Skip to Content

second opinion

Ursprunglig artikel publicerad i: www.dn.se 08 Mars 2011 / Energi
Rösta på second opinion: Lyft upp den här! +(18)     Begrav den här! +(3)

Naturgas tar rollen som den ledande energiråvaran

LarsBern1.jpgI takt med de gröna projektens sämre bokslut, den minskade oljetillgången och vändpunkten för kärnkraften bör naturgasen få större uppmärksamhet. Det finns anledning att se mycket optimistiskt på Europas möjligheter att finna gasfyndigheter. Samtidigt är det synd att Sverige i så liten utsträckning byggt ut naturgasinfrastrukturen.

Dela |Olyckan vid kärnkraftverket Three Mile Island år 1979 markerar vändpunkten för kärnkraftens utveckling över hela världen. Den innebar att riskbedömningen av kärnkraften blev helt förändrad. Banker och investerare drog snabbt slutsatsen att riskerna var för höga i förhållande till vinstpotentialen och därmed lades en tung hand över hela kärnkraftsindustrin.

Beslutet som kostade toppositionen

Den politiska opinionen svängde ännu kraftigare. På många håll gick det så långt att man beslutade att stänga befintliga kärnkraftverk, som till exempel den svenska folkomröstningen 1980. Och i Sverige gick vi som vanligt längre än alla andra när dåvarande miljöministern Birgitta Dahl genomdrev en lag som förbjöd tekniker och forskare att ens tänka på ny kärnkraft. Det beslutet har kostat svensk kraftindustri en topposition i världen.

Den fråga vi ställer oss idag är vilken betydelse som katastrofen i Fukushima kommer att få för det spirande intresset för kärnkraft? Mycket talar för att finansiärerna åter vänder den uranbaserade kärnkraften ryggen.

Den gröna önskedrömmen

Bakom den väntade kärnkraftrenässansen låg ambitioner att minska utsläpp av växthusgasen koldioxid. Även om många politiker trott att de kan prata och subventionera fram så kallade gröna energialternativ som vindkraft och solenergi, så har den nyktra marknaden i grunden förblivit iskall. I takt med att vindkraftens miljöskador blir allt uppenbarare, när kadaver från örnar och andra fåglar samlas upp runt vissa vindkraftparker och boksluten från de gröna projekten ser allt sämre ut, inser marknadens aktörer att den gröna önskedrömmen bara är just det – en dröm.

För den som skall placera sina pengar eller lämna en kredit har kärnkraften allt mer framställts i debatten som ett av få realistiska alternativ till fossil energi, tills nu.

Men har en renässans för kärnkraft någonsin varit ett alternativ? Inte ens USA:s största kärnkraftföretag Exelon verkar på allvar ha trott det. Och orsaken är inte människors rädsla för härdsmältor och radioaktiva restprodukter utan rent ekonomiska överväganden. Som Exelons ordförande John Rowe nyligen uttryckte saken, så kan man bygga nya naturgaskraftverk för drygt halva kostnaden på halva tiden för motsvarande kärnkraftverk och gaspriset är på väg ner.

gas.jpg

Naturgas framstår allt mer som det utan jämförelse mest konkurrenskraftiga alternativet. Allt fler studier pekar på att jordens tillgångar på naturgas överstiger oljetillgångarna flerfalt. Ny teknik som börjat användas på många håll gör även att naturgasutvinningen ser ut att kunna ökas markant genom så kallad fracking. Det innebär att man borrar sig ner i skifferlager på stort djup och där låter borrarna följa skifferlagren istället för att gå rakt igenom. Sedan spräcker man skifferberget genom att pumpa in vatten under högt tryck. På det sättet kan gasutbytet oftast ökas flerfalt och tidigare olönsamma gasfyndigheter blir åter av intresse.

Fracking-tekniken

Den nya tekniken kan för övrigt även användas för att öka utvinningen av olja, bland annat har Israel hittat fyndigheter utanför sin kust som med fracking-tekniken uppskattas ge lika mycket olja och gas som den Saudiska oljereserven. I USA har man på många håll redan börjat använda tekniken för gasutvinning med mycket lovande resultat. Att marknaden tror på det bevisas av att naturgaspriset i USA släppt bindningen till oljepriset och idag handlas på betydligt lägre energiprisnivåer än olja.

För USA kommer detta att innebära att man kan bli självförsörjande på energi igen, varvid engagemanget i klimatfrågan där sannolikt kommer att fortsätta att klinga av. Den snabbt ökande produktionen av naturgas och utvidgade resurser för en global handel med LNG (naturgas i vätskeform) kommer efterhand att få motsvarande konsekvenser för naturgaspriset på andra håll i världen.

Det intressanta med skiffergasen är att tillgångarna ofta finns där även efterfrågan är som störst. Det ger anledning att se mycket optimistiskt på Europas möjligheter att hitta nya gasfyndigheter hemmavid. Bland annat pekar mycket på stora tillgångar i Polen och Ukraina. Förhoppningen om att hitta gas i de Skånska skiffrarna har dock grusats efter Shells provborrningar där.

En satsning på att ersätta både kol och oljeprodukter med naturgas skulle markant minska Europas beroende av instabila oljeländer och av rysk gaskranspolitik. Ur svensk synvinkel är det beklagligt att vi i så liten utsträckning byggt ut naturgasinfrastrukturen.

Naturgasanvändning är ett klokt beslut

Om regeringen menar allvar med sina ambitioner att minska utsläpp av växthusgaser skulle en sådan utbyggnad vara ett klokt beslut. Naturgasanvändning ger upphov till cirka hälften så stora mängder växthusgaser som övriga fossila bränslen. En mycket intressant bieffekt av en väl utbyggd infrastruktur för naturgas är att det samtidigt öppnar för en betydligt större satsning på biogas som då kan distribueras i samma nät.

Svenska Energigas räknar med en tiodubbling upp till 15 TWh biogas som realistiskt. Ekonomiska realiteter talar för att vi kommer att få se hur naturgasen tar över rollen som den ledande strategiska energiråvaran i världen på 2000-talet efter oljan som dominerat under 1900-talet.

Vi skall dock inte helt räkna ut kärnkraft. Mitt tips är att kärnkraften på allvar kommer tillbaka den dag kraftverk baserade på Torium istället för uran kunnat demonstreras. Som vanligt numera leder Kina utvecklingen, en ordning som vi nog bör vänja oss vid.

Lars Bern
Teknologie doktor
Fd VD i AB ÅF (Ångpanneföreningen) och Svenska Miljöforskningsinstitutet IVL samt ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademin

Dela |
Rösta på second opinion: Lyft upp den här! +(18)    Begrav den här! +(3)
CAPTCHA
Denna fråga är för att testa om du är en mänsklig besökare och för att förhindra program att spamma.
Image CAPTCHA
Skriv in de tecken som visas i bilden.
Kommentarer. Kommentatorn har juridiskt ansvar för sina inlägg.
Den 11 April 2011 16:00:25

Lars Bern

Metan läcker hela tiden ut på massor av ställen runt om i världen, men det är en mkt instabil molekyl så den bryts ner snabbt. Det gör att halten av metan sannolikt inte kommer att stiga på samma sätt som koldioxid. Metanets roll som växthusgas är även i ett annat avseende mer kompicerat eftersom dess absorptionsspektrum ligger på samma våglängd som vattenånga. Och vattenångan är den dominerande växthusgasen. Sedan kommer givetvis industrin att se till att bli bättre på att fånga in mer av den gas som frigörs, den har ju faktiskt ett ekonomiskt värde. Det finns mao ingen anledning att se pessimistiskt på naturgasens enorma potential, den är en gåva från naturen som ger oss ökade möjligheter att skapa en hållbar värld.

Den 10 April 2011 23:31:14

Jonathan Sundqvist

Lars Bern, i det här fallet verkar du däremot ha fel när du menar att det vore ett klokt beslut att satsa på naturgas och 'fracking'.

En ny studie visar att under en 20 års period avger naturgas med stor sannolikhet dubbelt så mycket växthusgaser som kol. Du kan läsa mer om studien här: http://thehill.com/blogs/e2-wire/677-e2-wire/155101-report-gas-from-fracking-worse-than-coal-on-climate

Den 30 Mars 2011 18:23:41

Gunnar Ålfors

Pensionär

Oavsett uppdragsgivare kan väl innehållet vara riktigt, sakligt, intressant och bra. Om man dessutom kollar så verkar tidigare uppdragsgivare vara seriösa. Fattar inte varför misstänkligsgörande ("uppdragsgivare") görs.
Helt irrellevant o onödig kommentar.

Den 28 Mars 2011 15:23:51

Lars Bern

Kerstin, du får gärna granska min uppdragsgivare som är jag själv. Jag förmedlar bara uppfattningar baserade på mångårig erfarenhet av energi och miljö och jag är helt oberoende.

Den 28 Mars 2011 14:26:54

Kerstin Bern

Lars Bern sprider sin Naturgaspropaganda i alla medier, granska gärna hans uppdragsgivare.