Skip to Content

second opinion

Ursprunglig artikel publicerad i: www.sr.se 11 Februari 2009 / Ekonomi
Rösta på second opinion: Lyft upp den här! +(4)     Begrav den här! +(2)

"Protektionism kan vara nödvändigt"

Statsminister Fredrik Reinfeldt anser att Frankrikes vilja att ge stöd till franska bilföretag med protektionistiska villkor är oroande, rapporterar bland andra Sveriges Radio.
”Protektionism är i vissa fall försvarbart”, säger Lars Pålsson Syll, nationalekonom.

Dela |

Frankrike har beslutat att de franska biltillverkarna PSA Citroën och Renault får femåriga lån till en förmånlig ränta – men med villkoret att bilföretagen inte avskedar personal och stänger fabriker i Frankrike. Protektionism, menar Statsminister Fredrik Reinfeldt.

Lars Pålsson Syll, nationalekonom och professor i samhällskunskap vid Malmö högskola, menar att det finns lägen då det är försvarbart med protektionism ur ett ekonomiskt perspektiv.

”I den bästa av världar är det bättre om man har ett fritt utbyte mellan länderna. Ingen ekonom tycker att det är bra med protektionism men man kan inte heller säga att det är fel. Idag är vi i ett läge där många länder försöker reda ut finanskrisen och det har inneburit att länder som till exempel USA och Frankrike har klara tendenser till ett protektionistiskt beteende, för att slå vakt om arbetstillfällena.”

Fångarnas dilemma
Under onsdagen rapporterade medierna att USA:s Senat och Representanthus har enats i en kompromiss om ett enormt stimulanspaket som ska få fart på ekonomin. Paketet är värt motsvarande 6,5 biljoner kronor och ska rädda eller skapa fler än 3,5 miljoner jobb.

Enligt Lars Pålsson Syll sänder USA:s beslut signaler till Europa om att ”kan USA sätta in protektionistiska åtgärder så måste vi också göra det för att värna om våra arbetstillfällen.”

”Många tycker att Sverige bör göra som Frankrike och USA. Om alla andra ser om sina hus så måste Sverige se om sitt hus, menar de. Om Sverige ensamt för frihandelspolitik får vi en situation som påminner om spelteorins ’fångarnas dilemma’ (se fotnot) och vi förlorar på att ’samarbeta’ medan alla andra ’hoppar av’”.

Kan tvingas till protektionism
Lars Pålsson Syll tror att Sverige kan komma att tvingas att sätta in protektionistiska åtgärder.

”Det har stått klart i nästan tjugo år för de flesta ekonomer att Sverige rimligtvis inte kan ha en bilindustri en längre tid framåt. Vi har inte förutsättningarna att konkurrera med billigare produktionsländer. På sikt kommer vi att vara tvungna att ge upp bilindustrin, men man kan inte bara sätta 30 000 människor på gatan över en natt. Man måste avveckla på ett snyggt sätt. Och då är olika former av protektionism ett övergångsmedel. Men på sikt är protektionism ingen lösning.”

Kan det vara bättre att avstå protektionism på kort sikt, för att rädda ekonomin på lång sikt?
"Nej. 'På lång sikt är vi alla döda' som vår tids främste nationalekonom, John Maynard Keynes, brukade säga. Om vi inte klarar oss ur de kortsiktiga problemen spelar eventuella lösningar på lång sikt ingen roll."

Fotnot: ”Fångarnas dilemma” är en klassisk spelteori. I spelet ställs två fångar inför två val: Om de samarbetar och håller tyst går de båda fria. Om en vittnar mot den andre och den andre håller tyst, går den som vittnade fri och den som håller tyst hamnar i fängelse. Om båda vittnar får de ett kortare fängelsestraff var. Om båda spelarna är strikt rationella kommer de att vittna mot varandra.

 

Freja Salö
freja.saloe@second-opinion.se
Dela |
Rösta på second opinion: Lyft upp den här! +(4)    Begrav den här! +(2)
CAPTCHA
Denna fråga är för att testa om du är en mänsklig besökare och för att förhindra program att spamma.
Image CAPTCHA
Skriv in de tecken som visas i bilden.
Kommentarer. Kommentatorn har juridiskt ansvar för sina inlägg.