Skip to Content

second opinion

Ursprunglig artikel publicerad i: www.gp.se 20 Maj 2015 / Energi
Rösta på second opinion: Lyft upp den här! +(190)     Begrav den här! +(45)

Klimathotet har fått ansvariga politiker att tappa fattningen

LottaGröning3_webb.jpg
Lotta Gröning.

Ju mer jag sätter mig in i energipolitiken, desto oroligare blir jag. Vad är det som hänt? Varför har energipolitiken blivit populistisk, kortsiktig och rent av oansvarig?
 

Dela |


Klimathotet har fått ansvariga politiker att tappa fattningen, men inte bara det. De har överlåtit analysen till forskare, som de själva betalat och dessutom formulerat deras forskningsuppdrag. Alltså som man frågar får man svar.

Det var ingen tillfällighet att en enig försvarsberedning bara för några år sedan slog fast att klimatet var Sveriges största hot. Nu sitter de där med skägget i brevlådan och ett upprustat Ryssland. När det gäller energipolitiken är situationen lika illa. Kärnkraften är ett hot medan förnybar energi en prioriterad fråga.

Enorma pengar satsas på forskning och utveckling och vakna forskare har bara att plocka russinen ur kakan. En jättesatsning på vindkraft ger forskningsstöd, samtidigt som pengar till forskning på ny kärnkraft teknik stryps. Politikerna säger sig ta ansvar och tänka på kommande generationer. Vad har då kommande generationer att vänta sig med ett energisystem byggt på vindkraft, gasturbiner och vattenkraft? Vindkraften är bara lönsam med skyhöga elpriser. Det är vi konsumenter och näringslivet som får betala.

Politikerna tillsammans med energilobbyn, Vattenfall, E.ON och Forsmark som tillsammans äger alla kärnkraftverk måste skapa större vinster. En analytikersajt bedömer att E.ON har en närmare 50 procent konkursrisk inom två år. Vindkraften står för förlusten. Företag på vilken existerande marknad som helst med stora investeringar går i konkurs om nya aktörer subventioneras in.

Även Vattenfall kan snart gå med miljardförluster varje år som vi skattebetalare ska betala. När regeringen fattade beslut om att höja den redan tärande effektskatten gav det ägarna en anledning till att stänga Ringhals 1 och 2 i förtid. Det är ju bättre att ha åtta kärnkraftverk och ett högt elpris än 10 och ett lågt pris, kan jag tänka. Men samhällsekonomiskt får det stora konsekvenser eftersom vi förlorar all installerad effekt i södra Sverige, vilket i sin tur kommer att innebära import av fossilel under kalla vintrar. För att inte tala om alla klimatmål som går förlorade.

Tyvärr kommer Sverige också att avindustrialiseras, med för höga elpriser tappar industrin sin konkurrenskraft. Redan har många industriföretag lämnat landet och fler lär det bli. När våra barn och barnbarn växer upp och ska ta itu med ett avindustrialiserat Sverige och skyhöga elpriser lär de få en tung uppförsbacke om vi har avvecklat all forskning runt kärnkraften. Investeringskostnaderna för ny kärnkraft är stora, men inte större än att de lätt kan tjänas in under ett kärnkraftsverks livstid, detta givetvis under förutsättning att kärnkraften inte straffas ut, vilket nu sker i Sverige.

Om investeringskostnaderna inte är för stora kan en mindre producent, till exempel en industrigrupp, som vill säkra långsiktig leverans av el skaffa ett eget kraftverk. Det händer i Finland, Fennovoima. Men i Sverige är ju det omöjligt för vi har ju bestämt att bygga nya reaktorer bara får göras på de platser där kärnkraften redan finns och när den inte heller får drivas lönsamt kan vi glömma saken.

Kärnavfallet är ett jätteproblem som inte får nonchaleras, men nu utvecklas fjärde generationen kärnkraft. Den bygger på en teknik som innebär att huvuddelen av dagens kärnavfall kan återvinnas. Beroende på förutsättningarna kan den fjärde generationens reaktorer göras stora som dagens kärnkraftverk, eller små som placeras ut där energin behövs. I utvecklingsländer är stamnäten ofta obefintliga och där kan små reaktorer som genererar mellan 50 och 300 MW passa bra. Dessa reaktorer går under namnet SMR (Small-Modular-Reactor) kan serieproduceras i fabrik och skeppas ut över världen, dessutom i vissa fall laddas för att vara klara att tas i bruk.

Men kärnkraften har blivit pest i Sverige, så därför har politikerna bestämt att strypa forskningen och inte delta särskilt mycket i det stora utvecklingsarbete som pågår runt om i världen. Intressanta nyskapande tekniker utvecklas som löser avfallsproblemet, men vi har stängt dörren.

FN slog fast att Sverige är fattigt om 30 år. Jag tror dem! Politikerna har satt på sig skygglappar för att slippa se vad som sker i omvärlden. Ett avgörande problem är bristen på en ansvarsfull långsiktig energipolitik. För att framtida generationer ska ha en möjlighet att fatta bra beslut både när det gäller klimat och välfärd krävs flexibilitet. Att de själva har möjlighet att bestämma över sin energiproduktion.

Dela |
Rösta på second opinion: Lyft upp den här! +(190)    Begrav den här! +(45)
CAPTCHA
Denna fråga är för att testa om du är en mänsklig besökare och för att förhindra program att spamma.
Image CAPTCHA
Skriv in de tecken som visas i bilden.
Kommentarer. Kommentatorn har juridiskt ansvar för sina inlägg.
Den 05 April 2016 01:25:09

Åke Jonsson

Energi problemet är löst! E-Cat. Första 1 MW verket har nu testats i 1 år, rapporten fri släpps i dagarna. Häng med i teknik utvecklingen!

Den 04 April 2016 20:58:35

Krister Gieryluk

Bra om det blev en saklig debatt om energin vad gäller miljö och kostnader.

Den 04 April 2016 16:16:25

Mats Persson

Hej Lotta!
Om du är orolig för att klimathotet får för store proportioner är du inne på rätt spår. Läs Professor Gösta Petterssons analys och redogörelse för det vetenskapliga läge i frågan - Falskt alarm. http://www.falskt-alarm.se/wp-content/uploads/2015/06/falskt-alarm.pdf Finns som PDF på nätet. Den lär inte lugna din oro men däremot ge sakliga argument att det förhåller sig så.

Den 04 April 2016 15:52:47

Björn ST Viklund

BRA Lotta nu liknar det ord och inga visor.......

- fler döda/kWh
- dubbla elkostnaden
- kostnader för nya/extra elnät.....
- och reservkraften där ja.....

Avveckla vind
Bygg kärnkraft
Behåll Nuon

Den 04 April 2016 13:02:50

Eric Anderzon

Sverige har sedan urminnes tider haft god tillgång till effekt och energi och är näst efter Norge det land som har minst miljöpåverkan från sin elproduktion. Den huvudsakliga produktionen sker i norra Sverige och vårt stamnät är byggt för att, med lite råge, tillgodose hela vårt inhemska behov. Våra grannländer kör huvudsakligen med fossileldade och väderberoende kraftverk. Dyrt och instabilt, och när den väderberoende inte levererar efter faktiska behovet förlitar man sig på att Sverige, som med god tillgång till vatten- och kärnkraft, skall lösa problemet. Detta kräver dock betydligt bättre överföringskapacitet än vad nätet är byggt för. Med risk för elbrist i södra Sverige, speciellt under kalla vinterdagar när förbrukningen var hög och överföringsförmågan till södra Sverige närmade sig maxkapacitet, begränsade tidigare det statliga affärsverket Svenska Kraftnät (SVK) exporten till Danmark. Dansk Energi protesterade hos EU och på förekommen anledning infördes 2011-11-01 el-områdena. Detta med syfte att tydliggöra var i nätet förträngningarna uppstår samt för att isolera ett högre och motverkande pris på el i området mot landsgränsen (SE4). Lite krasst kan man säga att landgränsen flyttades in i landet. Enligt energiministerns uttalande i riksdagen den 8 mars var detta INTE ett politiskt beslut av Sveriges Riksdag, utan något Sverige hade att rätta sig efter på grund av EU. Den vid inträdet i EU utlovade subsidiaritetsprincipen gällde alltså inte längre. (Beslut fattas så långt från medborgaren som möjligt, inte så nära som vi var utlovade). Eftersom vi har marginalprissättning på el är det ALLTID högsta priset (oftast grannlandets) som blir gällande inom det isolerade området, vilket betyder att SE4, ALLTID blir ”Svarte Petter”. Merkostnaden som belastar SE4:s konsumenter (hitintills ca 2 mdr) går till SVK, som har till uppgift att bygga ut stamnätet just för att klara högre överföring, även för export. Vad man inte berättar är, att när SVK någon gång i framtiden har byggt bort flaskhalsarna i stamnätet, kommer det HÖGA elpriset att gälla i HELA Sverige! Elproducenterna jublar naturligtvis för att priset generellt går upp, vilket även krävs för att få lönsamhet i den nybyggda elproduktionen. Adderar vi sedan problemet med att Regeringen belagt Svensk kärnkraft med straffskatter, vars syfte är att göra denna så olönsam att ägarna skall tidigarelägga utfasning av densamma, blir det inte bättre. Signalen har inte låtit vänta och ägarna har redan flaggat upp för stängning av flera reaktorer, och detta utan fullgott alternativ. Även vattenkraften är under lupp, och man vill belägga denna med konstruerade kostnader. Detta faktum gör att även Sverige i framtiden och under stundom kommer lida brist på såväl effekt som energi. Politikerna tror sig lösa detta genom bra överföringskapacitet mellan länderna med mottot; ”det blåser alltid någonstans”. Oavsett rätt eller fel, så måste befintligt nät då byggas om för att ena stunden klara transport av mycket stora flöden, till att nästa stund transportera minimalt eller i värsta fall inget. Ombyggnaden av nätet innebär enorma kostnader, vilka obönhörligen kommer att hamna på den Svenska elkonsumentens räkning med påföljd av stor påfrestning i hushållsekonomin, vilket ytterst drabbar köpkraften i landet. Värst av allt kommer den konkurrensfördel Svensk industri så väl behövt, och fortlöpande behöver med polcirkeln rakt genom landet och med vatten som handelshinder runt övriga delar, att raderas ut. Utan den konkurrensfördelen finns inget som binder den elintensiva industrin till Sverige, som istället kommer att dra sig närmare kunden. Det paradoxala i sammanhanget är att kunden finns i de länder vars elproduktion belastar miljön värst.
Sammanfattat betyder detta att energiomställningen är kontraproduktiv för såväl Sverige som industrination, som för den globala miljöbelastningen.

Svenska Elnätsupproret undrar därför om det verkligen var detta våra politiker ville åstadkomma med energipolitiken? Om det inte vore mer förnuftigt att värna om våra konkurrensfördelar och istället locka hit grannländernas elintensiva industrier?

Elen är fortfarande billig i Sverige men kostnaden för ombyggnad av en, under rådande förhållanden, fungerande distribution, samt att regelverket för nät och överföring ger nätbolagen rätt att skörda osedvanligt höga vinster, gör att konkurrenskraften för Svensk industri raderas ut. En skada för Sverige som blir mycket svår att reparera.

Svenska Elnätsupproret 2016-03-18

Den 02 April 2016 23:32:32

Ragnar Danneskjöld

Håller med Lotta Gröning om en del (t ex att politikerna helt tappat verklighetsorienteringen när det gäller klimattramset), men när det gäller energipolitiken anser jag att staten bör tillhandahålla NOLL subventioner på energiområdet, staten bör inte styra vilka typer av energikällor som ligger till grund för energiproduktionen, samt att all energi bör produceras på en helt fri marknad med verklig konkurrens, utan snedvridningar (regleringar) från statligt håll.

Den 02 April 2016 13:22:18

Torgny Back

Lotta! Tack för detta klarsynta inlägg. När ska politikerna vakna?

Den 27 Mars 2016 20:03:21

Staffan Larsson

Bra analys! Lotta Gröning har dessutom kurage att"svära i kyrkan" när så behövs

Den 27 Mars 2016 13:59:35

Urban Sandberg

Lotta,
Du är en av alltför få journalister som genomskådat den svenska energipolitiken och dessutom skriver om det. Avindustrialiseringen har tyvärr redan startat.

Den 31 December 2015 13:23:58

Curt Widlund

Du har aldeles rätt Lotta. Klimatet växlar och det är normalt. Vi kan inte påverka klimatet här på jorden.
Hade klimatet varit alvarligt skulle inte vindkraft valts som ersättare till fossilt bränsle. Kärnkraften avger 70 % mindre CO2 jämfört med kärnkraften. Dessutom avverkas stora arealer skog till plats för torn, uppställningsplatser, vägar och kraftgator som annars skulle tagit upp CO2

Den 01 Oktober 2015 22:22:30

Thorbjörn Belenos

Tack för att du tar upp detta Lotta!

Den 28 Maj 2015 10:10:59

Göran Fredriksson

En faktor som påverkar utvecklingen negativt är att vi anser att den form av demokrati som vi råkar ha just nu är den optimala. Att alla skall få rösta på allt utan att många har den kunskap som behövs för att kunna göra ett rätt val.

Demokratin måste få utvecklas, t.ex. så att frågor grupperas och man får avge sin röst på de grupper av frågor som inte ligger över resp. persons kunskapsnivå. Det behövs även ett mer långsiktigt perspektiv än vad den nuvarande enkammarriksdagen klarar av. En ytterligare kammare där endast sådana är valbara som har gedigna kunskaper i bagaget och som kan bedöma vad olika beslut leder till på lång sikt kan vara en väg att gå.

Den 27 Maj 2015 20:09:25

Urban Sandberg

Lotta, du har alldeles rätt. Hur ska vi göra för att få stollarna, läs MP, som nu sitter i regeringen att förstå?

Den 26 Maj 2015 08:39:32

Ivar Johansson

Följer debatten i vårt östra grannland, på andra sidan Bottenviken. Det är skrämmande hur en kritisk del av befolknings frågor bemöts med svaga eller tystnadens argument.

Den 23 Maj 2015 22:38:10

Ragnar Lund

@Gunnar Littmarck
Jag röstade på linje 3 då jag fick veta hur fossila bränslen försurar och det kom kvicksilver i våra bästa matjordar, när det blåser västliga vindar till 70%. Har det upphört eller är glömt i villervallan?

Den 23 Maj 2015 22:08:39

Ragnar Lund

@Gunnar Littmarck med flera.
Har man följt med frågan över ett decennium får man mest ångest över vilseledande lobbyism, utan att ha läst på var du står.

Aldrig någonsin har man lagrat kol i miljontals år för att sedan bränna upp den på kort tid, det är skillnaden vi märker av nu, när vi ändå måste byta till uthålliga system, så det är bara dumt med risker att vänta.

Kärnkraften bör köras allt vad det går tills vi har något bättre och det galna nu är att MP ställer till det i onödan.

Det är givetvis inte så att jordens klimatexperter och politiker har en hemlig konspiration för att beskatta oss, när ex. Alliansen sänkt skatterna med 130 miljarder istället. Så dom är alldeles för fega för att vinna nästa val, populism går före säkerhet då vi alla kan utplånas om det går illa.

Nu är det lööördag, barnen ska i säng och gumman väntar så jag stannar där tillsvidare.

Den 23 Maj 2015 18:41:43

Gunnar Littmarck

#Lotta.

Jag röstade på linje tre, motivet var att jag inte ville öka politikernas makt genom billig energi, ty arbetsmarknadsregler, skatter och lagar var viktigare.

Jämför med Danmark som har svindyr energi och hade en krona typ 80öre mot en svensk och än större skillnad i välfärd och köpkraft.

De tvingades till en dynamisk arbetsmarknad där det är normalt att 60 åringar byter arbetsgivare och ingen stannar kvar där den misstrivs tills livslång sjukskrivning och förtidspension tar vid.

Det är viktigare än billig energi, men både ock är såklart bäst och det skapas om dagens kortslutna demokrati med all lägre förtroende från medborgarna, ersätts med min version av direktdemokrati och starka tröghetssystem så Sverige slutar med en lika oförutsebar politik som en drucken cyklist.

Så hur ser du på dagens svenska form av folkstyre, inget av dagens energipolitik skulle klara beslutande folkomröstningar efter godkända tester som godkänts av representanter för ja och nej sidan.

Varför beskatta elkraft högre än annan bevisligen mer miljöbelastande eller hälsofarlig konsumtion?

Jo för de kan och det är motivet att skattefinansiera den gröna rörelsen och ge den tolkningsföreträde vad gäller lagar, utbildning och regelverk.

Eller hur Lotta?

Den 23 Maj 2015 17:19:15

Gunnar Littmarck

#Ragnar Lund.

Då det inte finns en enda vetenskaplig studie som visar att våra CO2-utsläpp inte bara ska ta jorden ur denna 40 miljoner år långa istid utan till en global överhettningskatastrof so kommer majoriteten av mänskligheten enbart bry sig om priset på energi.

Betänk att redan flera miljarder riskerar sin liv i hopp om att få använda mer energi.

Om du har klimathotsångest så kan du studera det vedertagna kunskaperna om jordens geologiska klimat de senaste 600 miljoner åren och då se att det var en djupare istid för 450 miljoner år sedan än denna och då med en CO2-halt som aldrig understeg tio ggr dagens och med samma soleffekt.

http://www.geocraft.com/WVFossils/Carboniferous_climate.html

Det är diagrammet som är vedertagen kunskap, kanske inte alla påståenden...

Nästa fysikaliska faktum bör du lära dig.

Medeltemperatur säger inget om jordens energibalans då utstrålad energi ökar med temperaturen upphöjt till fyra.

Därför dagens öknar kyler och det var ett mer livsvänligt globalt klimat senast Sahara var bevuxet.

Med gymansier fysik kan du ta till dig det.

två lika dana ytor den ena med 50C och den andra med -80C stålar ut som om bägge vore +10C inte medeltemperaturens -15C.

Nästa tankeexperiment jag brukar ge begåvade ungdomar.

Räkna ut vilken temperatur månen skulle få om den roterade så snabbt att termisk tröghet gav en maximal temperaturskillnad på 1C..

Svaret blir högre än jordens idag, trots att månen saknar atmosfär.

Så ökade temperatusskillnader sänker medeltemperaturen och således före denna istid då jorden hade ett i stort sett globalt tropiskt klimat var medeltemperaturen 22C men de högsta givetvis mycket lägre än dagens.

Kunskap är kung, eller?

Den 23 Maj 2015 12:54:36

Gunnar Littmarck

#Leif Stenberg.

Under hela 1980-talet startade en ny stor reaktor i snitt var sjuttonde dag och konkurrerade ut motsvarande kolkraft utan rening, co2-avgifter eller utsläppsrätter.

Det gav hundratals miljoner ökat välstånd och räddade livet på miljontals cancerpatienter (numer används medicinska reaktorer, men snart kommer än viktigare isotoper skapas i saltsmältreaktorer) för att inte tala om luftförbättringen.

Därefter har de länder som då byggde klart sin reaktorflotta, fortsatt att bygga ut byråkratin i enlighet med Parkinsons lag, det är anledningen till vissa svindyra projekt i USA och EU.

Som exempel kan du studera Sydkorea som har samma regelverk som USA men en effektivare byråkrati, där kostar el från ny kolkraft 30% mer än från ny kärnkraft som till det sjunker kraftigt i kostnad allt efter serieproduktion tar över styckebyggda och teknikutvecklingen ersätter aktiva system med passiva.

Kina var ett kärntekniskt U-land nyss (typ 5GWe 2006) nu har de redan godkända modeller GenIII+ av IAEA för världsmarknaden, 26 reaktorer i drift).

Kina har de sista året startat 9 nya reaktorer och kommer starta 8 till under resten av året.

De GenII+ (Fukushimareaktorer med utsläppsfilter, d.v.s. skulle inte släppt ut radioaktivt material då dieselkraftverken stoppades av tsunamin) som byggdes under 1980-talet krävde 30% mer resurser att bygga, 30% fler som driftpersonal, 10% lägre verkningsgrad byggda för 50% kortare livslängd, kortare bränslecykler och lägre utbränningsgrad än dagens GenIII+, typ APR-1400 eller CAP-1400.

Redan byggs ny kärnkraft billigare än de elnät sol och vind kräver, betänk att vindkraft varierar mellan 0 och 100% med ett snitt runt 25-30% vilket bara det kräver överföringsförmåga på mellan tre och fyra ggr, lägg till effektreserv då det inte blåser eller solen skiner, batterier höjer med ca 2:-/kWh, likaså lagring i form av vätgas.

Men de reaktorer som startar nu producerar elkraft under 15öre/kWh och dett kommer sjunka under 10öre de närmaste årtiondet, med autonoma smr som laggas på fabrik för årtiondens drift under mark.

Först på världsmarknanden tror jag att David LeBlanc och hans Terrestial Energy blir, konstigt nog finansierat av oljesandsindustrin för att ersätta naturgas vid produktion av vattenånga (naturgas kostar 5öre/kWh i Kanada).

All storskalig industri som har ett i det närmaste omättligt behov blir allt mer effektiv. Se Rysslands stridsvagnsproduktion under WWII och hur Boeing bygger ett stort trafikplan om dagen i Seatle fabriken.

Kärnreaktorer blir mycket simpla om de byggs som saltsmältreaktorer, den första som byggdes på kort tid vid Oak Ridge National laboratorie, startade november 1954.

Reaktorn reglerades enbart med kylfläktarna, noll kylning => termisk expansion av bränslesaltet => större avstånd mellan fissionerande atomer => mindre chans för träff => en reaktor på "tomgång"

Motsatt, med maximal kylning snabbt maximal effekt, denna modell var enklare att reglera än dagens jetmotorer, vilket var vad den skulle ersätta med bombplan uppe i månader eller år om personalen ville.

Vinsten blir mycket stor om man går från fasta bränslestavar till flytande bränsle där fissionsprodukter avgasas kontinuerligt och likaså nytt bränsle kan fyllas på.

Men dagens kärnkraftsindustri gör sina vinster på försäljning av bränslestavar, därför drivs saltsmältreaktorer av nya företag som Trans Atomic, Terrestrial Energy, Skoda Research, Indisk statlig forskning och Kina som kanske satsar hårdast med stöd från Oak Ridge.

Tag bara en länk och inse hur liten chans sol och vind har för att kunna konkurrera i en värld som blir allt mer desperat efter mer energi.

http://terrestrialenergy.com/

Lycka till med åsiktskonverteringen.

Den 23 Maj 2015 09:47:01

Ragnar Lund

Vad som måste prioriteras idag är givetvis klimatproblemen som annars kan utrota alla människor, vilket alltfler vågar säga numera men man "vill inte skapa panik". Regeringens rådgivare Professor Björn Karlsson: "Man får inte leka med klimatet. Vi bör istället ha kärnkraft och exportera till länder med fossila bränslen för att minska utsläppen, istället för att de exporterar till oss".

Med ett fanatiskt Miljöparti som prioriterar flyktingar, finns det klara tankefel om framtiden så man drivit 2 miljövänliga kraftverk att stänga nu, när mer folk måste ha mer värme och el etc. om de kommer hit.

Den 23 Maj 2015 09:27:41

Leif Stenberg

Till Lotta Gröning: Ny kärnkraft kostar ju mer än ny vindkraft! Ett nybyggt kärnkraftverk klart år 2027 eller senare skulle med dagens elpriser gå runt 1 miljard i förlust per år. Vindkraften har ju bidragit till kraftigt sjunkande elpriser vilket gynnat svensk industri. De som varit förlorarna i Norden är finsk industri som periodvis har 10-20 öre högre elpris än i Sverige.

Den 23 Maj 2015 08:41:12

Lotta Gröning

Några har fått för sig att jag varit emot kärnkraft. Det har jag inte, jag har inte kunnat bestämma mig. Avfallet har för mig varit ett oerhört problem, likaså att vi genom tekniken fick bomber som kan förgöra världen. Den kunskapen är en ond kunskap i fel händer. Men det finns redan. Generations IV är ett jättekliv framåt. Om vi kan återvinna avfallet är det helt underbart. Istället för som nu när myndigheter sitter funderar över hur vi ska informera kommande generationer om att avfallet finns. Det är nästan löjligt som om kommande generationer inte vet vad vi har gjort. Vindkraften är också miljöförstörande för både människor, natur och djur. Men det blundar de förespråkarna för. Lite svinn, lite utrotning, och tvångsförflyttningar är väl bra om man är ideologiskt troende och låssas att vindkraften är miljövänlig.

Den 23 Maj 2015 04:46:39

Ragnar Lund

Lotta är en klok kvinna när politiker vill vinna nästa val. Klimatet kan ta död på oss alla, fossilbränslen tar död på många, kärnkraft har tagit död på ett fåtal. Vad vi ska hoppas på är Syntetisk fotosyntes.

Den 22 Maj 2015 22:56:19

mats persson

Till elisabeth angående Thomas Kåberger!!!
Läs mitt tidigare inlägg om honom!

Han är en bluff och han är inte på något sätt objektiv vad gäller energifrågor eller frågor som rör kärnkraftsteknik. Han är en ensidig förespråkare för sol och vind utan att på något sätt redogöra för hur det skall fungera i praktiken.
mitt råd till dig är att läsa på om skillnaden om effekt och energi samt också försöka läsa på om hur svårt det är att lagra el i stora mängder under längre tider..

Den 22 Maj 2015 22:17:39

Elisabeth Holmström

http://hagainitiativet.se/tomas-kaberger-2/

Bästa Lotta, varför i hela fridens dagar vill du satsa på kärnkraft?! Nu?! Länken ovan leder till en text av Tomas Kåberger. Läs och begrunda.
Vänligen, E Holmström

Den 22 Maj 2015 21:18:54

Mikael Andersson

Tack Lotta för att du tar upp detta! Energipolitiken känns enögd och amatörmässig. Låter kanske banalt men kan det vara så att först schabblades skolan o försvaret bort och nu är det energiproduktionens tur?

Den 22 Maj 2015 16:31:45

Per Ribbing

För Dig att lyssna på.
http://ingenjorspodden.se/2013/12/20/per-ribbing/
Har du något svar? Maila mig gärna det. Tack.
Per Ribbing

Den 22 Maj 2015 15:47:39

Gunnar Littmarck

Mycket bra Lotta.

En svensk resursskapande energipolitik till skillnad mot den som förts sedan slutet av 1980-talet bör se ut så här:

SKB exproprieras med fonder och ansvar, snabba reaktorer med hög temperatur nog för att kunna växla mellan produktion av koldioxidneutrala drivmedel och elkraft köps in för fonderna under mitten av 2020-talet då tillräkligt många är i drift globalt.

Effektskatten sänks och elcertifikaten neutraliseras med en effektskatt på de system som uppbär den.

Naturgas ges så långsiktigt låg skatt då den används för syntetiska drivmedel att industrin vågar satsa, förgasning av skogsavfall och brännbart avfall beläggs bara med moms då det omvandlas till drivmedel, då kommer naturgasen konkurreras ut med modern kärnkraft under slutet av 2020-talet. (Väte från termokemi som förenas med CO2 (och då avger mer energi till processen är basen för alla drivmedel, mest resurseffektivt är troligen metanol)Till det bör dagens ofta destruktiva biståndspolitik enbart satsa på flytande kärnkraftverk med sjukhus och utbildning. Dessa ankras upp vid fredliga fattiga länder som inte belägger bistånd med tullar, skatter eller avgifter. (bra incitament för odugliga regimer som då blir av med allt stöd)

Elkraften säljs långt under det lokala priset från kol, olja och gas, dricksvatten, sjukvård och utbildning ges bort.

De rika kommer inte sluta använda privat utbildning och sjukvård, så biståndet kommer nå de mest behövande till skillnad mot dagens.

Redan riskerar flera miljarder sina liv i hopp om att få använda mer energi, vilket är den största skillnaden för en fattig i ett fattigt land och en fattig i ett rikt med skattefinansierad välfärd.

Bara fundera på en somalisk familj som nu har en konsumtionkraft under 2$pers/dag och samma efter uppehållstillstånd i Sverige.

Globalt behövs (anser jag) fyra ggr dagens produktion av drivmedel och elkraft för en human peak människa på 9 miljarder 2050, en global miljövård och någorlunda fred.

Ska man samtidigt minska fossilenergianvändningen måste det till tio ggr dagens energiomvandling för då måste energi bli extremt billig.

Märk att redan dagens svenska avfall räcker för att omvandla 70ggr användbar energi som de afallsproducerande gjort med en BN-800 som i sin tur kan förbättras med minst 30% genom att byta ut öppen ångcykel och vatten, med sluten och superkritisk CO2.

Märk dessutom att BN-800 kostande motsvarande 12 miljarder SEK och ger 880MWe brutto, trots att det är en prototyp.

För Sverige föreslår jag inte snabba natriumkylda reaktorer trots att ASTRID utvecklas för att 2030 drivas av att destruera alla ämnen i kärnavfall som motiverar ett längre slutförvar än 300år.

Jag förordar en version av den modell Oak Ridge föreslog 2010, snabba saltsmältreaktorer av extremt simpel typ, det behövs inte ens pumpar om man bygger rätt.

Den tekniken kräver ingen driftpersonal och kan drivas helt autonomt hela sin livslängd, då förslagsvis en bit ner i urberget.

Yes We Can! (men inte Romson och hennes kolleger)

Den 22 Maj 2015 14:39:59

Klas Färd

Det är ju intressant att de flesta som hänvisar till vindkrafts och solkraftens potential också alltid hänvisar till gamla beslut och gamla typer av reaktorer...

Ja sol och vind har potential - men baskraft behövs ! Det finsn inte tillräcklig vattenkraft (en kraftform som dessutom orsakat flera tiopotenser fler dödsfall än kärnkraften historiskt) - så om vi inte eldar kol, olja eller biomassa (vilket det finns andra problem med) i tillräcklig omfattning så kan vi inte bygga ut vind och solö hur mkt som helst !
/K

Den 22 Maj 2015 13:28:42

Hans Lindqvist

Äntligen ett vettigt inlägg i energidebatten. De du skriver har jag vetat länge, skrivit till media om detta men blir totalt ignorerad. 1 kW producerad vindkraft kostar i dagsläget 50-70 öre. subventionerna är kostsamma för samhället. Industrin i Sverige är baserat på låga elpriser och kommer inte att klara av en vindbaserad kostnad, speciellt inte med moms på skatt på skatt. Vindkraften släpper också ut ca 30% mer koldioxid sett till hela kedjan från tillverkning till installation och reparation. Hur går det ihop med klimatsmart kan man fråga, miljöpartister är inget annat än insnöade i sitt tänk att vind är koldioxidfritt.

Den 22 Maj 2015 08:26:12

Lotta Gröning

På DN Debatt idag skriver en klimatforskare från USA James Hansen om att det är förödande för klimatet att i förtid stänga ner kärnkraften. Han lyfter fram en ung svensk forskare som ett ypperligt exempel påvad som är få gång när det gäller ny teknik. James hansen skriver "Nyligen hade jag nöjet att träffa den unge svenske forskaren Staffan Qvist. Mötet med Staffan gav mig hopp om att det finns unga forskare i Sverige som gör allt de kan för att försöka styra utvecklingen mot en framtid med lägre utsläpp.

I en vetenskaplig artikel som just publicerats beräknar han hur snabbt världen skulle kunna bygga bort all fossil el om exemplet från det svenska eller franska kärnkraftsprogrammet skulle följas globalt (viktat för befolkning och ekonomi). Resultat är en fossilfri elproduktion inom ungefär 30 år, med nästan halverade totala utsläpp av växthusgaser (Qvist & Brook, PloS ONE, 2015)."
Staffan Quist finns på Ångströmlaboratoriet i Uppsala och tyvärr är pengarna också för honom snart slut och han får gå till annan verksamhet. Det är denna regerings och förra regeringens beslut. Tragiskt säger jag.

Den 21 Maj 2015 23:32:19

mats persson

Till Ulf Gustasson som påstar att Thomas Kåberger på något sätt skulle vara kunnig och påläst i energifrågor kan jag bara säga att du inte vet vad du pratar om. För det första är han en sedan längre tillbaka stark motståndare mot kärnkraft. Han har en bakgrund som tidigare ordförande i naturskyddsföreningen, han är nu ordförande i Japanese renewable association mm. Han har också varit chef för statliga energimyndigheten vilket också går under benämningen "vindkraftsmyndigheten". Han är därmed allt annan än objektiv i energifrågor även om han utger sig för attt vara "professor i energipolicy" så är han egentligen inget annat än ett språkrör för förnybar energi och då främst vindkraft och solkraft. Han "tror" detta är lösningen på all världens energiproblem!
Att en professor tror på något betyder inte att man är mer trovärdig än andra relgiösa ledare som förespråkar sin tro utan att på något sätt ta vetenskapliga fakta i beaktande!
Ni alla som idag tror att "sol och vind" skall ersätta kärnkraft/kol/gas mm saknar uppenbarligen verklighetsinsikt. Det är uppenbart att era starkaste argument är att bara man "tror" tillräckligt mycket på något så fungerar det. . Märkligt och lite som religion men inte speciellt vetenskapligt eller förnuftigt ned andra ord.

Den 21 Maj 2015 22:37:27

Carina Björsell

Det hedrar dig Lotta att du kan ändra inställning efter att läst på mer. Det är det ju inte direkt alla som gjort, utan hänvisar till vad som röstades fram för 35 år sedan. Det har ju hänt en del på energiområdet sedan dess.
Du är inte ensam om att kunna tänka om. Det visar filmen "Pandoras promise" som är full av gamla miljökämpar som läst på och gjort en helomvändning i kärnkraftsfrågan.

Den 21 Maj 2015 22:19:41

Ulf Gustafsson

Lotta jag undrar om du är så insatt i energifrågan. Jag ber, läs Tomas Kåbergers inlägg i på sajten Hagainitiativet. Tomas Kåberger, professor i Industriell energipolicy vid Chalmers tekniska högskola, rådgivare i energipolitiska frågor både i Kina och Japan. Han om någon är insatt.
http://hagainitiativet.se/tomas-kaberger-2/

Den 21 Maj 2015 16:25:13

Ulf Gustafsson

"Alla vet att kärnkraften är farlig för mänskligheten och att det finns andra lösningar.". Citat av Lotta Gröning i Aftonbladet den 6 Februari 2009.

Den 21 Maj 2015 14:15:16

Mats Fagerström

Kärnkraft är dessutom säkrare än t o m vindkraft. Världens lättvattenreaktorer har nu gått i mer än 15 000 driftår och bara orsakat en olycka med effekter utanför verket.

Den 21 Maj 2015 11:35:18

Christer Sandberg

Att klänga sig fast vid gamla energilösningar som bygger på lagrade energikällor är ingen lösning för framtiden. Ju förr vi kan ställa om till att utnyttja den energi som produceras i den enda kärnreaktor som fungerar dygnet runt till tidens ände, solen, desto bättre. Solen ger oss strålningsenergi, vindenergi och rinnande vatten som vi idag har bra metoder för att omvandla till elenergi.
Att som Lotta Gröning i en tid då det finns utvecklad teknologi för att producera all den el världen behöver med hjälp av förnybara energikällor komma dragandes med "fjärde generationens kärnkraftverk" är att backa in i framtiden!

Den 21 Maj 2015 11:10:39

Carl Erik Magnusson

Välskrivet och insiktsfullt: Lotta är en, för att inte säga den journalist som vågar stå upp för eget tänkande, tankefrihet och yttrandefrihet. Formuleringen att vår energipolitik "kommer att innebära import av fossilel under kalla vintrar" är tyvärr insiktsfull, men det är värre än så: Det kanske inte ens finns tillräcklig effekt att importera. Danmark och Tyskland har ju sina egna problem. Lotta skriver vidare att "Kärnavfallet är ett jätteproblem som inte får nonchaleras" men har också en del av svaret: "Nu utvecklas fjärde generationen kärnkraft" som innebär återanvändning och kortare slutförvar. Men detta är inte hela svaret om man jämför med alternativet: Betänk att askan efter koleldning inte bara är bemängd med lättrörliga tungmetaller utan också är radioaktiv; dess uraninnehåll representerar mer energi än kolets ursprungliga förbränningsvärde! Men hur slutförvaras askan - kan någon svara på det? Att avveckla kärnkraft för att slippa koncentrerat avfall är ett sätt att skaffa sig mycket mer farligt avfall, aska med oändlig halveringstid, ett avfall som dessutom är okontrollerbart utspritt i livsmiljön.
Det finns ett överhängande klimathot, javisst. Men det finns också ett förhållningssätt som bidrar till lösningen av flera framtidsproblem samtidigt: Fortsatt drift och utveckling av kärnenergi. Det innebär mycket mindre emission av klimatgaser, det innebär minimalt och lokaliserat avfall, det räddar svensk konkurrenskraft och arbeten för våra unga, det frälser i synnerhet Sydsverige från akut effektbrist. Frågan är väl ändå, om våra politiker har samma mod som Lotta Gröning: Att se sanningen i vitögat.
Det sägs att "som man bäddar får man ligga". Men de som styr nu slipper erfara den nyfattigdom som FN förutser för Sverige. Om trettio år är de äldre också borta som har bäst kärnteknisk kunskap. Ty i Sverige har man lagstiftat mot kunskap. Vårt land lyckades missa upplysningens idéer. Vad var det den franske filosofen Cartesius sade när han anlänt till Stockholm? Jo: ”Deras tankar är lika frusna som deras vatten”.

Den 21 Maj 2015 07:21:30

Evert Andersson

Bra Lotta. Insiktsfullt och viktigt. Hur ska detta kunna tränga in i Energikommissionen?

Den 21 Maj 2015 06:13:51

David Oscarsson

Elpriserna är låga, inte höga och om - som Lotta säger- industrin flyttar härifrån så blir elen ännu billigare.
Det är humor att en politiker tror det är energipolitiken som ligger bakom industriutflyttningen.
Vad gäller den långsiktiga energipolitiken bör följande iaktas:
-Den svenska folkomröstningen där avveckling förordades gick vinnande ur striden.
-De subventioner som i dag förekommer är riktade till fossilfri energi, rimligt givet klimathotet eller ska vi inte bry oss om det.
kom igen nu

Den 21 Maj 2015 02:09:03

Tore Eriksson

Det där är ett spel vi helt enkelt inte kan vinna tack vare den avreglerade europesika elmarknaden. Om vi skulle producera el billigt i Sverige, vilken källa det än må komma från, kommer det varken svensk industri eller svenska privatkunder till del. Då bjuder bara tyskarna över oss, och så tvingas vi importera dyr (och kanske smutsigare?) el från kontinenten i alla fall.

Du sköna avreglerade värld...

Den 20 Maj 2015 21:24:37

Rune Eidensten

Jättebra Lotta. Ju mer jag läser om energipolitiken och sätter mig in i problematiken desto mer bekymrad och orolig blir jag för politikernas oförmåga att ta ett långsiktigt ansvar.

Den 20 Maj 2015 21:13:35

Henrik Mahlberg

Lysande formulerat Lotta.

Starta ett nytt parti och du har en given röst från mig. KÄMPA PÅ!

Den 20 Maj 2015 17:42:49

Lars-Olof Nilsson

Bra med klara besked. Tack för dem. Dessvärre verkar det som att vissa skygglappar har växt fast, då krävs amputation!

Den 20 Maj 2015 17:35:26

Cecilia Göransson

Tack Lotta, vi behöver kloka röster i energidebatten! Vad få vet, och som är så horribelt, är att Sverige införde forskningsförbud rörande kärnkraft efter folkomröstningen 1980. Värdigt en demokrati?

Den 20 Maj 2015 17:20:47

Karl Erik Olofsson

Det är fel att effektskattehöjningen gör fortsatt drift av Vattenfalls två gamla reaktorer R1 och R2 olönsam! Vattenfalls egen kalkyl säger något annat.
För att fortsätta med underhåll av gamla reaktorer eller investera i nya reaktorer (i nuvarande gammal teknik!) krävs investeringar som inte kan motiveras med rimliga energipriser utan skulle t.ex. kräva statliga subventioner. Detta är väl känt i branschen.
Det är viktigt med en helhetssyn på energiförsörjningen när den kommande energikommissionen börjar sitt arbete.
Knäckfrågan kan bli därmed i fråga om ev ny kärnkraft och alternativa strategier:
• ska Sverige tillämpa ett ”minsta riktpris”, efter exempel från Storbritannien, för elenergi för att uttjänta kärnreaktorer ska ersättas med nya genom subventioner. Med en uppskattning idag skulle det priset som kraftverksägaren skulle behöva ta ut ligga på ca 1 kr per KWh (utan skatt)?
• eller ska vi lägga resurser och kostnader på alternativa lösningar där fungerande kraftverk inom sin ekonomiska livslängd (såväl kärnkraft som sol- och vindkraft m.m.) kompletterar varann,
• samt på ny teknik och metoder för balanskraft, t.ex. energilagring. Med målet att skapa ett energisystem som ger en miljömässigt och ekonomiskt hållbar energiförsörjning?
Kommer svensk industri och forskning att anta utmaningen att medverka i och varför inte driva en sådan utveckling?
Idag driver Vattenfall vindkraftsparker både i Sverige och i övrigt i norra Europa samt deltar i ett större projekt för energilagring i Tyskland. I linje med Vattenfalls uttalade utvecklingsstrategi borde det vara intressant att starta ett fullskaligt projekt i Sverige för energilagring där energi från vindkraft och solel kan lagras och matas in på kraftnätet vid behov.
Med nästa generations kärnkraftteknik kan en större effektivitet ge andra lönsamhetsbedömningar, men utvecklings- och investeringskostnaderna torde bli avsevärda samtidigt som det kan dröja 15 – 20 år innan vi kan planera för ev driftsättning.
Man undrar har svensk kraftindustri stannat upp i utveckling och räknar med att endast tjäna in på gamla investeringar? Efter ABBs världsframgångar med högspänd likströmsöverföring som effektiviserar energisystem i flera länder har vi inte sett någon större utveckling inom energiområdet från de stora aktörerna.
Att utveckla de alternativa energikällorna samt effektivare och säkrare kärnkraft borde vara den stora utmaningen för ABB, Vattenfall, Eon m.fl.!

Den 20 Maj 2015 14:41:10

Lars Lindblom

Det är förvånande ,eller kanske inte alls, när du omsider engagerar dig i energipolitiken utan att nämna solelens begynnande potential.Det som kan hindra dess potentiella utveckling är som vanligt de krafter som "måste" få avkastning på sina investeringar i gårdagens teknologi.

Den 20 Maj 2015 14:23:11

ThomasJ

Utomordentligt bra skriv, Lotta! Tack för det!
Situationen är rejält mycket värre än vad som framgår i 'vanliga' media/msm/svt/sr, inte minst beroende på den otroligt låga kunskapsnivå de s.k. 'beslutsfattarna' (politikerna) uppvisar. Här saknas ju generationer av verklighetsbaserad skolning & utbildning och ändra på detta är ingen quick fix precis.
Gen IV reaktorer kommer (troligen/planerat) att lanseras i Indien i slutet 2015 början 2016. Dessa kommer, som Lotta också korrekt skriver, att produceras 'på löpande band' och därigenom pressas priserna ner riktigt rejält. Sveriges ackumulerade s.k. 'utbränt kärnbränsle' (som har kvar ca 96-98% energiinnehåll att använda i Gen IV-reaktorer), skulle räcka till för att försörja hela Europa med all behövlig el-energi under ca 500 år, detta till ett pris om ca 18 öre/KwH, inkl. ca 3 öre i vinst. 'ALLT' finns föreliggande för att ta tillvara på denna enorma möjlighet (jfr Norge med oljan...) förutom insikt/förstånd hos politikerna. Som nu är, ser 'planerna' ut att till ohemula kostnader 'begrava' denna värdefulla energiråvara med ytterst tveksam teknik - snacka om dårarnas paradis... Den evtl. saknade kompetensen för svensk GenIV-produktion kan utan problem köpas in - där finns ca 60 miljarder kronor i 'avvecklingsfonden'... Go!

Om inget förnuftigt + långfristigt beslutas i frågorna om el-energiförsörjningen - första steget vore att stoppa all subvention till s.k. 'fönybar energi' - så blir garanterat Sverige ett U-land, bra mycket värre än FNs prognoser. Arma Land!

Den 20 Maj 2015 13:51:52

björn wiklund

Så bra skrivet LottaGröning dock är det inte första gången du träffar "ömma tår".
En bra artikel kom i SvD härom dagen. www.svd.se/opinion/brannpunkt/karnkraften-hallbar-och-klimatsmart_4563746.svd Säger ganska väl vad det kostar för olika val av energiproduktion, nya verk. Det speciella är att vindkraft kräver "back-up" så fort det inte blåser alltså behövs i princip lika mycket vattenkraft som vindkraft för att "parera" dvs vindkraften kostar inte dubbelt så mycket utan TRE gånger så mycket som kärnkraft. Naturligtvis får "någon annan" dvs vi konsumenter/skattebetalare betala för denna helt oekonomiska satsning. Dessutom så krävs en massa påverkan på miljön CO2 via gas etc. eller utbyggnad av mer vattenkraft. Fanns för några år sedan ett förslag på ett pumpkraftverk i Mariestad. Mellan Vänern-Vättern effekt 50GW (50 000MW) dvs 2,5 gånger effektbehovet i Sverige (HÄPP!) nåja jag räknade på ved detta pumpkraftverk skulle kräva i antal 400kV ledningar såväl som tunnelarea (flödet ja) Om jag räknat rätt som borde de som lanserade detta förslag bytt jobb redan ber dig kolla Lotta.

Den 20 Maj 2015 13:46:25

Kenneth Erikson

Lotta Gröning ger i debattinlägget en bra bild av dagens läge och de hot den innebär, jag delar hennes "syn". Antagligen är det också klokt av henne att inte peka ut de ansvariga till den ohållbara politiken, dvs. miljörörelsen.