Skip to Content

second opinion

Ursprunglig artikel publicerad i: www.dn.se 29 Juni 2009 / Ekonomi
Rösta på second opinion: Lyft upp den här! +(19)     Begrav den här! +(3)

Andelen kvinnliga chefer ökar

Nyheten om att andelen kvinnliga chefer i näringslivet minskar har fått stor spridning i svenska medier. Men statistiken bakom nyheten håller inte, menar Svenskt Näringliv.

Dela |

Uppgifterna om att andelen kvinnliga chefer minskar kommer från Monica Renstig på företaget Women´s Business Research Institute, Wombri. Hon baserar sin slutsats på data som hon hämtat från adressföretagen PAR och Micromedia.

Den 29 juni skrev Dagens Nyheter om Wombris rapport och därefter följde många medier efter, till exempel Sveriges Radio, Aftonbladet, Dagens Industri, SvT:s Rapport och via TT många dagstidningar.

På plats på Politikerveckan i Visby kan konstateras att uppgifterna används som argument av opinionsbildare, till exempel av Gudrun Schyman när hon höll torgmöte under tisdagen. Men att andelen kvinnliga chefer minskat stämmer inte säger Kajsa Lindell som är statistiker på Svenskt Näringsliv.

- Våra data visar att andelen kvinnliga chefer ökar. Hur jag än vänder och vrider på statistiken finns det inte ett enda år då andelen kvinnliga chefer minskat de senaste tio åren.

Svenskt Näringslivs data baserar sig på rapportering från medlemsföretag som tillsammans representerar 1,2 miljoner anställda. De visar att andelen kvinnliga chefer ökat stadigt från 16 procent 1998 till 28 procent 2008. Bland mellanchefer och arbetsledare visar Svenskt Näringslivs statistik att andelen kvinnliga chefer ökat ännu snabbare från 24 procent 2004 till 36 procent 2008.

- SCB:s siffror visar på samma utveckling som våra, fortsätter Kajsa Lindell. Vi har mer korrekt data att utgå ifrån än de kommersiella register som Wombri använder. Christer Ågren är vice VD på Svenskt Näringsliv och har tidigare arbetat som personaldirektör och personalchef i 25 år bland annat på StoraEnso.

Han menar att ökningen av andelen kvinnliga chefer inte är en slump utan resultatet av konsekvent arbete.

- När jag såg statistiken insåg jag direkt att detta inte kan vara sant. Jag har själv under många år på StoraEnso jobbat med åtgärder för att öka andelen kvinnliga chefer. Och andra storföretag gör likadant, vi samverkade och benchmarkade mot varandra under lång tid.

Christer Ågren vänder sig också emot bilden av att klimathot och finanskris skulle ha bromsat jämställdhetsarbetet. Det är helt taget ur luften utan någon som helst verklighetsgrund, menar han.

- Vår statistik visar att särskilt andelen kvinnliga chefer på lägre nivåer ökat med så mycket som 50 procent på fem år.

Därmed har också företagens underlag för att rekrytera kvinnliga chefer till högre positioner förbättrats vilket bådar gott för framtiden, säger Ågren.

Monica Renstig anser att slutsatsen att andelen kvinnliga chefer minskar är korrekt.

- Andelen sjunker och särskilt inom bank och finans och inom detaljhandel. Det beror antagligen på lågkonjunkturen.

Hon håller inte med om att data från PAR skulle vara ett dåligt underlag. Undersökningen har genomförts på samma vis under flera års tid vilket också skapar kvalitet menar Monica Renstig.  

- PAR:s databas innehåller uppgifter om 850-tusen befattningshavare och informationen håller hög kvalitet. Det finns problem med alla register men den data som jag använt är troligen inte sämre än den som SCB eller Svenskt Näringsliv använder, avslutar hon.

Mats Olin på uppdrag av Svenskt Näringsliv 

Fotnot: Företaget PAR ingår i Bisnode-koncernen ägd av Bonniers och Ratos.

Dela |
Rösta på second opinion: Lyft upp den här! +(19)    Begrav den här! +(3)
CAPTCHA
Denna fråga är för att testa om du är en mänsklig besökare och för att förhindra program att spamma.
Image CAPTCHA
Skriv in de tecken som visas i bilden.
Kommentarer. Kommentatorn har juridiskt ansvar för sina inlägg.