Skip to Content

second opinion

Ursprunglig artikel publicerad i: norran.se 06 Maj 2015 / Energi
Rösta på second opinion: Lyft upp den här! +(87)     Begrav den här! +(4)

Replik: Svensk Vindenergi har fel

MikaelOdenberg_webb.jpg
Mikael Odenberg.

Det är utomordentligt synd om vindkraften och dess producenter. I vart fall om man får tro Charlotte Unger, vd i Svensk Vindenergi. En tröst i sammanhanget är dock att hennes inlägg på Second Opinion den 4 maj inte bara innehöll vissa fel. Det innehöll faktiskt nästan bara fel.
 

Dela |


Sålunda strider Svenska kraftnäts avgifter givetvis inte mot regeringens instruktioner till verket. Stamnätstariffen ska enligt ellagen finansiera drift, förvaltning och utveckling av stamnätet på ett objektivt, icke-diskriminerande och kostnadsriktigt sätt. Den är inte ett verktyg för att gynna vissa kraftslag före andra.

Det är kostnadsriktigt att elproducenterna, inklusive vindkraften, är med och finansierar stamnätets kostnader. Detta understryks av det förhållandet att en stor del av stamnätsutbyggnaden föranleds just av behovet av att omhänderta ökad elproduktion (läs vindkraft). Ändå betalar producenterna faktiskt bara en tredjedel av den totala stamnätstariffen, medan vi kunder får stå för övriga två tredjedelar. Den gällande EU-gränsen för genomsnittliga avgifter mot producenter är 1,2 euro/MWh. Vår tariff gentemot producentsidan uppgår till 0,73 euro/MWh.

Det är också både rimligt och kostnadsriktigt att tariffstrukturen återspeglar den samhällsekonomiska merkostnaden för att bygga ny produktion i norr, med därav följande behov av nya överföringsförbindelser söderut.

Jag inser att dagens låga elpriser gör investeringskalkylerna väsentligt svårare för vindkraftsexploatörerna men om det är något kraftslag som projekteras idag så är det just vindkraft. Det beror på att ingen ny elproduktion kan byggas utan subventioner och omfattande subventioner är just vad vindkraften får genom elcertifikatsystemet. Till följd av detta har utbyggnaden också gått snabbt de senaste åren.

Men mycket vill ha mer. Nu räcker det inte med elcertifikaten, utan nu kräver man även ett stöd via Svenska kraftnäts avgiftssättning. Min tro är att Charlotte Unger gör sina egna intressen en otjänst om hon utmålar dolda subventioner som ett villkor för vindkraftens fortsatta utveckling.

Mikael Odenberg
Generaldirektör Svenska kraftnät

Dela |
Rösta på second opinion: Lyft upp den här! +(87)    Begrav den här! +(4)
CAPTCHA
Denna fråga är för att testa om du är en mänsklig besökare och för att förhindra program att spamma.
Image CAPTCHA
Skriv in de tecken som visas i bilden.
Kommentarer. Kommentatorn har juridiskt ansvar för sina inlägg.
Den 12 Maj 2015 18:35:51

Klas Roudén

Bra Mikael! Fortsättning följer när kostnaden för ökad reglerkraft kommer fram...

Den 08 Maj 2015 16:17:41

Eric von Porat

två reaktorer ska av ekonomiska skäl tas ur drift medan Vattenfall samtidigt planerar närmare 200 vindkraftverk i södra Östersjön och Hanöbukten. Här kastar man miljarder i sjön utan vidare. Vad är detta för ekonomiskt ansvar?

Den 07 Maj 2015 08:49:05

Evert Andersson

Underbart med obestridliga fakta i den här frågan. Mera sånt!

Den 06 Maj 2015 22:25:12

Rune Eidensten

Skönt att se ett professionellt svar på ytterligare en vindkraftsförespråkares desinformation.

Den 06 Maj 2015 21:38:09

Lars Cornell

Bra Odelberg, du är klarsynt. Vindkraften bär ej sin andel av förlusterna i kraftnätet.

http://www.tjust.com/vit/ellosses.pdf

Den 06 Maj 2015 20:39:02

Urban Sandberg

Det står allt klarare att vindkraften och utbyggnad av densamma bäst karakteriseras som ett fiasko. Ett skattepengaslösande fiasko. När vaknar politiker, övriga inblandade beslutsfattare och journalistkåren och ser det uppenbara? Stoppa vindvansinnet nu!

Den 06 Maj 2015 20:37:09

Lennart Gustafsson

Vindkraft betalar 1/3 av stamnätsavgiften och kunderna resten. Rätt uppfattat? I så fall är det väl en subvention om något. Nya kraftnät är mest föranledda av vindkraft så full avgift ska gälla!
Vindkraft är ju så billig säger lobbyn. Lägg sedan på kostnad för att reservkraft behöver byggas för den ojämna leveransen vindkraft. Vattenkraft klarar bara en del. Lägg även på kostnad för naturförstörelse som av staten värderas till 0 kr. Vindkraft är idag en riktig förlustaffär och blir våldsamt större med EU kabelnät då fria marknaden höjer vårt pris på el till tysk nivå som är 3 ggr dagens elpris. Ett år har vi varit med i EU gemensam elmarknad.

Den 06 Maj 2015 19:26:50

Sven Ekholm

När jag läser detta uppfattar jag det som att producenterna i övrigt inom EU betalar 1,2 € per MWh medan de svenska producenterna endast betalar 0,73 för stamnätet. Är det alltså så att Sverige, som är ett rätt stort land, har lägre kostnader för stamnätet än övriga EU? Om så inte är fallet, är då detta ytterligare en subvention för vindkraften, eftersom den medför större krav på nätet än andra energikällor?

Den 06 Maj 2015 18:55:57

dan bakkman

Bra Mikael

Den 06 Maj 2015 18:40:43

Jonny Fagerström

Delar helt uppfattningen Mikael!