Skip to Content

second opinion

Ursprunglig artikel publicerad i: www.dn.se 09 Mars 2012 / Energi
Rösta på second opinion: Lyft upp den här! +(316)     Begrav den här! +(24)

Vindindustrin driver upp elpriserna

Jonny Fagerström och Björn Törnvall.jpg
Bild: Jonny Fagerström och Björn Törnvall.

Vindindustrins företrädare är desperata. I flera media berättas om vindindustrins olönsamhet. För varje kWh som produceras i ett vindkraftverk förlorar vindindustrin 20 öre. Detta vill man lösa genom ännu mer vindkraft. Ett praktexempel på Ebberöds bank.

Dela |


Replik till Klaus Steen Mortensen Vestas Northern Europe AB, Anders Lyberg vd VindIn AB, Göran Dalen vd wpd Offshore Stockholm AB, Anders Nilsson Blekinge Offshore på DN Debatt.  

Vi behöver en öppen diskussion om hur vi ska trygga tillgången på el och låga elpriser skriver företrädare för vindindustrin i DN den 7/3. Vi välkomnar den inställningen. Den är aningen ny i vindindustrins agenda.

Vindindustrin har de senaste veckorna i flera media medgett att redan den landbaserade vindkraften är olönsam. Med dagens el- och certifikatspriser blir ersättningen knappa 45 öre/kWh. Det krävs 60-65 öre i ersättning per producerad kWh för att gå jämnt ut, dvs i dagsläget en förlust på 20 öre per producerad kWh. Den havsbaserade vindkraften är dessutom dubbelt så dyr att producera.

Trots att vindkraftens produktionskostnad vida överstiger intäkten så påstår man alltså i media att vindkraften sänker elpriserna. En nära nog samstämmig forskning (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Vetenskapsakademien, PriceWaterhouse Coopers, EU-projektet CASES mfl) visar också att vindkraft är den kraft som är allra dyrast att producera.

I dessa båda oförenliga argument gömmer sig emellertid det finstilta, och det är inte så lite vindindustrin begär i denna kontext. Förutom att man vill bygga sönder kustbandet med storskalig vindkraft så kräver man att vi alla, genom ökade statliga subventioner, ska svara för kapitalkostnaden för vindindustriområdena, samtidigt som ägarna själva tar hand om intäkterna från elproduktionen.

Däri ligger skälet till att vindindustrin anser sig kunna hålla ”låga rörliga priser”. Därav också kravet på ”ökade ambitioner i elcertifikatsystemet”. I klartext: Mer subventioner. Man hymlar heller inte med kravet på att den ökade överföringskapaciteten, som ändå måste byggas ut för att klara reglerkraften, ska bekostas av staten, så även anslutningarna av själva vindkraftverken.

Det är väl ingen som längre tror att allt detta kommer att leda till lägre elpriser. Det svenska elpriset har heller inte minskat pga vindkraft. Elpriset har istället pressats upp i samma takt som vindkraften byggts ut. Prisinstabiliteten har också tilltagit i systemet från 2004 när Barsebäck lades ner, men främst från 2006-2007 när vindkraftsutbyggnaden tog fart.

Priset varierar dock inte mot lägre nivåer utan tenderar istället att variera uppåt från normalnivån. Enligt Energimyndigheten finns det elcertifikat (subventioner) för en utbyggnad av vindkraften till totalt ca 12 TWh. Enligt vindindustrin själva så finns det nu projekt på 28 TWh vindkraft bara till havs. På land är det ofantligt mycket mer. Förutom de 6 TWh vindkraft vi redan har så är det av Regeringen beslutade vindindustriområdet i Markbygden utanför Piteå bara det på 12 TWh.

Vi borde för länge sedan ha sagt stopp. Vilket människorna ute i våra bygder nu gör.

Björn Törnvall och Jonny Fagerström
Föreningen Svenskt Landskapsskydd
www.landskapsskydd.se

Dela |
Rösta på second opinion: Lyft upp den här! +(316)    Begrav den här! +(24)
CAPTCHA
Denna fråga är för att testa om du är en mänsklig besökare och för att förhindra program att spamma.
Image CAPTCHA
Skriv in de tecken som visas i bilden.
Kommentarer. Kommentatorn har juridiskt ansvar för sina inlägg.
Den 02 Mars 2015 11:06:58

Bengt Hellman

Jonny Fagerström och Björn Törnvall är djupt okunniga eller ägnar sig åt desinformation.

Den nordiska elmarknaden fungerar enligt enkla marknadsprinciper. Utbud och efterfrågan möts, där sätts priset. När utbudet av vindkraft med mycket låga rörliga kostnader ökar sjunker priset. Så enkelt är det.

Det är bara att gå till Danmark som har hög andel vindkraft i sitt elsystem och titta. I Danmark igår (1/3 2015) mellan 5-6 på morgonen var det mycket stor vindkraftsproduktion. Marknadspriset på el var -2 öre/kWh. Era påståenden om att vindkraften höjer elpriset är hämtade från era drömmar. Läs på om hur det fungerar med utbud och efterfrågan.

Den 26 Mars 2012 22:39:36

Nils Andersson

Nej Jonny
Det är inte kunderna som betalar. Detta är ingen teori utan så fungerar elmarknaden i praktiken. Har någon gjort en dålig investering är det ägarna som betalar som på alla andra konkurrensmarknader. Det kan mycket väl gå så illa att någon elproducent går i konkurs. Det drabbar inte kunderna. Anläggningen finns ju kvar och kan fortsätta producera. Du lever kvar i hur elmarknaden fungerade före 1996.

Den 26 Mars 2012 20:08:26

Jonny Fagerström

Överstelöjtnant

Skribent i Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Låter bra i teorin Nils.
Dessvärre skall någon betala investeringarna, i förlängningen är det alltid kunderna. För låga intäkter i förhållande till utgifterna ger förr eller senare konkurs. Vindindustrin behöver minst 60-65 öre/kWh för att gå runt enligt egen utsago. Det får man inte idag ens med elcertifikat. Även vindkraften är underkastade ekonomiska realiteter - trots de stora bidragen.

Den 26 Mars 2012 10:13:12

Nils Andersson

Jonny
Dessbättre har du helt fel. Vi elkunder betalar vare sig vindkraftens, kärnkraftens eller vattenkraftens kapitalkostnader. Det gjorde vi före 1996 när vi hade en kostnadsbaserad prissättning av el.
Idag gäller marknadsprissättning och vi elkunder betalar det marknadspris som fastställs som en funktion av utbud och efterfrågan och inget annat. På liknande sätt fungerar elcertifikatmarknaden. Vi elkunder betalar enbart vår kvotandel av marknadspriset på elcertifikat. Ju större utbudet av el blir desto lägre blir elpriserna. Så fungerar alla konkurrensutsatta marknader. Elmarknaden är inte alls unik. Det är producenterna som tar alla investeringsrisker. Ur ett kundperspektiv är det enbart positivt att utbudet ökar.

Den 25 Mars 2012 23:10:02

Jonny Fagerström

Överstelöjtnant

Skribent i Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Om kapitalkostnaderna bara betalas av bolagen så borde det ju gälla kärnkraft och vattenkraft också :) eller hur? Nej, vindkraftens kapitalkostnad tas också ut på kunderna, ju längre man väntar med det genom att dumpa priset, desto dyrare blir det när det väl börjar tas ut. Att det krävs subventioner för att det ska gå runt kan vi vara överens om, men inte ens det räcker längre.

Den 25 Mars 2012 09:47:35

Nils Andersson

Jonny
Kapitalkostnaderna betalas av vindkraftsbolagen och inga andra. Att det blir lönsamt i längden beror på att det finns ekonomiska styrmedel. I Sverige har vi elcertifikat. Vi kunder betalar enbart marknadspriset på el och vår kvotandel på elcertifikatpriset. Merkostnaden för oss kunder är idag netto ca 3 öre/kWh. Detta kan jämföras med elskatten som är närmare 30 öre/kWh.

Den 24 Mars 2012 17:57:51

Jonny Fagerström

Överstelöjtnant

Skribent i Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Nils!
Jag tror att alla förstår att eftersom "drivmedlet" för vindkraftverk är gratis så blir de rörliga kostnadern låga. Dessvärre är kapitalkostnaderna höga och måste förr eller senare betalas. Den affärside du pekar på inte är därför inte hållbar i längden.

Den 22 Mars 2012 09:09:36

Nils Andersson

Jonny
Det är vindkraftbolagen som betalar inte vi elkunder. Vår merkostnad är avgiften för elcertifikaten och det blir netto ca 3 öre/kWh.

Den 19 Mars 2012 17:46:33

Nils Andersson

I det elpris som vi elkunder betalar finns en elcertifikatavgift som utgör 4-5 öre/kWh. Det är allt som vi kunder betalar extra för vindkraften. Om nu elpriset pressas ner med ca 1,5 öre/kWh blir nettokpostnaden för oss elkunder ca 3 öre/kWh. Detta kan knappast beskrivas som starkt ökade kostnader för elen.

Den 19 Mars 2012 18:45:46

Jonny Fagerström

Överstelöjtnant

Skribent i Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Läs artikeln så ser du i länken vad vindelen kostar att producera och vad man får i betalt för den. Det är dessutom vindindustrins egna ord.

Den 19 Mars 2012 12:27:29

Jonny Fagerström

Överstelöjtnant

Skribent i Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Den eventuella nyttan av denna kortsiktiga ”måttliga påverkan” raderas ut av starkt ökade totalkostnader för elen, när alla andra kostnader för vindkraften (kapital- och underhållskostnader mm) och med nya lokal-, regional- och stamnät räknas in. Därtill kommer kostnaden för reglerkraften.

Den 18 Mars 2012 20:42:24

Nils Andersson

Jonny
Anledningen till att vindkraften pressar ner elpriset är att den rörliga produktionskostnaden är noll öre/kWh. När vindkraft väl har byggts körs den när vinden blåser oavsett vad elpriset är. Därmed pressas elpriset ner. Påverkan på elpriset är däremot måttlig.

Den 14 Mars 2012 06:33:33

Jonny Fagerström

Överstelöjtnant

Skribent i Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Leif Tollén
Det är du som är okunnig och har gått på vindindustrins propaganda. Vindindustrins myter håller på att falla ihop som ett korthus. Hur kan en produktion som kostar 65 öre/Kwh pressa ner elpriset när elpriset är 30-40 öre/Kwh? Kan du förklara det som vindindustrin inte kan?

Den 13 Mars 2012 23:02:21

Leif Tollén

Det säjs att vattendroppen urholkar stenen om det droppar tillräckligt länge, men det hjälper inte hur ofta dessa herrar sprider sin okunnighet. Deras teser blir inte mer verkliga för det. Elsystemet med dess utbuds - efterfrågans priskryss lever vidare och ger ett allt lägre elpris allteftersom vi bygger ut vindkraften.

Den 11 Mars 2012 20:40:02

Lennart Pettersson

Det är mycket intressant intressant att följa diskutioner om el priser upp eller ner. Jag håller med om att vindkraften är en bidragande orsak till att elpriserna stiger, men som jag ser det är det inte enda orsaken, mycket av elpris höjning det grundar sej i att vi konsumenter försöka spara el.
Helt klart skall det sparas bla för miljöns skull, vi konsumenter skulle kunna spara mycket mer, men det gör vi inte för det märks för lite i våran egen plånbok. Det här är en mycket ond cirkel för desto mer vi sparar ju mer höjer kraftbolagen sin priser, dom är mycket ducktiga att hitta på anledningar för att höja priserna, för dom skall ha in sina miljarder

Den 11 Mars 2012 18:43:29

Lars Jeppson

Utmärkt och sakligt inlägg av Fagerström och Törnvall. Borde naturligtvis ha publicerats på DN debatt för att få balans i meningsutbytet om vindkraftens för och nackdelar. Märkligt att ingen undersökande journalist, på tex DN, reagerar över de uppenbara lögner och felaktigheter som vindkraftlobbyn sprider och över det som händer på den svenska landsbygden i vindkraftexploateringens kölvatten.

Den 10 Mars 2012 20:14:54

Lennart Lindberg

Ingenjör

Elingenjör verksam i branschen i 36 år. Huvudsakligen som marknads- och informationschef

Enligt svenska Kraftnäts investeringsbudget för de närmaste åren finns förfrågan på parker med 45 000 MW, d v s 1,5 ggr den nu befintliga vatten OCH kärnkraften. Huvaligen vem skall betala allt detta??

Den 10 Mars 2012 19:28:26

Jonny Fagerström

Överstelöjtnant

Skribent i Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Fantastiskt med över 200 lyft för artikeln redan. Tack alla läsare och kommentatorer!
www.landskapsskydd.se

Den 10 Mars 2012 11:04:51

Tage Andersson

Redan 1800-talets ångmaskiner slog ut vindkraften.
Orsaken är luftens låga täthet som gör den alltför energigles. Ingen teknik kan ändra en naturlag, enda sättet att få ut effekt är jättestora anläggningar. Tillkommer att vinden är oregelbunden, ofta blåser det för mycket eller för litet över områden av skandinaviens storlek. Därför måste alltid reglerkraft finnas till hand. Om vi skrotar kärnkraften lär vår vattenkraft inte kunna erbjuda det. Än mindre oxå till Danmark och Tyskland.

Den 10 Mars 2012 09:59:58

Björn Boström

Vindkraften är en styggelse! Det finns bara negativa förtecken med denna energiomvandlare. Man borde tala om avveckling i stället för fortsatt utbyggnad av dessa maskinella monster. Vår glesbyggd och havsband är till för rekreation och inte för uppställande av maskiner.

Den 10 Mars 2012 09:28:19

Ingvar Engelbrecht

Det är är ju självklart att el som produceras via vindkraft är dyrare på flera sätt eftersom den måste subventioneras och backas upp med reglerkraft. Att påstå att vindkraft ger billigare el är dumt. Slutnotan faller förr eller senare i någon form ner på konsumenterna. "There is no such thing as a free lunch"

Den 10 Mars 2012 08:43:12

Ann-Christin Bernström

Mellan Gotland och Västervik har Svenska Kraftnät långtgående planer på ny stamnätsförbindelse, dvs kabel till havs och på land. Denna jätteinvestering behövs för att Gotland, om politikerna får som de vill, skall bli "världsledande" i vindkraft. Ön skall fyllas av vindkraftsparker som förfular det unika med Gotland. Vad kostar inte denna jättesatsning? Kommer vi att få lägre elpriser med så stora investeringar? Troligtvis inte, däremot kommer vi att få en helt förfulad ö. En ö som har en natur som inte finns någon annanstans i hela världen. "Rädda Regnskogen" engagerar många. Nu är det kanske dags för att starta "Rädda Gotland"?

Den 09 Mars 2012 23:44:35

Urban Sandberg

WANTED!
Var finns den politiker som vågar säga sanningen om vindkraften och den sk förnyelsebara energiproduktionen?
Var finns den som vågar ifrågasätta den sk Klimatpolitiken?
Detta subventionsspektakel.
En valseger ligger i potten!

Den 09 Mars 2012 18:00:42

Göran Ronsten

Detta är inte ett specifikt vindkraftsproblem utan snarare ett systemfel. Certifikatsystemet är teknikneutralt och leder till att den för tillfället mest kostnadseffektiva, förnybara elproduktionen byggs. Just nu råkar landbaserad vindkraft vara det billigaste förnybara elproduktionssättet. Ingen ny produktion överhuvudtaget kan byggas om ersättningsnivån är alltför låg. /Göran Ronsten

Den 09 Mars 2012 20:00:58

Jonny Fagerström

Överstelöjtnant

Skribent i Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Rejält dålig lönsamhet för den "kostnadseffektiva" produktionen då eller hur? Den givna frågan är ju hur en dyr och olönsam produktion vars kostnader är högre än intäkterna kan bidra till att sänka elpriserna? Där har vindlobbyn kanske ljugit en gång för mycket eller...?

Den 09 Mars 2012 17:53:02

Evert Halvarsson

Det är skönt att se att det finns kloka människor och föreningar som tänker längre än politiker, penninghungrande exploatörer, okunniga miljövänner och markägare. Det är frapperande att följa retoriken och rena lögner hur dessa grupper föröker rättfärdiga en miljöförstrande och fullständigt samhällsekonomisk katastrof som vindkraften är.
Tack Björn, Jonny coh FSL