt.

Erik Amnå lyfter fram den ”jourhavande medborgaren” och talar om ett betydligt bredare, mer mångfacetterat och föränderligt engagemang.  Han tar Piratpartiet som exempel, ett parti han inte tror behöver bli kortvarigt.

– De har hittat något som moderna medborgare tycker är viktigt. Man är inte nödvändigtvis ständigt engagerad men man är beredd när det verkligen gäller.

Nytt engagemang
Unga ser sig själva som delaktiga i samhället, och därför ökar också det politiska intresset, säger Adrienne Sörbom.

– Det är inte säkert att man tänker på det i termer av politik, men många föreställer att de har ett ansvar de också för hur samhället utvecklas.

En följd är att det växer fram engagemang som kan ta form och aktiveras i stort sett var och när som helst, säger hon.

– Då behövs inte speciella organisationer för att vara aktiv i det sociala kretsloppet.

Ständig klagokör
Det tycks finnas en slags utbredd negativ inställning till den yngre generationen som presenteras i media, tycker Adrienne Sörbom.

– Det är en ständig klagokör, där man klagar på medborgarna som inte uppför sig som politikerna, forskarna, ledarskribenterna och några bloggare vill.

Erik Amnå håller med. ­

– Kanske finns det en frestelse att framställa sig och sin generation i bättre dager.

Kunskap om vad unga faktiskt ägnar sig åt skulle kunna leda till att media får upp ögonen för den spännande dynamik som så ofta negligeras, tror han.

– När media får ny kunskap så är den pigg på att rapportera - ny kunskap har ett nyhetsvärde.
 

Charlotte Despres
charlotte.despres@second-opinion.se

Dela |
Rösta på second opinion: Lyft upp den här! +(17)    Begrav den här! +(0)
CAPTCHA
Denna fråga är för att testa om du är en mänsklig besökare och för att förhindra program att spamma.
Image CAPTCHA
Skriv in de tecken som visas i bilden.
Kommentarer. Kommentatorn har juridiskt ansvar för sina inlägg.
Den 27 Augusti 2009 19:11:57

Fuko Brae

Kanske för att de inte vill välja mellan de skitpartier som finns och känner sig disillusionerade av etablissemanget...

Den 08 Juli 2009 13:50:15

Johan Turell

Den här artikeln har en uppenbar brist på ett kritiskt förhållningssätt gentemot det forskaren säger.

Varför diskuteras t.ex. inte det märkliga i att så få unga röstar, när den lagstiftande makten i Sverige återfinns i riksdagen? D.v.s. om nu unga är så pass engagerade - måhända under andra former än vad som tidigare har varit normen - varför inte då också rösta? Det ena engagemanget utesluter knappast det andra.

Skribenten skriver:
"– Det är inte säkert att man tänker på det i termer av politik, men många föreställer att de har ett ansvar de också för hur samhället utvecklas."

Här hade det varit på sin plats med en följdfråga i stil med: "Men, om folk nu verkligen känner ett sådant ansvar, samtidigt som de knappast är helt ovetande om vilken roll riksdagen och riksdagsvalet spelar för samhällets utformning, varför går de då inte och röstar?"